Bitcoin Analyse 28 Juli

Zojuist is weer de dagelijkse Bitcoin analyse verstuurd naar de mensen die zich daarvoor hebben aangemeld. Om u een beeld te geven van hoe zo’n update eruit ziet, staat hij hieronder voor iedereen zichtbaar.

Verdere stijging wenselijk voor handelskans

Verdere stijging eerst zou handelskans kunnen opleveren

De koers van de BTC is volgens mijn telling bezig met een grote witte ABC correctie, die in april van start is gegaan. De witte A fase vormde een rode 5-wave, wat aangeeft dat een zogenaamde zigzag correctie wordt gevormd. Daarbij is na de witte B opleving een volgende rode 5-wave daling te verwachten, die de witte C moet vormen.

In dit geval zou die daling de koers fors lager kunnen brengen; een aanval op de $25.000 regio is zeer kansrijk met een grote kans ook op een verdere daling. Een daling naar de $15.000 (!) is daarbij in een extremer geval ook mogelijk. Het eindpunt van de huidige witte B fase is dan ook interessant om te gebruiken als instappunt voor die verwachte witte C daling.

De witte B vormt een rode abc flat correctie. Daarbij (bij een flat) vormen de rode a en b geen 5-wave patroon, maar de huidige rode c stijging zou wel een (blauwe) 5-wave moeten vormen. En daar is het helaas zo dat de duidelijkheid te wensen overlaat. In een wat geforceerd geval KAN een zo goed als voltooide blauwe 5-wave stijging gezien worden, wat betekent dat de draai al wel snel KAN komen.

Echter, om het duidelijker te krijgen en mooier qua verhoudingen, zou het koersverloop meer moeten gaan zoals schematisch op de afbeelding is weergegeven. Daarbij lijkt nu de blauwe 3 stijgingsfase bezig, die de koers nog hoger moet zetten eerst, waarna een kleine blauwe 4 correctie moet volgen met daarna een een blauwe 5 als laatste stijging van de opwaartse witte B.

Mocht dit allemaal inderdaad zo gaan, dan is DAT een kans om neerwaartse posities in te nemen voor de verwachte witte C daling.

Zojuist las u de dagelijkse Bitcoin analyse. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor een maand uitproberen en ontvang voor maar €10 een maand lang ALLE analyses, waaronder dus de dagelijkse Bitcoin berichten. MEER INFO & AANMELDEN KAN HIER

beursbeschouwing

Top geplaatst?

De beurzen hebben eerder deze maand hoge standen bereikt, waarna de koers terugviel. In het voorgaande marktbericht werd hier al aandacht aan geschonken. De AEX verloor tientallen punten vanaf de hoogste stand, maar momenteel wordt een deel van dat verlies weer goedgemaakt zoals hieronder is weergegeven.

AEX 21 juli

Wat opvalt is dat de daling een duidelijke gap had veroorzaakt. Deze is nu weer gedicht en het kan zeer goed dat een lagere top gevormd gaat worden een dezer dagen. De kans op een grotere periode van meer druk op de koersen is namelijk te verwachten en het is nu kijken of dit inderdaad de start is van die periode. Uiteraard hou ik dat in de gaten voor de leden.

Bitcoin vecht met $30.000

De koers van de Bitcoin is ruim gehalveerd in slechts 3 maanden tijd! Werd in de lente nog de $60.000 grens overschreden, nu is de $30.000 grens alweer even doorbroken geweest. Toch blijft het zaak om alles in het juiste perspectief te zien. De Elliott wave methode helpt daarbij. Zo is het momenteel namelijk aan te raden om de daling eens op logaritmische schaal te zien, zoals onderstaande afbeelding duidelijk maakt.

Alles is relatief..

De ”crash” was er dus wel, met 50% verlies vanaf de hoogste stand. Echter, op de logaritmische schaal is te zien dat het niet zeer extreem is! In 2019/2020 werd ook een zeer grote correctie gevormd, wat normaal is in een opwaartse trend. Ook hier geldt uiteraard dat ik dit voor de leden (van de Bitcoin updates) in de gaten hou. Zo was enkele weken terug onderstaande titel gegeven aan de Bitcoin analyse van die dag:

Tijdig gewaarschuwd voor daling naar $30.000

Dit laat zien wat de meerwaarde van de analyses is. De echte kracht ligt niet zozeer in de zeer korte termijn verwachtingen van dag op dag, maar de grotere bewegingen.

De enige manier om voor u zelf er achter te komen of de analyses ook een meerwaarde van u kunnen zijn, is door eens een maand lang alle updates te proberen. Dat kan al voor slechts 10 Euro! KLIK HIER VOOR MEER INFO EN AANMELDEN.

beursbeschouwing

Marks Marktcommentaar

De Beurzen

De aandelenbeurzen zitten feitelijk in een neutraal gebied. Gebaseerd op de leidende langere termijn analyse, begint de kans op topvorming voor langere tijd duidelijk toe te nemen. Toen de stijging eind vorig jaar op gang kwam, moest de opleving aan bepaalde minimale eisen voldoen. Inmiddels is het zo dat sinds enkele weken aan die minimale eisen is voldaan. Al het extra stijgen is dus als het ware ”bonus”. Het zekerste deel van de stijging is voorbij. Dat betekent niet gelijk dat de koers nu per se MOET zakken. De trend is nog opwaarts, want belangrijke signalen van een geplaatste top zijn er nog niet. Voor de leden hou ik deze grenzen uiteraard goed in de gaten. Een correctiefase van tientallen punten die meerdere maanden kan aanhouden

Overige Markten

De goud- en zilverprijs stonden de voorgaande weken fors onder druk. Gebaseerd op mijn analyse hou ik echter rekening met een optimistische fase. De metalen kunnen de komende tijd wel eens aanzienlijk op gaan lopen. Mogelijk dat er vorige week al een hogere bodem is geplaatst waarna een opwaartse fase van start is gegaan.

De Bitcoin staat momenteel weer ruim in de min, met een verlies van ruim 2%. Hier is de KANS reëel dat duidelijk lagere niveaus opgezocht kunnen gaan worden de komende tijd.

Voor meer details van de belangrijke grenzen en verwachtingen, kunt u zich aanmelden om eens een maand lang de analyses te proberen. Dit voor maar €10,- , met onder andere een DAGELIJKSE Bitcoin analyse.

AANMELDEN KAN HIER

aex16jun2021

AEX Verwachting 16 Juni

Lees hier een nieuwe AEX analyse.
De AEX heeft volgens mijn analyse eind januari een belangrijke bodem geplaatst. Vanaf die bodem is een nieuwe stijgingsfase aangebroken. De bijbehorende Elliott theorie stelt dat een beweging met 5 fases verwacht mocht worden vanaf de bodem. De afbeelding hieronder laat zien dat dit inmiddels het geval is.

5 Fases waarneembaar


De 5 fases moesten worden: fase 1, de eerste stijging. Fase 2, de correctie op de eerste stijging. Fase 3, hervatting van de stijging naar een nieuwe hogere top en duidelijk hoger. Fase 4, een correctie op de fase 3 stijging. En tot slot fase 5, de finale fase, die de beweging vanaf eind januari moet completeren. Dit alles is zoals is waar te nemen zoals op de afbeelding hierboven is weergegeven met de witte 1 t/m 5.

600 Mogelijk

De kans op topvorming neemt daarmee dus toe. In mei bijvoorbeeld ontbrak nog de witte 5 stijging en kon ik dit aan de leden van mijn analyses aangeven (zie dit artikel). De situatie is momenteel dus duidelijk anders! Daarnaast heb ik de trendlijnen getrokken volgens de Elliott methode. Te zien is dat de koers richting de bovenzijde van het krapste kanaal is gestegen. De kans op topvorming is hier uiteraard ook door vergroot. Al met al houdt ik de situatie momenteel goed in de gaten, want de kans op een langdurige terugval is substantieel. In een extreem geval kan zelfs de 600 regio worden opgezocht!

Zorg dat u op de hoogte blijft van de situatie en ontvang de analyses. Probeer eerst eens een maand alles uit en kijk daarna of en met welke analyses u verder wilt gaan. Ga voor meer info en aanmelden naar deze link.

2020 oliecrash

Olie Crash 2020

De olieprijs zakte in 2020 naar een dieptepunt. Lees en zie in dit artikel hoe de ontvangers van de Elliott Wave updates al in 2018(!) werden gewaarschuwd voor deze gebeurtenis.

Het begon eigenlijk met de analyse van 3 oktober 2018. Deze staat hieronder afgebeeld.

Daling richting $25 al aangekondigd bij koers van $76


Daar kwamen dus 2 zaken samen. Allereerst gaf het Elliott patroon aan dat de opleving (de rode 4 fase) ieder moment kon zijn afgerond en dat een daling tot onder de rode 3 bodem nog nodig was voor het patroon.

Daarnaast was de koers aangekomen bij de lange termijn dalende weerstandslijn, wat voor een vergrote kans op topvorming zorgde.

”Kan nog halveren”

Uiteindelijk zou de top inderdaad op deze dag (3 oktober 2018) worden geplaatst. De koers zakte de weken en maanden daarna aanzienlijk weg. Toch denk ik dat er in de zomer van 2019 weinig mensen waren die zeiden dat de olieprijs nog kon halveren, vanaf de stand van toen: $55. Hieronder staat de olieanalyse van 17 augustus 2019 zoals deze naar de ontvangers werd verstuurd.

elliottwave olie 2020
”Kan nog halveren”


Te zien is dat de koers dus zoals gezegd al behoorlijk was gezakt sinds de update van 3 oktober 2018. Toch moest de daling nog onder de rode 3 bodem zakken om het patroon af te maken. En daarvoor was dus een halvering van de olieprijs nodig. Die is gekomen, met de wel bekende olie crash. De afbeelding hieronder laat de grafiek van dit moment (juli 2020) zien.

In deze grafiek heb ik de boodschap van de hierboven eerder behandelde 2 analyses geplaatst om te laten zien hoe deze uit zijn gekomen. Wederom een mooi voorbeeld van wat de Elliott Wave methode kan doen!

Wilt u ook kijken of de analyses een meerwaarde voor u kunnen hebben?

Meld u dan aan voor de analyses via deze link.

bodem aex 2018

AEX 2018: Een Van Mijn Favoriete Voorspellingen

Een van de sterke aspecten van de Elliott wave methode is dat een trend-ommekeer vooraf kan worden waargenomen. Dit geeft de kans om posities in de richting van de trend af te bouwen en om aan het eind van de trend in te spelen op die ommekeer. Een van de beste voorbeelden vond, zoals zo vaak, plaats op de AEX. Het gebeurde eind 2018 / begin 2019. Lees mee en zie opnieuw een bewijs dat beurzen wel degelijk voorspeld kunnen worden, mits het juiste patroon op tijd wordt herkend.

De Achterliggende Theorie

Allereerst begin ik met een stukje van de theorie die bij deze situatie van toepassing was. Het gaat om een patroon, dat het eind van een trend aangeeft en kan zowel aan het eind van een opwaartse als een neerwaartse trend voorkomen. In dit specifieke geval ging het om het eind van een neerwaartse trend. Hieronder staat de theoretische weergave van dit patroon.

De kenmerken zijn dat het patroon uit 5 fases moet zijn opgebouwd. Deze fases worden gevormd binnen een samenkomend trendkanaal en de fases overlappen elkaar duidelijk.

Vaak zakt de koers aan het eind van de fase 5 even onder het trendkanaal. En waar dit bij de ‘normale’ technische analyse vaak als een uitbraak gezien zou worden, is dat binnen de Elliott methode hier juist het punt om posities in te nemen voor de verwachte ommekeer! Een duidelijk voorbeeld waar de kracht van de Elliott methode naar voren komt ten opzichte van de normale technische analyse. Na afronding van het patroon mag een beweging in de andere richting worden verwacht, die relatief fel is en naar het punt gaat waar het patroon begon.

Of anders gezegd: na afronding van het patroon wordt het vaak in relatief korte tijd weer volledig teruggedraaid. Dankzij mijn toen ruim 12 jaren ervaring met de Elliott wave methode, was ik er op tijd bij om het patroon te herkennen in het koersverloop van de AEX. In de analyse van 12 december 2018 behandelde ik deze mogelijkheid voor het eerst. Onderstaande afbeelding laat die analyse zien.

Eerste analyse waarin het patroon werd benoemd

De boodschap was dus dat er MOGELIJK een ending diagonal bodempatroon in de maak was, maar dat daarvoor eerst nog een dalingsfase op gang moest komen. ALS die zou komen, gaf dat een mooie instapkans voor opwaartse posities. Enkele dagen later, op 16 december, werd onderstaande analyse verstuurd.

De dalingsfase was in ieder geval al ingezet, maar was nog duidelijk niet bij de onderzijde van het trendkanaal.

Koersdoel Van 535 Benoemd

Onderstaande analyse is van een dag later.

”Stijging naar 535 mag uiteindelijk verwacht worden”

De daling zette door en het begon steeds kansrijker te worden dat het patroon inderdaad uit zou komen. Daarom werd het tijd om verder te kijken en in te gaan op het koersdoel dat voor later bepaald kon worden. Zoals aangegeven in het korte stukje theorie, is na afronding van het patroon een beweging naar het startpunt van het patroon te verwachten. In dit geval was dat de 535 regio voor de AEX. Op 18 december zoomde ik even mooi in op het bodempatroon.

Verdere daling zou instapkans opwaartse posities geven

Daar gaf ik aan dat het nog steeds verder leek te gaan zakken, omdat dit kenmerkend is voor het patroon.

Instapgebied Opwaartse Posities Bereikt

Twee dagen later gaf ik voor het eerst aan dat de koers was aangekomen in het gewenste gebied om opwaartse posities in te nemen voor de verwachte aanstaande stijging naar 535. Onderstaande afbeelding laat dit zien met de analyse van 20 december.

De bodem zou uiteindelijk geplaatst worden op 27 december. Hieronder is de analyse van die dag afgebeeld.

Analyse van de dag waarop de bodem werd gezet


Het was nog wachten op de draai, maar die was er dus eigenlijk al wel, omdat de koers niet meer onder de bodem van die dag zou zakken. In de analyse van 2 januari ging ik ervan uit dat de bodem inderdaad was geplaatst.


Hier werd nogmaals benadrukt dat de situatie er ”zeer positief” uitzag voor de komende weken. Het duurde niet lang voordat de opwaartse uitbraak daadwerkelijk was waar te nemen. Op 5 januari liet ik onderstaande analyse zien.

”Koersen ruim boven 530” werden verwacht, zolang de rode lijn maar niet werd doorbroken. Dat zou namelijk niet passen bij het patroon en kon daarmee ook als stop loss grens worden gezien voor wie opwaartse posities had ingenomen. En ondanks het feit dat de stijging niet direct buitensporig op gang kwam, bleef de situatie onverminderd positief, zie de analyse van 8 januari.

Koersdoel Bereikt

Het zou uiteindelijk nog een kleine maand duren voordat de AEX de koersdoelzone 530-535 wist te bereiken. Op 5 februari was het zover, wat resulteerde in onderstaande analyse voor die dag.

Analyse van de dag waarop koersdoel werd behaald

De afbeelding laat zien hoe de stijging uiteindelijk toch relatief fel ging en zo volledig voldeed aan de verwachting die werd aangegeven op basis van het voltooide patroon.

Beurzen Soms Voorspelbaar

Wederom is dit een voorbeeld waar de verwachting in mijn ogen te specifiek was, om het als ”toeval” te kunnen wegzetten dat het zo is uitgekomen. Allereerst werd de laatste daling juist aangekondigd, met daarbij de zone waar deze ten einde zou moeten komen. En dat daarna een mogelijk felle stijging (klopt) naar minimaal 530 (klopt ook) kwam, was ook specifiek vooraf aangegeven.

Uiteraard is de situatie niet altijd zo duidelijk of kansrijk om posities op in te nemen. Toch laat het zien wat mogelijk is en uiteindelijk zorgen de analyses ervoor dat u als belegger voor zo goed als geen verrassingen komt te staan.

Zo werden zowel de crash van 2020 als ook de stijging daarna naar recordstanden, ook vooraf ‘voorspeld’ met de analyses. De ontvangers daarvan zijn dus ongetwijfeld niet verrast door de extreme beursomslagen van de laatste maanden.

Zorg dat u ook minder wordt verrast en laat u navigeren door de analyses van Beursverwachting. 

KLIK HIER VOOR MEER INFO EN AANMELDEN!

Ruim 10% Stijging Nasdaq100 Tijdig Voorspeld

Afgelopen maandag wist de Nasdaq100 door de 13.880 top uit februari te breken. Daarmee werd een nieuwe hoogste stand ooit bereikt. Interessant is dat de ontvangers van de Elliottwaves.nl analyses al op 6 maart(!) werden ingelicht over de verwachte doorbraak van deze top. Lees hier hoe dit ging.

Het begon zoals gezegd op 6 zaterdag 6 maart. De mensen die zich hebben aangemeld voor de reguliere 3x per week analyses of de weekend analyse, kregen op die dag onder andere onderstaande Nasdaq analyse in de e-mail.

Volgens mijn langere termijn analyse heeft de Nasdaq in september vorig jaar een belangrijke bodem geplaatst. Vanaf dat punt zou een zogenaamde 5-wave stijging gevormd moeten worden. In dit geval de witte 1 t/m 5. In oktober werd de eerste fase daarvan geplaatst, de witte 1 stijging. Daarna volgde een correctie, wat de witte 2 was.

Toen deze klaar was, begon een behoorlijke stijging; de witte fase 3. Hierop volgde wederom een normale correctiefase, de witte 4. En met de kennis van de Elliott wave, waarbij ik op basis van de langere termijn analyse en ruim 14 jaar ervaring samen ervan uitging dat er een witte 5-wave stijging gevormd zou gaan worden, kon ik dus mooi aangeven dat er nog een witte fase 5 stijging ontbrak.

Deze had als minimale doel om de witte 3 top (13.880) uit februari te gaan doorbreken. Afgelopen maandag was het dus zover.

Onderstaande afbeelding laat de huidige situatie zien.

Ruim 10% winst vanaf 6 maart

Dit komt neer op een stijging van RUIM 10% na de analyse van die 6 maart. Sterker: de eerste handelsdag na die analyse verloor de Nasdaq100 nog 2,9%! Wie dus vertrouwen in de verwachting had, kon daar opwaartse posities innemen en een stijging van 10-12% naar het koersdoel was daarna een feit.

Bovenstaand voorbeeld laat zien hoe de verwachtingen eigenlijk onmisbaar zijn voor beleggers. Er is niet altijd een kans zoals dit, maar het is natuurlijk belangrijk om altijd op de hoogte te blijven wanneer een belangrijke draai of grote beweging aanstaande lijkt te zijn. 

Zorg dat u niets mist en meld u aan voor de verwachtingen. 

KLIK HIER VOOR MEER INFO

terugblik maart 2021

TERUGBLIK MAART

Het was mijn bedoeling om een terugblik te maken over de maand maart en daarin de meest interessante zaken van uit Elliott Wave oogpunt te behandelen. De grootste gebeurtenis was echter de doorbraak van de recordstand uit 2000 voor de AEX, waar ik een apart artikel aan heb gewijd. Hier volgt nu alsnog de terugblik meer specifiek over de afgelopen maand.

AEX

In de analyse van 2 maart liet ik zien dat de AEX klaar leek te zijn voor een nieuwe stijgingsfase. De koers moest een hogere bodem boven 633.6 plaatsen en aangegeven werd dat de weg naar 703 ingezet kon worden. Duidelijk mag zijn dat dit ruimschoots is bereikt.

BITCOIN

De koers van de Bitcoin zat in maart in een onduidelijke periode. Eigenlijk was alleen begin maart iets duidelijks over de koers te melden. Er leek een opwaartse fase aanstaande te zijn zoals bovenstaande afbeelding laat zien. Onderstaande afbeelding laat de situatie van enkele dagen later zien.

De koers is inderdaad opgelopen, maar in de titel van de analyse van deze dag gaf ik al aan dat de onzekerheid weer toenam.

EUR/USD

Begin maart stond bovenstaande analyse van de Eur/Usd in de update. De boodschap was dat een daling naar 1.195 verwacht mocht worden. Het was alleen de vraag of er eerst nog een opleving zou komen of dat de koers gelijk al weg zou zakken. Dit laatste is het geworden, zoals onderstaande afbeelding laat zien.

De 1.195 is ruimschoots doorbroken.

GOUD

Op 20 maart stond bovenstaande goudanalyse in de update. Dankzij de Elliott wave methode, kon ik aangeven dat de stijging vanaf de bodem eruit zag als een correctieve beweging. Dat betekent dat deze stijging uiteindelijk weer teruggedraaid zou worden. Een daling tot onder de $1680 gaf ik daarbij als realistisch punt. Hieronder is te zien hoe de situatie er nu bij staat.

De koers zakte dus inderdaad behoorlijk weg de dagen erna. Het laagste punt werd uiteindelijk $1677.7, net onder de $1680.

Al met al zijn er dus toch meerdere verwachtingen goed uitgekomen. Zorg dat u de volgende analyses niet mist:

Meer info en aanmelden kan via deze link.

AEX record 2021 beursverwachting

Maart 2021: Record Voor AEX

Maart 2021: Record voor AEX

In dit artikel wilde ik terugkijken op enkele opvallende zaken qua uitgekomen verwachtingen van de afgelopen maand. 

Gedurende de maand had ik al een selectie gemaakt. Dit alles verbleekt echter bij wat er de laatste handelsdagen van maart gebeurde: de AEX bereikte een nieuw record.

En inderdaad, dit was al geruime tijd de verwachting en al maanden terug kenbaar gemaakt aan de ontvangers van de analyses. Sterker: al in 2019 werd deze stijgingsfase aangekondigd, met daarvoor eerst nog de CRASH die in 2020 inderdaad kwam. Zie onderstaande afbeelding uit de analyse van 12 december 2019(!)

Reeds in 2019 werd de stijging van nu ingetekend, na eerst de ”coronacrash”

En op 1 maart 2020, tijdens de crash, was onderstaande afbeelding de boodschap.

1 maart 2020: Na bodem, grote stijging te verwachten.


De bodem werd uiteindelijk rond 390 gezet. De opwaartse trend is inmiddels ruim een jaar hervat. En op 4 april had ik het voor het eerst concreet over de nieuwe ALL TIME HIGHS op de beurzen. Zie onderstaande afbeelding.

Al op 4 april 2020 ging ik uit van nieuwe RECORDS op de beurzen


En tot slot wil ik nog even naar de maand analyse van de AEX voor oktober gaan. Zie onderstaande afbeelding:

Begin oktober 2020: Nog iets zakken en dan fors omhoog naar 700


Een daling volgde inderdaad en de bodem werd uiteindelijk gezet rond 528, wat midden in deze analyse genoemde 525-532 zone was. Een lange termijn bodem kwam daar dus, en te zien is hoe de stijging naar 700 hier duidelijk werd ingetekend.

Het is wederom een bewijs dat beurzen soms wel degelijk voorspelbare periodes kennen. Hoe toevallig kan het zijn dat zowel de crash van begin 2020 juist werd voorspeld, maar ook dat daarna een forse stijging op gang zou komen naar nieuwe records? En niet bijvoorbeeld een lagere top onder de 2020 top werd voorspeld?

Over Beursverwachting.nl

Ik heb jaren geleden zelf de keuze gemaakt om deze kant op te gaan. Met relatief beperkte middelen is het echter moeilijk om op te vallen. Het zijn in de media altijd dezelfde analisten, al jaren lang. En ik wil daarmee niet teveel afgeven op hun, maar soms is het voor mij lastig te verkroppen dat ik weet dat mijn analyses op zijn minst niet voor de analyses van anderen onderdoen.

Er was destijds bijvoorbeeld in oktober slechts 1 PERSOON geabonneerd op deze maandelijkse analyses. Dat had ik natuurlijk graag anders gezien, puur omdat beleggers dat verdienen!

Bij hoeveel analisten was de 700 grens toen al het richtpunt? En daarbij geef ik niet mijzelf de lof, maar het was R.N. Elliott die deze golven heeft ontdekt.

En tot slot: niemand kan altijd de beurzen goed voorspellen. Bovenstaand verhaal is dan ook geen garantie, maar laat zien wat er mogelijk is en waarom de verwachtingen onmisbaar zijn voor beleggers. 

KLIK HIER VOOR MEER INFO EN AANMELDEN