Goud(en) Elliott Wave Voorspelling

Koersbewegingen kunnen voorspelbaar zijn! Een gewaagde uitspraak, maar dit artikel laat daar recent bewijs van zien. Het gaat om het verloop van de prijs van goud, dat exact het vooraf uitgestippelde pad uitvoerde. De abonnees die op deze Elliott Wave analyse hebben gehandeld, konden zo mooie winsten behalen.

De Elliott Wave methode komt er op neer dat koersbewegingen van financiële markten zich niet willekeurig bewegen, maar in vaststaande patronen. De kunst is dus om zo snel mogelijk het gevormde patroon te herkennen, zodat het resterende deel vooraf ingevuld kan worden.

Een voorbeeld van zo’n patroon is de triangle correctie. Hieronder staat de theoretische weergave ervan.

Theoretische weergaven van een Contracting Triangle Patroon. Elliottwaves.nl

Bij normale technische analyse bestaat een vergelijkbaar patroon, wat daar ook een triangle/driehoek wordt genoemd. Waar men bij normale technische analyse echter gewoon ”wacht” tot er eens een uitbraak plaatsvindt, kan bij de Elliott Wave methode worden aangegeven wanneer die uitbraak verwacht mag worden.

Daarnaast zijn er enkele eisen waar het patroon aan moet voldoen, wat zorgt voor meer betrouwbaarheid als aan die eisen wordt voldaan. Het koersverloop van dit triangle patroon vormt een samenkomend trendkanaal.

Ook moet het uit 5 golven/fases bestaan, zoals op het voorbeeld is te zien. En deze 5 golven moeten ieder weer uit 3 kleinere golven worden opgebouwd, wat is aangeduid met a,b en c in de afbeelding. Pas als de 5e en laatste golf bestaat uit een abc beweging, is de triangle mogelijk voltooid en is een uitbraak te verwachten.

De uitbraak gaat minimaal tot het punt waar de triangle begon: de start van de golf 1 daling wat is aangegeven met de groene horizontale lijn.

De verwachtingen

Op 11 juli bracht ik de abonnees op de hoogte dat zo’n triangle in de maak leek te zijn bij de goudprijs.

Onderstaande afbeelding laat die analyse zien met een Elliott Wave afbeelding van de prijs van goud.

Elliott Wave analyse goud triangle 11 juli

Het patroon was inmiddels al bezig met de laatste golf; de golf 5 dalingsfase (hier golf e genoemd). Zoals zojuist beschreven, moest deze uit 3 fases bestaan. De rode a,b en c.

De rode b en c ontbraken nog voor het patroon en als dat uitkwam, gaf dat een mooie kans voor opwaartse posities. Twee dagen later verstuurde ik onderstaande analyse.

Elliott Wave analyse goud triangle 13 juli

De rode b fase was inderdaad gestart. In de tekst geef ik aan dat er nog een rode c daling wordt verwacht naar de $1400 zone. Dit was een kans om neerwaartse posities in te nemen. 

Hieronder staat de volgende analyse.

Elliott Wave analyse goud triangle 16 juli

De rode c daling was volop bezig en had de koers al richting de $1400 zone gebracht. Daar begon het instapgebied voor opwaartse posities voor de verwachte stijging naar $1440.

En twee dagen later, in de volgende analyse, was duidelijk te zien dat de bodem was gezet. Wie posities had ingenomen op de daling naar de $1400 zone had daar dus al winst kunnen pakken.

Elliott Wave analyse goud triangle 18 juli

De bodem was geplaatst in het aangegeven gebied tussen $1385 en $1400. Daar konden opwaartse posities worden ingenomen voor de verwachte stijging naar minimaal $1440.

En al snel begon deze stijging. De volgende goud analyse was kort zoals u hieronder kunt zien.

Elliott Wave analyse goud triangle 20 juli

Het patroon in volle glorie. De 5 golven (a,b,c,d,e) netjes binnen een vernauwend trendkanaal en alle 5 golven vormden een abc beweging. Daarna volgde de stijging naar het startpunt van de golf a daling.

En omdat de eerste analyse waar ik het over dit patroon had helemaal bovenaan dit artikel staat, plaats ik deze hieronder nog eens. Zo is zichtbaar hoe het patroon uiteindelijk is geworden.

Elliott Wave analyse goud triangle 11 juli

Geen toeval

Hier zijn dus meerdere draaien achtereen juist aangegeven.  Best bijzonder! Wat het echter afmaakt, is dat de bewegingen die na iedere draai volgden, de juiste lengte hadden en de juiste doelen behaalden.

Zo moest de nog ontbrekende rode b stijging onder de golf d top blijven. Dat gebeurde. De rode c daling moest naar de $1385-$1400 zakken. Dat gebeurde. En daarna moest een stijging naar minimaal $1440 komen. Ook dat gebeurde.

Dit voorbeeld laat teveel zaken zien die zijn uitgekomen en die vooraf al waren aangekondigd in die eerste goud Elliott Wave analyse van 11 juli. Koersen voorspellen is dus wel degelijk mogelijk. En in tegenstelling tot normale technische analyse, kan met behulp van de Elliott Wave methode worden gezien welke draai er komt en welke bewegingen daarna wordt verwacht. En niet onbelangrijk; welke doelen en grenzen daarbij horen.

Voor zover ik weet is een voorspelling zoals dit, waarbij je het koersverloop voor de komende 10 dagen juist hebt, alleen mogelijk met behulp van de Elliott Wave methode. Daarvoor is wel de vorming van een duidelijk patroon nodig. 

Mijn ervaring sinds 2006 met de Elliott Wave methode helpt uiteraard bij het vinden van deze kansen, zoals hier bij goud. Profiteer ook mee met de volgende handelskansen.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

En de video versie van dit artikel bekijken? KLIK HIER.