Koersbewegingen kunnen voorspelbaar zijn! Een gewaagde uitspraak, maar dit artikel laat daar recent bewijs van zien. Het gaat om het verloop van de goudprijs, dat exact het vooraf uitgestippelde pad uitvoerde. De abonnees die daarop hebben gehandeld, konden zo mooie winsten behalen.

De Elliott Wave methode komt er op neer dat koersbewegingen van financiële markten zich niet willekeurig bewegen, maar in vaststaande patronen. De kunst is dus om zo snel mogelijk te zien welk patroon gevormd wordt, zodat het resterende deel vooraf ingevuld kan worden.

Een voorbeeld van zo’n patroon is de triangle correctie. Hieronder staat de theoretische weergave ervan.

Theoretische weergaven van een Contracting Triangle Patroon. Elliottwaves.nl

Bij normale technische analyse bestaat een vergelijkbaar patroon, wat daar ook een triangle/driehoek wordt genoemd. Waar men bij normale technische analyse echter gewoon ”wacht” tot er eens een uitbraak plaatsvindt, kan bij de Elliott Wave methode worden aangegeven wanneer die uitbraak verwacht mag worden.

Daarnaast zijn er enkele eisen waar het patroon aan moet voldoen, wat zorgt voor meer betrouwbaarheid als aan die eisen wordt voldaan. Het koersverloop van dit triangle patroon vormt een samenkomend trendkanaal.

Ook moet het uit 5 golven/fases bestaan, zoals op het voorbeeld is te zien. En deze 5 golven moeten ieder weer uit 3 kleinere golven worden opgebouwd, wat is aangeduid met a,b en c in de afbeelding. Pas als de 5e en laatste golf bestaat uit een abc beweging, is de triangle mogelijk voltooid en is een uitbraak te verwachten.

De uitbraak gaat minimaal tot het punt waar de triangle begon: de start van de golf 1 daling wat ik heb aangegeven met de groene horizontale lijn. Op 11 juli bracht ik de abonnees op de hoogte dat zo’n triangle gevormd leek te worden bij de goudprijs.

Onderstaande afbeelding laat die analyse zien.

Elliott Wave analyse goud triangle 11 juli

Het patroon was inmiddels al bezig met de laatste golf; de golf 5 dalingsfase (hier golf e genoemd). Zoals hierboven werd uitgelegd, moest deze uit 3 fases bestaan. De rode a,b en c.

De rode b en c moesten nog worden gevormd en als dat uitkwam, gaf dat een mooie kans voor opwaartse posities. Twee dagen later werd onderstaande analyse verstuurd.

Elliott Wave analyse goud triangle 13 juli

De rode b fase was inderdaad gestart. In de tekst geef ik aan dat er nog een rode c daling verwacht mag worden naar de $1400 zone en dat daar neerwaartse posities op ingenomen kunnen worden.

Hieronder staat de volgende analyse.

Elliott Wave analyse goud triangle 16 juli

De rode c daling was volop bezig en had de koers al richting de $1400 zone gebracht. Daar begon het instapgebied voor opwaartse posities voor de verwachte stijging naar $1440.

En twee dagen later, in de volgende analyse, was duidelijk te zien dat de bodem was gezet. Wie posities had ingenomen op de daling naar de $1400 zone had daar dus al winst kunnen pakken.

Elliott Wave analyse goud triangle 18 juli

De bodem was geplaatst in het aangegeven gebied tussen $1385 en $1400. Daar konden opwaartse posities worden ingenomen voor de verwachte stijging naar minimaal $1440.

En al snel begon deze stijging. De volgende goud analyse was kort zoals u hieronder kunt zien.

Elliott Wave analyse goud triangle 20 juli

Het patroon in volle glorie. De 5 golven (a,b,c,d,e) netjes binnen een vernauwend trendkanaal en alle 5 golven vormden een abc beweging. Daarna volgde de stijging naar het startpunt van de golf a daling.

En omdat de eerste analyse waar ik het over dit patroon had helemaal bovenaan dit artikel staat, plaats ik deze hieronder nog eens zodat dit vergeleken kan worden met de grafiek hierboven, zoals het patroon uiteindelijk is geworden.

Elliott Wave analyse goud triangle 11 juli

Hier zijn dus meerdere draaien achtereen juist aangegeven, wat al redelijk bijzonder genoemd kan worden. Wat het echter afmaakt, is dat de bewegingen die na iedere draai volgden, de juiste lengte hadden en de juiste doelen behaalden.

Zo moest de nog ontbrekende rode b stijging onder de golf d top blijven. Dat gebeurde. De rode c daling moest naar de $1385-$1400 zakken. Dat gebeurde. En daarna moest een stijging naar minimaal $1440 komen. Ook dat gebeurde.

Dit voorbeeld laat teveel zaken zien die zijn uitgekomen en die vooraf al waren aangekondigd in die eerste analyse van 11 juli. Koersen kunnen dus wel degelijk voorspeld worden. En in tegenstelling tot normale technische analyse, kan met behulp van de Elliott Wave methode worden gezien welke draaien er komen en welke bewegingen daarna verwacht mogen worden en niet onbelangrijk; welke doelen en grenzen daarbij horen.

Voor zover ik weet kon een voorspelling zoals dit, waarbij je het koersverloop voor de komende 10 dagen juist hebt, alleen worden gedaan met behulp van de Elliott Wave methode. Daarvoor is wel een bruikbaar patroon nodig dat gevormd wordt.

Mijn 13 jaar ervaring met de Elliott Wave methode helpt uiteraard bij het vinden van deze kansen. Profiteer ook mee met de volgende handelskansen.

Kom erachter of de analyses ook voor u een meerwaarde hebben. Meld u aan voor het uitprobeer abonnement:

Meer info is hier te vinden.