bodem aex 2018

AEX 2018: Een Van Mijn Favoriete Voorspellingen

Een van de sterke aspecten van de Elliott wave methode is dat een trend-ommekeer vooraf kan worden waargenomen. Dit geeft de kans om posities in de richting van de trend af te bouwen en om aan het eind van de trend in te spelen op die ommekeer. Een van de beste voorbeelden vond, zoals zo vaak, plaats op de AEX. Het gebeurde eind 2018 / begin 2019. Lees mee en zie opnieuw een bewijs dat beurzen wel degelijk voorspeld kunnen worden, mits het juiste patroon op tijd wordt herkend.

De Achterliggende Theorie

Allereerst begin ik met een stukje van de theorie die bij deze situatie van toepassing was. Het gaat om een patroon, dat het eind van een trend aangeeft en kan zowel aan het eind van een opwaartse als een neerwaartse trend voorkomen. In dit specifieke geval ging het om het eind van een neerwaartse trend. Hieronder staat de theoretische weergave van dit patroon.

De kenmerken zijn dat het patroon uit 5 fases moet zijn opgebouwd. Deze fases worden gevormd binnen een samenkomend trendkanaal en de fases overlappen elkaar duidelijk.

Vaak zakt de koers aan het eind van de fase 5 even onder het trendkanaal. En waar dit bij de ‘normale’ technische analyse vaak als een uitbraak gezien zou worden, is dat binnen de Elliott methode hier juist het punt om posities in te nemen voor de verwachte ommekeer! Een duidelijk voorbeeld waar de kracht van de Elliott methode naar voren komt ten opzichte van de normale technische analyse. Na afronding van het patroon mag een beweging in de andere richting worden verwacht, die relatief fel is en naar het punt gaat waar het patroon begon.

Of anders gezegd: na afronding van het patroon wordt het vaak in relatief korte tijd weer volledig teruggedraaid. Dankzij mijn toen ruim 12 jaren ervaring met de Elliott wave methode, was ik er op tijd bij om het patroon te herkennen in het koersverloop van de AEX. In de analyse van 12 december 2018 behandelde ik deze mogelijkheid voor het eerst. Onderstaande afbeelding laat die analyse zien.

Eerste analyse waarin het patroon werd benoemd

De boodschap was dus dat er MOGELIJK een ending diagonal bodempatroon in de maak was, maar dat daarvoor eerst nog een dalingsfase op gang moest komen. ALS die zou komen, gaf dat een mooie instapkans voor opwaartse posities. Enkele dagen later, op 16 december, werd onderstaande analyse verstuurd.

De dalingsfase was in ieder geval al ingezet, maar was nog duidelijk niet bij de onderzijde van het trendkanaal.

Koersdoel Van 535 Benoemd

Onderstaande analyse is van een dag later.

”Stijging naar 535 mag uiteindelijk verwacht worden”

De daling zette door en het begon steeds kansrijker te worden dat het patroon inderdaad uit zou komen. Daarom werd het tijd om verder te kijken en in te gaan op het koersdoel dat voor later bepaald kon worden. Zoals aangegeven in het korte stukje theorie, is na afronding van het patroon een beweging naar het startpunt van het patroon te verwachten. In dit geval was dat de 535 regio voor de AEX. Op 18 december zoomde ik even mooi in op het bodempatroon.

Verdere daling zou instapkans opwaartse posities geven

Daar gaf ik aan dat het nog steeds verder leek te gaan zakken, omdat dit kenmerkend is voor het patroon.

Instapgebied Opwaartse Posities Bereikt

Twee dagen later gaf ik voor het eerst aan dat de koers was aangekomen in het gewenste gebied om opwaartse posities in te nemen voor de verwachte aanstaande stijging naar 535. Onderstaande afbeelding laat dit zien met de analyse van 20 december.

De bodem zou uiteindelijk geplaatst worden op 27 december. Hieronder is de analyse van die dag afgebeeld.

Analyse van de dag waarop de bodem werd gezet


Het was nog wachten op de draai, maar die was er dus eigenlijk al wel, omdat de koers niet meer onder de bodem van die dag zou zakken. In de analyse van 2 januari ging ik ervan uit dat de bodem inderdaad was geplaatst.


Hier werd nogmaals benadrukt dat de situatie er ”zeer positief” uitzag voor de komende weken. Het duurde niet lang voordat de opwaartse uitbraak daadwerkelijk was waar te nemen. Op 5 januari liet ik onderstaande analyse zien.

”Koersen ruim boven 530” werden verwacht, zolang de rode lijn maar niet werd doorbroken. Dat zou namelijk niet passen bij het patroon en kon daarmee ook als stop loss grens worden gezien voor wie opwaartse posities had ingenomen. En ondanks het feit dat de stijging niet direct buitensporig op gang kwam, bleef de situatie onverminderd positief, zie de analyse van 8 januari.

Koersdoel Bereikt

Het zou uiteindelijk nog een kleine maand duren voordat de AEX de koersdoelzone 530-535 wist te bereiken. Op 5 februari was het zover, wat resulteerde in onderstaande analyse voor die dag.

Analyse van de dag waarop koersdoel werd behaald

De afbeelding laat zien hoe de stijging uiteindelijk toch relatief fel ging en zo volledig voldeed aan de verwachting die werd aangegeven op basis van het voltooide patroon.

Beurzen Soms Voorspelbaar

Wederom is dit een voorbeeld waar de verwachting in mijn ogen te specifiek was, om het als ”toeval” te kunnen wegzetten dat het zo is uitgekomen. Allereerst werd de laatste daling juist aangekondigd, met daarbij de zone waar deze ten einde zou moeten komen. En dat daarna een mogelijk felle stijging (klopt) naar minimaal 530 (klopt ook) kwam, was ook specifiek vooraf aangegeven.

Uiteraard is de situatie niet altijd zo duidelijk of kansrijk om posities op in te nemen. Toch laat het zien wat mogelijk is en uiteindelijk zorgen de analyses ervoor dat u als belegger voor zo goed als geen verrassingen komt te staan.

Zo werden zowel de crash van 2020 als ook de stijging daarna naar recordstanden, ook vooraf ‘voorspeld’ met de analyses. De ontvangers daarvan zijn dus ongetwijfeld niet verrast door de extreme beursomslagen van de laatste maanden.

Zorg dat u ook minder wordt verrast en laat u navigeren door de analyses van Beursverwachting. 

KLIK HIER VOOR MEER INFO EN AANMELDEN!

Add a Comment

You must be logged in to post a comment