Eind augustus 2020 kon ik de ontvangers van de verwachtingen inlichten dat een dalingsgolf aanstaande was. Niet lang nadat de update werd verstuurd, begon de AEX met een behoorlijke daling van ruim 2%. Deze draai voor de AEX kon daarmee winstgevend zijn voor de leden. In dit artikel ga ik er verder op in.

Eerst ga ik even kort in op de theorie die bij het koersverloop van de afgelopen tijd hoort en waarmee ik de draai van afgelopen week zo fraai kon voorspellen. Onderstaande afbeelding laat de theoretische weergave zien van het op de AEX gevormde patroon.

Elliott wave triangle 5 sep 2020
Elliott Wave triangle

Het gaat om een triangle consolidatiepatroon. Dit patroon bestaat uit 5 fases (1 t/m 5 of a t/m e). Deze fases worden steeds kleiner, waardoor er een samenkomend trendkanaal bij te tekenen is.

De 5 fases moeten zelf bestaan uit 3 kleine fases, hierboven ingetekend als de rode abc bewegingen. Na afronding van de 5e fase is het triangle patroon voltooid en is een hervatting van de trend te verwachten.

Vaak gebeurt dit met een versnelling in de richting van de trend. Tot zover de theorie, hieronder de praktijk.

aex elliott wave 29 aug 2020
Eerste contouren van triangle in ontwikkeling

Op 29 augustus, het weekend voor de daadwerkelijke neerwaartse versnelling kwam op donderdag, zag ik voor het eerst de contouren van het triangle patroon.

Er was namelijk een serie opeenvolgende rode abc bewegingen waarneembaar en dat paste eigenlijk alleen maar bij de vorming van een triangle patroon. 

Op dinsdag stond onderstaande afbeelding in de update.

elliott wave aex 1 sep 2020
Triangle mist nog stijging

Inmiddels was de triangle duidelijker waar te nemen. De golf d was nog wat verder gezakt en nog steeds ontbrak een golf e stijging. Hier zit overigens een fout in mijn analyse: ik gaf hier aan dat de koers onder 568 moest blijven.

Echter, de Elliott methode gaat om toppen en dalen en in dit geval was de echte grens de golf c top. Deze lag op 568,2 en voor het gemak rondde ik dat af naar 568.

Een slordige fout, maar later goedgemaakt in de update van donderdag 3 september.

elliott wave aex 3 september
AEX respecteert rode lijn

De opwaartse golf e kwam namelijk wel en had een rode abc gevormd! Deze bleef uiteindelijk marginaal onder de golf c top.

Het laat zien waarom de uiterste grenzen bij Elliott altijd pas de echte grenzen zijn. Het patroon was dus nog steeds valide en sterker nog; het zag er voltooid uit en een neerwaartse versnelling werd nog steeds verwacht. Dit past namelijk bij een afgerond triangle patroon.

Onderstaande grafiek laat de situatie van na vrijdag zien.

elliott wave aex 5 sep 2020
Triangle: theorie vs. praktijk

Er zijn 5 abc bewegingen waarneembaar, elke volgende kleiner dan de voorgaande. Het laat denk ik tevens zien dat de bewegingen iets complexer zijn in de praktijk dan in het theorievoorbeeld dat ik voor de duidelijkheid nogmaals bij het koersverloop heb weergegeven.

De jarenlange ervaring helpt mij om de patronen te zien. Daarmee kunnen fraaie voorspellingen worden afgegeven zoals zojuist is behandeld met de AEX draai die winstgevend kon zijn. 

Vond u dit artikel interessant? DIT ARTIKEL gaat ook over een triangle patroon, alleen hier een opwaartse variant die vorige jaar werd gevormd bij de goudprijs.

Tot slot

Waar ik zag hoe er zeer gerenommeerde technische analisten waren die een opwaartse uitbraak uit een driehoek voorzagen, kon ik dus dankzij de Elliott Wave methode zien dat de draai neerwaarts leek te gaan komen.

Dit is niet bedoeld om mijzelf op de borst te kloppen, maar juist dat de Elliott methode dingen kan die normale technische analyse niet kan. Hopelijk heeft bovenstaand verhaal daar iets van laten zien. Ook op de hoogte blijven?

KLIK HIER VOOR MEER INFO EN AANMELDEN