ethereum elliottwave 2022 stijging $2000

”Stijging Ethereum: Koers VERDUBBELD. Instapkans Gemist?”

”Koers ETHEREUM Verdubbeld! Maar Instapkans Gemist?”

De koers van de cryptomunt Ethereum is vanaf november tot half april ongeveer verdubbeld. Had u in november graag geweten dat de kans op deze stijging zeer groot was en dat er sprake was van een duidelijke en relatief betrouwbare handelskans?

Zoeken naar bodem

Vanaf de bodem in november rond $1070 wist de koers fors op te lopen: half april stond de koers $1.000 hoger. Bijna een verdubbeling dus van de stand. Deze stijging van Ethereum was volledig volgens verwachting en de bewijzen daarvan laat ik hier zien. Het begon allemaal al op 6 oktober. Nog voordat de echte bodem werd geplaatst, werden de ontvangers van de verwachtingen op de hoogte gesteld van de situatie. Onderstaande afbeelding laat de verwachting van die dag zien.

Elliottwave Ethereum verwachting 2022

Van juni tot augustus was er een stijging gevormd. Dankzij de Elliott wave methode was ik in staat om te zien dat deze stijging zo goed als zeker een vervolg zou krijgen. Niets is natuurlijk echt zeker en het gaat hierbij om kansberekening, maar duidelijk was dat de kans op een vervolgstijging zeer groot was. De boodschap was dan ook dat de daling die vanaf de augustus top was begonnen, niet meer dan een tussentijdse terugval was. En deze terugval zou dus een zeer mooie instapkans op leveren voor de verwachte vervolgstijging. Deze vervolgstijging moest de augustus top weer doorbreken, wat is aangegeven met de groene koersdoellijn. Op 14 april gebeurde dat!

Elliottwave Ethereum beursverwachting 2022 november

Het ging echter niet direct omhoog. De correctiedaling vanaf de augustus top zette nog even door. De afbeelding hierboven laat de verwachting van 22 november zien. In de titel staat nog eens benadrukt dat de situatie van de Ethereum munt het interessantst was. Dat betekent dus dat voor wie posities in wilde nemen, hier de kansen lagen en niet zozeer op de beurzen of overige markten.

DE handelskans

Ook in deze verwachting van 22 november benadrukte ik dat er een stijging tot boven $2.000 minimaal verwacht werd.

Elliottwave Ethereum 2022 instapkans beursverwachting

Een dag later was het helemaal bal, zie de afbeelding hierboven. Wanneer ik het teruglees, valt op hoe duidelijk ik probeerde te zijn met het aangeven hoe kansrijk de situatie was. Wederom geef ik aan dat het niet de beurzen zijn, maar gewoon deze en alleen deze markt voor een zeer kansrijk instappunt voor een potentieel grote winst. Duidelijk mag zijn dat de ontvangers van de verwachtingen meerdere malen werden ingelicht over de grote kans op de forse stijgingsfase in de periode oktober – november.

Enkele dagen later was een extra signaal gegeven wat aangaf dat de kans was gegroeid dat de stijging was begonnen. Zie de onderstaande afbeelding.

5-wave elliottwave ethereum 2022

En op 29 november was de titel dat Ethereum gestart was met de grote opmars tot ‘’ruim boven $2.000’’.

beursverwachting ethereum elliottwave 5-wave

 

 

 

Tussentijdse dips horen er echter bij en de verwachtingen helpen om daarbij het overzicht te houden en te focussen op de hoofdrichting. Een dag later was er nog een extra bevestiging dat de weg naar $2.000 hoogstwaarschijnlijk was ingezet zoals hieronder is te zien.

 

ethereum elliottwave 2022 stijging $2000

 

Tussentijdse dips gaven extra instapkansen

 

Een belangrijk niveau was doorbroken en niets stond een verdere stijging nog in de weg. Maar zoals gezegd waren er wel tussentijdse dips. Hieronder is dit te zien in de verwachting van 20 december.

Beursverwachting elliottwave ethereum dip

Dankzij de Elliott methode kon worden vastgesteld welke grens belangrijk was om zeer positief te kunnen blijven. De koers bleef daar ruim boven, maar het is dus fijn om te weten wanneer die grenzen er zijn en welke koersen daarbij horen. Daar zijn de verwachtingen voor. Het heeft voorkomen dat mensen het vertrouwen in de verdere stijging van Ethereum zouden verliezen. Dit vertrouwen werd in maart nog even op de proef gesteld.

Elliottwave ethereum maart 2023

Na een stijgingsperiode waar de koers al boven de $1700 was gekomen, zakte Ethereum begin maart namelijk even fors weg in korte tijd. De situatie was echter zo dat er genoeg ruimte was voor een correctiedaling zonder dat de grotere opwaartse trend in gevaar kwam. De verwachting van 10 maart bijvoorbeeld, hierboven weergegeven, laat dit zien. Nogmaals werd aangegeven dat deze daling een (her)kans was om posities in te nemen voor de verwachte vervolgstijging naar minimaal $2.000.

Stijging Ethereum bereikt koersdoel

Beursverwachting Elliottwave ethereum koersdoel 2023

En vrijdag 14 april was het zover. De koers doorbrak de top uit augustus en daarmee werd het koersdoel bereikt. Hierboven is de situatie van die dag weergegeven. De groene koersdoellijn is doorbroken.

Mis de volgende kansen niet: kennismakings korting

Nu is de kans groot dat u dit artikel leest en dat u niet de verwachtingen destijds heeft ontvangen waar de instapkans voor de verwachte stijging van Ethereum in werd behandeld.

Uiteraard kan dat niet meer worden veranderd.

Wel kunt u zorgen dat u erbij bent wanneer de volgende echte handelskans zich voordoet. Het verhaal hierboven laat zien wat er mogelijk is.

Uiteraard is dit geen garantie en zijn niet alle verwachtingen foutloos, maar het is een indicatie van wat mogelijk is.

Probeer de verwachtingen gewoon eens 2 maanden uit tegen een mooie kennismakingsprijs.

Klik hier voor meer info.

koper beursverwachting

Verwachting Koperprijs

Opmaat voor uitbraak koper?

De koperprijs kan een interessant patroon gaan vormen de komende tijd. Lees hier de verwachting over hoe en wat.
De verwachtingen die ik maak, zijn gebaseerd op het herkennen van patronen in een grafiek. Er is een beperkt aantal patronen dat gevormd kan worden.

Het kan gebeuren dat er soms niet veel tijd zit tussen het vormen van een patroon en tot deze opnieuw wordt gevormd.

Hoe ik dit bedoel, is hieronder te zien bij de koers van koper.

Koperprijs beursverwachting

Stijging nodig

Van februari tot in april werd een driehoek consolidatiepatroon gevormd. Toen deze klaar was, werd de opwaartse trend hervat. Dit gebeurde met een behoorlijk felle stijging.

Een top werd begin mei gezet. En het koersverloop van koper sindsdien heeft de potentie om opnieuw een driehoek consolidatiepatroon te gaan vormen. Alleen dan van een grotere schaal.

Dit patroon moet uit 5 fases bestaan, die worden gevormd binnen een samenkomend trendkanaal. Te zien is dat om dit patroon goed te vormen, de koers de komende tijd een blauwe 4 stijging moet gaan inzetten.

De vraag is nu nog of de blauwe 3 dalingsfase al is voltooid. Er is nog ruimte eventueel voor een daling daarmee, zolang de blauwe 1 bodem maar niet wordt doorbroken.

En dus?

Het is dus niet een duidelijke korte termijn verwachting wat afgegeven kan worden.

Maar het is wel zeer interessant om de komende tijd te kijken of er inderdaad in eerste instantie een blauwe 4 stijging gevormd gaat worden en daarna een blauwe 5 daling.

Mocht dit allemaal gebeuren, dan geeft het eindpunt van de blauwe fase 5 daling een ZEER betrouwbare handelskans.

Een opwaartse uitbraak van de koperprijs mag daarna worden verwacht.

En de kleine uitvoering van het patroon eerder dit jaar, laat zien dat een opwaartse uitbraak uit zo’n patroon zeer heftig kan verlopen!

BEKIJK ANDERE VERWACHTINGEN

Bitcoin & Verzoeken

Verwachting Bitcoin & Verzoeken

Iedere ma t/m vr, o.a.: AEX, Olie, Goud, Bitcoin

Verwachting Bitcoin 4 december

Verkeerde been

De koers van de Bitcoin is een kleine 40% teruggezakt vanaf de top in november. Lees hier de verdere verwachting.
Eerst wil ik even aangeven dat de koers van de Bitcoin mij helaas op het verkeerde been heeft gezet.

Het vervelende is dat ik in de verwachting van 22 oktober, die hieronder is terug te zien, nog wèl op het juiste pad zat. Ik schreef destijds:

”Verwachting Bitcoin 22 oktober: De kans op topvorming is momenteel groot bij de Bitcoin. Waarom dat zo is, leg ik uit in deze verwachting.”

De koers leek namelijk bezig te zijn met het voltooien van een 5-wave stijging. Onderstaande afbeelding werd daarbij getoond waarop dit is te zien.

De ingetekende correctie is nu volop gaande

Op 20 oktober heeft de koers naar nu blijkt inderdaad de betreffende top geplaatst. Het lastige was dat er ook nog een andere telling mogelijk was. Deze schatte ik zelf in als kansrijker en was optimistischer.

Dit scenario is met de huidige daling niet meer mogelijk en daarmee is het scenario zoals ik tot eind oktober had weer naar voren als meest waarschijnlijke.

Hieronder is te zien hoe ik tegen de situatie aankijk.

Correctie lijkt verder te kunnen
Daling oogt onvoltooid

Wat dan opvalt, is dat de correctiefase er iets anders uitziet dan in de eerste afbeelding. Het principe is echter hetzelfde: er is na de golf 5 top een correctie gestart, die hoogstwaarschijnlijk uit 3 fases wordt opgebouwd.

Een eerste daling a, tussentijdse opleving b en een vervolgdaling c. De golf b stijging was relatief sterk en wist boven de golf 5 top uit te komen.

Maar was dus onderdeel van de correctie!

De huidige daling zou dan de golf c en daarmee laatste fase van de correctie moeten zijn. Deze zou zelf uit 5 kleinere rode fases moeten gaan bestaan. En daarvan uitgaande oogt de daling nog niet voltooid.

De rode fase 3 lijkt voltooid, waarna een rode 4 opleving en een rode 5 vervolgdaling worden verwacht. Mocht dit inderdaad zo gaan, dan is de betrouwbaarheid van de verwachting aan het groeien en is een belangrijke bodem te verwachten.

Een hervatting van de opwaartse trend is dan aannemelijk.

En dus?

En dus ziet de situatie er ondanks de felle daling / crash uit als een correctie, nadat een 5-wave stijging vanaf juni werd voltooid.

Na afronding van deze correctie kan de opwaartse trend weer worden hervat, maar op dit moment lijkt de correctie nog niet te zijn voltooid.


Verwachting Bitcoin 26 november

Positieve of negatieve situatie?

Deze dag zakt de koers van de Bitcoin fors weg. Wat dit betekent voor de verwachting leest u hieronder.


In de vorige verwachting voor de Bitcoin, die u onder deze verwachting kunt teruglezen, werd gemeld dat:

”Al met al is dus de conclusie dat de koers nu nog even onder druk kan blijven. De 28 oktober bodem is van belang: zolang daarboven kan de koers vooral zijwaarts gaan en als dat gebeurt, geeft dat een mooie kans om opwaartse posities in te nemen richting het eind van de driehoek consolidatie. Zakt de koers onder de 28 oktober bodem, geeft dat rond de $50.000-$55.000 een instapkans.”

De afbeelding hieronder laat de huidige situatie zien.

Bitcoin Elliott wave 26 november
Oogt als bodemvorming
Bodemvorming?

De koers is inderdaad verder gezakt. De genoemde zone $50.000-$55.000 is vandaag bereikt.

De daling vanaf de top oogt als mogelijk voltooide rode c daling, van een grotere rode abc correctie. Een bodempatroon kan in het koersverloop worden teruggevonden, wat is aangeduid met de blauwe samenkomende trendlijnen.

Als de bodem hier wordt gezet voor langere tijd, dan zou dit een voorbeeld kunnen worden voor in ”het boekje”.

Conclusie:

Een stijging boven de top van gisteren (witte horizontale lijn) is een sterk signaal dat de bodem inderdaad is geplaatst.

Een stijging naar een nieuw record is dan te verwachten.


Verwachting Bitcoin 12 November

De opwaartse trend van de Bitcoin staat even op pauze. Lees hier de verwachting wanneer deze ten einde gaat komen.
De kern van mijn verwachting is de belangrijke bodem die in juni werd geplaatst. Sindsdien is een opwaartse golf bezig, die uit 5 rode fases moet gaan bestaan: 1 stijgen, 2 zakken/zijwaarts, 3 stijgen, 4 zakken/zijwaarts en nog een keer stijgen (5).

Het lijkt erop dat de rode fase 4, zakken/zijwaarts, bezig is. Na afronding hiervan is dus nog een rode 5 stijging te verwachten.

Driehoek consolidatiepatroon

De vraag is wat voor patroon de rode 4 gaat vormen. Op dit moment zijn er 2 scenario’s die naar voren komen als kansrijk. Hieronder staat de variant waarbij de rode 4 een driehoek consolidatiepatroon vormt.

Bitcoin driehoek 12 november 2021
Een driehoek consolidatie

Bij dit patroon moet de rode fase 4 worden opgebouwd uit 5 blauwe fases; a t/m e. Binnen een samenkomend trendkanaal.

De daling van nu zou dan de blauwe c moeten gaan vormen; lagere koersen zijn daarvoor nog te verwachten, maar de bodem moet boven de blauwe a bodem van 28 oktober blijven. Interessant is dat dit patroon heel goed ten einde kan komen rond de onderzijde van het oplopende Elliott trendkanaal.

Dat zou zeer mooi passen. Zakt de koers echter onder de bodem van 28 oktober, dan vervalt de mogelijkheid van de driehoek consolidatie. Onderstaande optie komt dan naar voren als meest waarschijnlijke scenario.

De platte abc correctie

Of dieper zakken eerst?

Voor de duidelijkheid: op dit moment maken beide scenario’s even veel kans.
Bij deze uitvoering van de rode 4, wordt een platte abc gevormd. Daarbij is de huidige daling ook de blauwe fase c, maar moet juist wel onder de blauwe a bodem ten einde komen. Heel veel lager dan dat is niet per se te verwachten.

Mogelijk dat het gebied waar de rode 1 top van begin september opgezocht kan worden. Globaal rond de $50.000-$55.000 zou dan de bodem geplaatst moeten worden en kan de rode 5 stijging van start gaan. Deze stijging zou dan weer een nieuwe hoogste stand ooit neer moeten gaan zetten.

Conclusie:

Al met al is dus de conclusie dat de koers nu nog even onder druk kan blijven.

De 28 oktober bodem is van belang: zolang daarboven kan de koers vooral zijwaarts gaan en als dat gebeurt, geeft dat een mooie kans om opwaartse posities in te nemen richting het eind van de driehoek consolidatie. Zakt de koers onder de 28 oktober bodem, geeft dat rond de $50.000-$55.000 een instapkans.

Om maximaal daarvan op de hoogte te blijven, kunt u DAGELIJKS een update krijgen van de situatie. Wekelijks kan ook, voor de meer grote lijnen.

KLIK HIER VOOR MEER INFO OVER DE WEKELIJKSE / DAGELIJKSE BITCOIN VERWACHTINGEN.


Verwachting Russische Beurs RTS 29 oktober

Vandaag wordt op verzoek de Russische RTS index behandeld.
Normaal zit deze markt niet in mijn assortiment om het maar zo te noemen. Sterker; in de 15 jaar dat ik bezig ben met de Elliott wave methode, heb ik nog nooit deze markt onder de loep genomen! Ik vraag mezelf wel af waarom eigenlijk niet. Wellicht dat ik deze vaker blijf behandelen.

Duidelijke patronen

Wat opvalt is dat de beurs in principe een vergelijkbaar patroon vormt met de overige grote beurzen. Of anders gezegd: daar is juist niets opvallends aan te ontdekken. Onderstaande afbeelding laat de situatie zien met in de tekst eigenlijk de belangrijkste kern van het koersverloop.

Top van dinsdag is belangrijk

Wat mij opvalt, is dat de patronen wel duidelijk worden gevormd. Er is een schoolvoorbeeld van een opwaartse trend binnen de Elliott wave methode.

De neerwaartse beweging van juni / juli bestond namelijk uit 3 fases; a,b en c. Correctieve bewegingen bestaan uit 3 fases. Dit gaf dus destijds aan dat de grotere trend opwaarts was. Dit is daarna bevestigd door de stijging.

En dat klinkt als een open deur, maar het gaat dan ook vooral om de structuur van die stijging: dit was namelijk een beweging die uit 5 fases is opgebouwd. Te zien is dat de koers momenteel terugval vanaf de top die dinsdag werd gevormd.

De terugval is groot genoeg om ervan uit te gaan dat de witte fase 5 en daarmee de opwaartse beweging vanaf de julibodem klaar zou kunnen zijn. In dit geval is een correctie op die 5-wave te verwachten. Inderdaad; wederom een beweging in 3 fases krijgt de voorkeur. Er zijn wat afwijkende varianten mogelijk, maar qua hoofdverwachting is dit schematisch de verwachting.

9 fases

Echter, nu komt de nuance: er is ook een mogelijkheid dat de opwaartse beweging vanaf de julibodem uit 9 fases wordt opgebouwd. In dit geval is de huidige terugval de 6e fase en zijn nog verdere stijgingen te verwachten. De opwaartse trend zou dan de komende handelsdagen weer hervat moeten worden.

Een stijging boven de dinsdagtop lijkt aan te geven dat dit scenario het wordt en de opwaartse trend kan dan nog weken doorzetten om de 9 fases te gaan vormen.

Concluderend

Als conclusie kan ik stellen dat er geen concrete korte termijn verwachting mogelijk is.

Daarom behandel ik de geldende overwegingen voor opwaartse (long) of neerwaartse (short) posities op dit moment. LONG: Omdat een 5-wave stijging kan zijn voltooid, is de kans op een abc terugval altijd erg groot. Deze kan worden gevormd de komende tijd zoals schematisch is weergegeven. Lagere koersen horen daarbij. Opwaartse posities zijn dus riskant.

SHORT: De mogelijkheid bestaat dat een correctie bezig is, maar zoals gezegd kan er ook een 9-wave stijging gevormd worden vanaf de julibodem. In dit geval kan de terugval vanaf dinsdag ieder moment voorbij zijn en zijn nieuwe records te verwachten. Short gaan is dus ook erg riskant.

De Elliott wave methode helpt bij het vaststellen van de kans op een richting. Handelskansen komen natuurlijk voor bij situaties waar een duidelijke voorkeur voor een richting naar voren komt. Duidelijk is dat dit hier niet het geval is.

Wilt u op de hoogte blijven van de verwachtingen voor andere markten en tijdig meekrijgen wanneer er WEL een handelskans ontstaat? Probeer dan eens de e-mail update dienst, waarbij u meerdere keren per week op de hoogte wordt gebracht. Aanmelden kan al vanaf eenmalig €5 voor 2 weken! KLIK HIER VOOR MEER INFO.


Verwachting Bitcoin 22 oktober

De kans op topvorming is momenteel groot bij de Bitcoin. Waarom dat zo is, leg ik uit in deze verwachting.
In de vorige verwachting van de Bitcoin, die hieronder nog is terug te vinden, was de boodschap dat:

”De stijging lijkt nu nog door te kunnen zetten, maar dit dient wel altijd in de gaten gehouden te worden. ”

Een fase 5 stijging, wat de laatste fase van een beweging is, was namelijk waarneembaar. Onderstaande afbeelding laat de situatie van toen zien.

bitcoin 8 oktober
Vorige keer was er nog opwaartse ruimte

Er was nog ruimte naar de bovenzijde van het bijbehorende Elliott trendkanaal.

Aritmisch of Logaritmisch?

Dit trendkanaal geldt niet als harde regel, maar is een indicatie van waar de kans op een eindpunt van de stijging het grootst is. Bij de Bitcoin zijn de uitslagen zeer heftig. Meer dan 100% stijging is in enkele maanden gerealiseerd. De vraag is dan, voor mij als Elliott analist, welke schaal de grafiek moet krijgen.

In principe is normaal de aritmische schaal de juiste, wanneer de dag-grafiek wordt bekeken. In de vorige analyse deed ik dat. Echter; de golf 5 stijging is daarmee duidelijk BOVEN het trendkanaal uitgestegen.

En dan wordt het dus interessant: op de logaritmische schaal is dat niet het geval. Dat is hieronder weergegeven.

Bitcoin 22 oktober
Aangekomen bij bovenzijde Elliott kanaal

De logaritmische schaal is door Elliott aangeraden wanneer grote procentuele verschillen van toepassing zijn. Als een koers op 100 staat, is een 5 punten stijging maarliefst 5%.

Op 1000, is het maar 0,5%. En om dat meer in verhouding met elkaar te vergelijken, is de logaritmische schaal aan te raden wanneer die grote verschillen spelen.

En er kan zeker bij de Bitcoin worden beargumenteerd dat de uitslagen zo uiteenlopen ten opzichte van enkele maanden terug waardoor deze logaritmische schaal serieus genomen dient te worden.

Topvorming

En wat daar dus zichtbaar is, is dat de koers is aangekomen bij de bovenzijde van het trendkanaal en er voorlopig in ieder geval op is afgeketst. In een mooie theoretische uitvoering, zou dit een voorbeeld zijn van hoe een top het liefst gezet moet worden.

De kans is daarom groot dat dit ook daadwerkelijk het geval is, of dat de top dichtbij gezet gaat worden (rond de bovenzijde van dit Elliott trendkanaal).

De kans op een terugval is nu dan ook zeer duidelijk aanwezig. Mocht de koers deze handelsdag(en) verder zakken, dan lijkt een top te zijn geplaatst en kan de koers voor weken of zelfs maanden voornamelijk neerwaarts / zijwaarts gaan koersen.

Bovenstaande analyse is gemaakt op basis van de grafieken van dit moment en zal hier op de pagina blijven staan tot de volgende analyse, ongeveer over 2 weken, wordt geplaatst.

Door voortschrijdend inzicht kan het echter gebeuren dat de verwachting tussentijds al wijzigt. Daarnaast zijn de meer gedetailleerde verwachtingen qua belangrijke koersen voorbehouden aan de betalende leden.

Om ook vaker en meer gedetailleerd op de hoogte te worden gebracht kunt u zich ook daarvoor aanmelden. U ontvangt dan meerdere keren per week (i.p.v. eens per 2 weken hier) een e-mail met verwachtingen van alle markten die ik hier ook behandel.

Zo blijft u maximaal op de hoogte van de ontwikkelingen, wat natuurlijk het verschil kan maken: Er kan veel gebeuren binnen 2 weken. Ervaar zelf of het een meerwaarde voor u betekent.

KLIK HIER VOOR MEER INFO


Verwachting Bitcoin 8 oktober

Lange tijd was er de kans dat de Bitcoin een forse daling in zou gaan zetten. Afgelopen week is een streep door dat scenario getrokken, waardoor de kans daarop nu zeer klein is. Een grotere opwaartse trend is bezig zo lijkt het, maar waarom er toch rekening gehouden moet worden met een terugval zal ik vandaag behandelen.
Ik begin dan even met de kern van de Elliott methode, die ik gebruik voor het maken van de verwachtingen. De kern is dat bewegingen bestaan uit 5 fases. Zodra deze zijn voltooid, is een tegenbeweging / correctie te verwachten. Hieronder is schematisch ingetekend hoe dit er uitziet.

Het Elliott trendkanaal


Er zijn 3 bewegingen met de trend mee; fase 1, 3 en 5. Daartussen worden 2 correcties gevormd; fases 2 en 4. Zodra de 4e fase is voltooid, kan een oplopende steunlijn worden getrokken vanaf de fase 2 bodem naar de fase 4 bodem.

Indicatie eindpunt stijging

Evenwijdig aan de dan ontstane lijn, moet een andere lijn getrokken worden vanaf de fase 3 top. Dit geeft dan een bovenzijde van het Elliott trendkanaal en dat is het globale richtpunt voor de fase 5 stijging; het is een inschatting tot waar deze stijging en daarmee de complete stijging door kan gaan zetten. Vanaf daar is de kans op een terugval altijd behoorlijk groot.

Situatie Bitcoin

En u raadt het wellicht al; de koers van de Bitcoin lijkt nu met een 5e fase richting de bovenzijde van het Elliott trendkanaal te gaan. Onderstaande afbeelding laat dit zien.

Bovenzijde kanaal niet ver weg

Er is nog zeker wat opwaartse ruimte voor de rode 5 stijging. Toch is de boodschap dat de kans op een gezonde correctie wel toe aan het nemen is. Mocht die daling komen, dan is het voor mij zeker van belang om het eindpunt daarvan in te schatten. Dit zou namelijk een goede instapkans moeten geven voor de daarna te verwachten vervolgstijging.

Signalen van topvorming

In de dagelijkse Bitcoin analyses die ik naar de leden verstuur die zich daarvoor hebben aangemeld, zal ik de komende tijd dus vooral kijken naar tekenen van topvorming. De stijging lijkt nu nog door te kunnen zetten, maar dit dient wel altijd in de gaten gehouden te worden. Wilt u ook maximaal op de hoogte blijven en de dagelijkse Bitcoin analyses ontvangen? Probeer dan eens het uitprobeer abonnement voor 1 maand waar ook nog andere markten aan bod komen. Meer info en aanmelden kan via deze link.


Op Verzoek: ASML

Helaas is vanwege een technisch probleem de Bitcoin verwachting van vorige week niet meer zichtbaar. Volgende week zal deze weer hier verschijnen.

Eens per twee weken op de vrijdag zal ik een markt op verzoek gaan behandelen. Vandaag ga ik voor een wat uitzonderlijke analyse; namelijk een individueel aandeel: ASML.

Aandelen & Elliott Wave

Nu vraag u zich wellicht af waarom dit uitzonderlijk is. Dat komt omdat de Elliott methode, die ik gebruik om de verwachtingen te maken, gebaseerd is op de emotie van zo veel mogelijk handelaren / personen. Hoe groter de markt is, hoe beter het een beeld geeft van deze emotie. Een individueel aandeel wordt vaak door aanzienlijk minder mensen verhandeld, waardoor het een minder representatief beeld geeft van de spelende emotie. En daaruit komt voort dat de Elliott methode MINDER BETROUWBAAR is bij toepassing op individuele aandelen. Toch kan ik kijken in hoeverre er iets over valt te zeggen. En daarvoor begin ik met een klein stukje theorie. Want de vraag die men als belegger / trader eigenlijk altijd stelt, is welke richting de trend momenteel gaat. Er zijn dan natuurlijk verschillende tijdsframes waardoor er altijd wel een opwaartse en neerwaartse trend is, maar voor een tijdsframe moet dat dus wel worden vastgesteld. En de Elliott methode helpt bij het vaststellen van de trend. Een correctie is namelijk altijd tegen de trend in. Vaststellen dat er een neerwaartse correctie is gevormd, betekent dus dat de grotere trend opwaarts is. Hieronder is weergegeven hoe een neerwaartse correctie vastgesteld kan worden.

ABC Correctiepatroon


Wanneer er een eerste dalingsfase A plaatsvindt, gevolgd door een opleving B en daarna een daling C is het van belang wat er daarna gaat gebeuren. Stijgt de koers daarna boven de eerder geplaatste B top, zoals is afgebeeld, dan is er sprake van een correctieve daling. Dus wanneer de complete C dalingsfase volledig wordt teruggedraaid.

Trendrichting ASML

En dit is recent gebeurd bij de koers van ASML. Onderstaande afbeelding laat dit zien.

ABC Correctie gevormd

De koers vormde vanaf de top een ABC daling. En daarna volgde een opleving en te zien is dat deze de complete golf C daling wist goed te maken. De koers is boven de witte B top uitgekomen, waardoor de daling vanaf de top correctief kan worden bestempeld.

De conclusie is dus dat de grotere trend opwaarts is en dat een hogere top op termijn nog verwacht mag worden voordat een echt grote correctie van start gaat. Echter; het is niet te zeggen of de witte ABC daling al de complete correctie was en dat de stijging naar een nieuwe top nu al bezig is, of dat de witte ABC pas een eerste fase was van een wat grotere correctie. In dit geval kan de koers nog terugvallen eerst richting bijvoorbeeld de 700 zone, voordat de opwaartse trend nog wordt hervat. De conclusie is dus dat er in ieder geval geen duidelijke set up is waar te nemen voor een betrouwbare korte termijn handelskans. De grotere trend is hoogstwaarschijnlijk opwaarts en een hogere top mag worden verwacht, maar dat kan dus via een omweg. Concreter kan het niet worden gemaakt, maar ik denk dat er toch wat interessante conclusies naar voren zijn gekomen zo.

gas

Special: Verwachting Gasprijs

Iedere ma t/m vr, o.a.: AEX, Olie, Goud, Bitcoin

Verwachting Gasprijs 3 December

Gasprijs fors onderuit

U was het misschien niet opgevallen, maar: de gasprijs daalt momenteel fors. Dit past bij de verwachting die ik 2 maanden terug plaatste. Lees hier de nieuwe verwachting.
Twee maanden geleden was de stijging van de gasprijs plots in het nieuws. Dit gaf mij het idee om daar eens een analyse op los te laten.

Normaal hou ik deze markt namelijk niet echt in de gaten. Deze verwachting kunt u onderaan deze pagina nog terugzien.

De conclusie was dat een grotere opwaartse fase bezig was en nog niet leek te zijn afgerond. Maar: een tussentijdse terugval mocht wel worden verwacht!

Onderstaande afbeelding stond erbij afgebeeld.

gasprijs beursverwachting.nl
Kans op terugval

25% daling

En de koers is inderdaad fors aan het terugvallen: deze week is een verlies van ongeveer 25%(!) waar te nemen. Dit past bij het scenario zoals hierboven, waarbij een rode fase 4 terugval was ingetekend.

Hieronder is de situatie zoals ik er nu naar kijk weergegeven.

Aangekomen bij onderkant trendkanaal

Zoals gezegd is nu dan een rode 4 fase bezig. De Elliott methode geeft door het tekenen van een Elliott trendkanaal een indicatie van waar deze fase heen gaat: de onderzijde van het trendkanaal is de ZONE waar de KANS op bodemvorming zeer groot is.

Te zien is dat de koers zelfs onder de steunlijn is aangekomen.

En dus?

De koers is aangekomen in exact het gebied waar de kans op bodemvorming groot is en een draai verwacht kan worden.

Mocht dit inderdaad plaatsvinden de komende tijd, dan mag ervan uit worden gegaan dat de rode 4 terugval is voltooid.

Een rode 5 stijgingsfase mag daarna worden verwacht.

Deze stijging heeft als doel om minimaal boven de rode 3 top van begin oktober uit te gaan komen.


Verwachting Gasprijs 6 Oktober

De laatste tijd is de gasprijs nogal opgelopen en in het nieuws wordt er veel over gesproken. Daarom besloot ik om een verwachting voor het verdere verloop van de gasprijs te geven. Bekijk hieronder de analyse.

Het grote plaatje

De gasprijs is enorm gestegen de laatste maanden. Bij de media wordt dit uitvoerig belicht. Gegevens zoals dit kunnen op meerdere manieren worden weergegeven. Veel mensen zijn zich daar niet van bewust, wat in dit geval kan zorgen voor mogelijk onterechte paniekzaaierij. Onderstaande afbeelding is namelijk door de NOS gebruikt, om te laten zien hoeveel de gasprijs is opgelopen.

NOS kiest voor extreme weergave


Dit is natuurlijk waar; de hierboven getoonde gegevens kloppen. Echter, wanneer het langere termijn verloop wordt bekeken, valt op dat de koers al eens aanzienlijk HOGER heeft gestaan. Zie onderstaande afbeelding.

Koers was al eens aanzienlijk hoger

Sowieso is het gebruikelijk om bij zulke bewegingen op lange termijn de schaal aan te passen, zodat de verhoudingen eerlijker / accurater zijn.

Verdere stijging gasprijs verwacht

Wat opvalt is dat het koersverloop vanaf de top in december 2005 een correctief karakter had. De fases binnen de daling waren overlappend en vormden hoogstwaarschijnlijk een dubbele zigzag correctiepatroon. Deze correctiefase kwam in juni vorig jaar ten einde, waarna een nieuwe opwaartse beweging van start is gegaan. Een opwaartse trendbeweging als dit zou in ieder geval uit 5 fases moeten worden opgebouwd en te zien is dat de recente stijging zich dan laat labelen als een 3e (rode) fase, na een rode 1 stijging en een rode 2 correctie op die stijging. Na de huidige rode 3 stijging mag een rode 4 terugval worden verwacht, vergelijkbaar met de orde van grootte van de rode 2 correctiefase. En daarna zou een rode 5 stijging voor wederom nieuwe hogere koersen moeten gaan zorgen.

Kans op tussentijdse terugval

Onderstaande afbeelding zoomt in op het koersverloop van stijgingsfase tot nu toe.

Opwaartse trend kan nog maanden doorzetten

Ten eerste is daar te zien dat de eerste stijgingsfase, de rode 1, zelf ook netjes uit 5 (blauwe) fases was opgebouwd. Daarna volgde de rode 2 terugval. Vanaf de 2020 bodem kan een lijn naar de rode 2 bodem worden getrokken; de onderzijde van het Elliott trendkanaal. En evenwijdig daaraan vanaf de rode 1 top een andere lijn. Dit is om in te schatten waar de huidige rode 3 stijging extra kans heeft om ten einde te komen. Te zien is dat de koers zich momenteel bevindt rond de bovenzijde van dit trendkanaal. De kans op een draai neemt dus toe nu. Mocht de koers de komende tijd gaan terugvallen, dan zou dat de rode 4 fase moeten worden. Let wel; de rode 3 MAG nog wel doorstijgen eerst. Het is zelfs mogelijk dat de bovenste lijn wordt doorbroken. De conclusie is vooral dat de grote opwaartse trend nog niet voltooid oogt en dat de komende maanden per saldo hogere koersen verwacht mogen worden; een tussentijdse rode 4 terugval zou daar dus helemaal bij passen.

AEX & DAX

Verwachting AEX / DAX

Verwachting AEX / DAX

Verwachting AEX 22 November

Topproces

Hieronder leest u de nieuwe korte AEX verwachting. 
De AEX heeft begin oktober een belangrijke bodem geplaatst rond 750.
 
Sindsdien is een stijgingsgolf bezig, die de koers ongeveer 80 punten hoger heeft gezet! De koers lijkt inmiddels wel de contouren van een mogelijk topproces te vormen.
 
Om dit mooi af te ronden zou echter nog wel een nieuwe hogere top aanstaande zijn, wat dan ook de verwachting nog is voor de komende tijd.
 
Dit is schematisch afgebeeld in de afbeelding hieronder. 
 
aex 22 november 2021
 

Terugval

Wat ook is te zien, is dat daarna de kans op een mogelijk felle terugval zal toenemen.

En wat ook nog even benoemd moet worden, is dat de koers niet nu per se al verder moet stijgen om die hogere top te vormen.

Er is ook ruimte voor eventueel eerst een terugval, ook onder de bodem van vorige week nog. Wel is op dit moment vast te stellen dat de 808.8 bodem belangrijk is. Zolang de koers daarboven blijft, is de hogere top te verwachten. 

En dus?:

De kern van het verhaal is dus dat ik, wederom, een hogere top verwacht, ongeacht of het eerst nog even zakt of niet, zolang deze daling maar boven 808.8 blijft. 
 
Bovenstaande verwachting zal hier op de site blijven staan, maar het KAN gebeuren dat door voortschrijdend inzicht de verwachting alweer achterhaald is.
 
Om toch op de hoogte te blijven, kunt u overwegen om eens de e-mail updates te proberen. Daarin wordt u 3x per week bijgepraat over de situatie.
 
Zo blijft u op de hoogte waar de kansen liggen en of het hierboven genoemde scenario inderdaad opgevolgd wordt. 
 
En daarnaast komen er ook andere markten aan bod!

 

Verwachting DAX 8 november

Mogelijk wordt er een handelskans gevormd bij de DAX. Over hoe en wat leest u in onderstaande verwachting.
Begin oktober heeft de DAX een belangrijke bodem geplaatst. Een correctiefase werd daar voltooid en sindsdien is de opwaartse trend weer hervat.

9 Fases

De Elliott wave methode stelt dat een trendbeweging zoals de stijging vanaf deze bodem uit 5 of 9 fases moet bestaan.

Aangezien dat er nu al 7 zijn waar te nemen, zou dit een 9 fases beweging moeten worden.

Hieronder staat dit schematisch weergegeven.

dax 8 november
Er is nu sprake van de rode fase 8, wanneer een terugval vanaf de top op gang komt die duidelijk groter is dan de voorgaand kleine terugvallen binnen de rode fase 7.

Ook kan gekeken worden naar de omvang van de rode 2 en 4 correcties, wat een indicatie geeft van wat min of meer voor de rode 8 ook verwacht kan worden.

Ervan uitgaande dat de rode 7 de top heeft gezet, heb ik ook een bijbehorend trendkanaal getekend.

Instapkans 

De onderzijde daarvan is extra kansrijk voor het eindpunt van de rode 8 fase.

Na deze rode 8 mag nog een rode fase 9 stijging worden verwacht. Deze zal als doel hebben om de rode 7 top te gaan doorbreken.

Hoe dieper de rode 8 zakt, hoe groter de potentiele winst dus zal zijn.

Conclusie

De conclusie is daarmee dat het wachten is op een duidelijke terugval / consolidatie wat de rode fase 8 moet worden.

Deze kan gebruikt worden om in te spelen op de daarna te verwachten rode 9, met als minimale doel de rode 7 top.

Dit verhaal lijkt me al redelijk duidelijk. Om echter maximaal op de hoogte te blijven van de situatie, kunt u overwegen om eens een tijdje de e-mail updates te proberen.

Daarmee ontvangt u iedere dinsdag, donderdag en in het weekend een update van de situatie op verschillende financiële markten, waaronder die van de DAX.

KLIK HIER VOOR MEER INFO.


Verwachting DAX 25 Oktober

Lees hier de nieuwe verwachting voor de DAX. 
Volgens mijn analyse, die u hieronder terug kunt vinden, was een bodem enkele weken terug te verwachten. Deze is geplaatst en sindsdien is een nieuwe opwaartse fase bezig. 
 
En ik zal gelijk met de deur in huis vallen: deze moest worden opgebouwd uit 5 fases en dat is inmiddels al gebeurd. Dat betekent dat het meest ”zekere” deel van de stijging achter de rug is. Al het extra is als het ware bonus. 
 
Er is echter nog wel een duidelijke kans aanwezig dat die bonus stijging kan gaan komen. Onderstaande afbeelding laat de huidige situatie zien. 
 
dax 25 okt
 

Opwaarts potentieel

De 5e fase, de stijging vanaf de bodem van donderdag, heeft de witte 3 top doorbroken. Daarmee voldoet de beweging vanaf de bodem van 6 oktober aan de minimale eisen en MAG ieder moment zijn voltooid. Echter: zolang de koers zich boven de rode lijn (15.470) bevindt, is er geen signaal dat de 5e fase is voltooid. 
 
En volgens een richtlijn, wat dus geen regel is waaraan voldaan MOET worden, maar een goede indicatie van wat mogelijk is, kan de weg naar boven nog wel even aanhouden. Het mooiste is het namelijk als de koers met de fase 5 de bovenzijde van het afgebeelde Elliott trendkanaal weet te bereiken. In dat geval is de beweging ”uit het boekje”. 
 
Te zien is dat dit een stijging naar de 16.000 regio aannemelijk maakt. Dat is dus positief en blijft de verwachting, zolang de fase 5 nog geen signaal van afronding heeft gegeven. En zoals gezegd ligt dat punt nu op de rode lijn van 15.470, maar dit is wel gebaseerd op de situatie van dit moment. Dit kan de komende handelsdag(en) natuurlijk weer veranderen. 
 
Wanneer u daar ook van op de hoogte wilt blijven, kunt u overwegen om eens een uitprobeer abonnement te nemen. Dit kan al vanaf slechts €5 waarmee u 2 weken lang ALLE verwachtingen krijgt. 
 

 

Verwachting AEX 18 Oktober

De AEX heeft moeite met de 800. Mag een duidelijke doorbraak worden verwacht of maakt een daling vanaf dit niveau juist meer kans? Bekijk hier de nieuwe verwachting.
Begin deze maand zakte de AEX nog aardig weg. Sterker: de index stond toch een aardig indrukwekkende 45 punten lager dan nu.

De 750 zone werd bereikt. Daar begon een nieuwe opwaartse beweging. Deze beweging zou volgens de Elliott methode, die ik gebruik bij het maken van de verwachtingen, uit 5 fases moeten worden opgebouwd.

Hieronder is dit schematisch weergegeven.

 

De Standaard 5-wave

5 Fases

Fase 1 is een stijging, gevolgd door een fase 2 correctie. Daarna een fase 3 stijging met een fase 4 correctie op die stijging.

En dan tot slot de fase 5 stijging, die de beweging moet afronden. Dit is de simpele theorie en uiteraard is het niet altijd zo eenvoudig.

Maar tot op heden lijkt de AEX zich wel redelijk goed aan deze verwachting te houden. Hieronder is de huidige situatie weergegeven.

 

AEX 18 Oktober

Weer Boven 800?

Wat in ieder geval opvalt, is dat de stijging nog niet uit 5 fases is opgebouwd. Daaruit concludeer ik dat de kans groot is op een verdere stijging.

Wel is er ruimte voor een gezonde fase 4 correctie, die min of meer vergelijkbaar zou moeten zijn met de fase 2 terugval. De vraag op dit moment is of de daling van vanochtend al onderdeel is van die fase 4 correctie, of slechts een kleinere correctie als onderdeel nog van de fase 3 stijging.

Hoe dan ook, de opwaartse beweging oogt dus nog niet klaar en uiteindelijk mag een stijging boven de 800 dan ook wel worden verwacht de komende tijd.

Ontvang Meer Gedetailleerde Verwachting

Bovenstaande analyse is gemaakt op basis van de grafieken van dit moment en zal hier op de pagina blijven staan tot de volgende analyse, ongeveer over 2 weken, wordt geplaatst.

Door voortschrijdend inzicht kan het echter gebeuren dat de verwachting tussentijds al wijzigt. Daarnaast zijn de meer gedetailleerde verwachtingen qua belangrijke koersen voorbehouden aan de betalende leden.

Om ook vaker en meer gedetailleerd op de hoogte te worden gebracht kunt u zich ook daarvoor aanmelden. U ontvangt dan meerdere keren per week (i.p.v. eens per 2 weken hier) een e-mail met verwachtingen van alle markten die ik hier ook behandel.

Zo blijft u maximaal op de hoogte van de ontwikkelingen, wat natuurlijk het verschil kan maken: Er kan veel gebeuren binnen 2 weken. Ervaar zelf of het een meerwaarde voor u betekent.

KLIK HIER VOOR AANMELDEN PROEFPERIODE.


Verwachting DAX 11 Oktober

De Platte Correctie

Lees in de nieuwe verwachting van de DAX of de situatie er positief of juist negatief uitziet voor de komende tijd.
Voordat ik naar de DAX zelf ga, laat ik even een stukje theorie zien waarop de verwachting is gebaseerd. De kern is dat een correctiefase, dus een beweging tegen de grotere trend in, zo goed als altijd uit 3 fases is opgebouwd. In het geval van een neerwaartse correctie gaat dat om eerst een daling, daarna een opleving / consolidatie en tot slot een tweede dalingsfase. Na deze 3 fases wordt de opwaartse trend weer hervat. Er zijn wat ligt afwijkende varianten mogelijk, maar de kern is ongeveer altijd die 3 fases en bij de DAX is dat ook van toepassing momenteel. Een variant is de zogenaamde platte correctie, die dus bestaat uit 3 fases. Hieronder staat dit patroon schematisch weergegeven, met daaronder hoe ik het patroon op de DAX terugzie in het koersverloop.

 

Theoretische weergave van Platte Correctie

 

Mogelijk voltooide platte correctie op de DAX

De 3 fases zijn de blauwe a, b en c.

Opwaartse Trend Hervat

Na de c daling is de correctie voltooid en mag een hervatting van de trend worden verwacht. Merk op dat de fases zelf ook weer uit kleinere fases zijn opgebouwd en dit is de reden dat ik bij de DAX het hier afgebeelde patroon als meest waarschijnlijke acht: een blauwe a daling met 3 fases is waar te nemen, met daarna een blauwe b stijging met 3 fases. Dit is een bepaalde set up die niet vaak voorkomt. De daling daarna is enigszins rommelig, maar hier zijn weer 5 rode fases in te onderscheiden. Het patroon lijkt dus te zijn voltooid en dat is waar ik vanuit ga zolang de recente bodem niet opnieuw wordt doorbroken. Als het patroon inderdaad juist is, dan is dus een hervatting van de opwaartse trend van start gegaan en mag een nieuwe recordstand verwacht worden de komende tijd.

Blijf Maximaal Op De Hoogte

Dit blijf ik natuurlijk goed in de gaten houden ook en dit zal ik blijven melden in de verwachtingen die ik 3x per week naar de leden verstuurd. Om maximaal op de hoogte te blijven van de situatie van de DAX, maar ook andere markten zoals de Eur/Usd en de Bitcoin, kunt u zich ook hiervoor aanmelden. Probeer eens de proefperiode van 1 maand en ontvang alle verwachtingen, tegen een zeer laag introductietarief. Zie voor meer info deze pagina.


AEX Verwachting 27 september

Taaie 800 grens

Vandaag leest u hier de nieuwe verwachting voor de AEX.
De 800 grens is de laatste weken meerdere malen aangevallen en ook kortstondig doorbroken. Een echte doorbraak die standhoudt, heeft echter nog niet plaatsgevonden. Gaat dit nog gebeuren?

Onderstaande afbeelding laat de verwachting zien, gebaseerd op het Elliott patroon dat ik uit het koersverloop haal.

 

Verwachting: Na huidige dip verder omhoog

Volgens mijn analyse is in mei een belangrijke bodem geplaatst en is sindsdien een opwaartse fase gestart. Deze moet uit 5 rode fases bestaan. In de vorige AEX analyse van twee weken geleden (zie onderaan deze pagina) gaf ik dit ook aan. Er werd gewaarschuwd voor toenemende neerwaartse druk, om de fase 4 correctie af te ronden. Dit lijkt vorige week ten einde te zijn gekomen en sindsdien zou dan de rode fase 5 actueel moeten zijn. Deze zal naar verwachting uit 5 blauwe fases worden opgebouwd, zoals ook de rode 1 en rode 3 stijgingen dat waren, wat is afgebeeld in de grafiek.

Bodemzoeken

Momenteel zakt de koers wat weg en dit zou dan de blauwe 2 fase moeten zijn, vergelijkbaar ook zoals in de rode 1 en 3 een blauwe 2 terugval plaatsvond. Deze heeft nog neerwaartse ruimte, want een hogere bodem boven 773.2 is wat geplaatst moet worden. Na de blauwe 2 is een blauwe 3 stijging te verwachten en zoals schematisch ook is ingetekend, mag verwacht worden dat deze dan wel voor een duidelijke doorbraak van de 800 grens gaat zorgen.

Blijf maximaal op de hoogte

Dit zal ik uiteraard nauwkeurig in de gaten blijven houden. Wilt u ook maximaal op de hoogte blijven van de verwachting en hoe de situatie van de AEX zich hieraan houdt, kunt u eens overwegen om een maand lang het proef abonnement te nemen. Daar ontvangt u 3 x per week een verwachting van de AEX, vergelijkbaar met zoals hierboven. Plus er is aandacht voor andere markten. Voor een lage prijs kunt u een maand lang kijken of het een meerwaarde voor u heeft. Aanmelden kan via deze link.


DAX Verwachting 20 september

Vorige week maandag behandelde ik de AEX. Deze analyse kunt u onderaan deze pagina nog terugvinden. Vandaag gaat de aandacht uit naar de DAX.

De boodschap van de verwachting van vorige week was dat meer neerwaartse druk verwacht werd. En ondanks dat de koers eerst nog even iets op wist te lopen, wat nog helemaal binnen de verwachting pastte, is de koers later duidelijk weggezakt. En ook op dit moment staan de beurzen onder druk. Hieronder is de situatie van de Duitse beurs weergegeven.

 

DAX in correctiefase

Het grote plaatje zegt mij dat een grotere witte ABC correctiefase bezig is; een correctie die bestaat uit 3 fases. De witte A daling tot in half juli, daarna de opleving tot in augustus en daarna de witte C daling die het patroon af moet gaan ronden. Het patroon heeft bepaalde kenmerken, waarbij wat eigenschappen horen die helpen bij het inschatten van waar de witte C ten einde zou kunnen komen.

Veel neerwaartse ruimte?

Globaal gezien kan gesteld worden dat bij dit soort correcties de witte C bodem vaak wordt geplaatst rond het niveau waar ook de witte A bodem is gezet. Mogelijk een dubbele bodem, of een stapje eronder. Maar dus niet op voorhand wordt uitgegaan van een duidelijk veel lagere bodem (14.000 ofzo), maar voor nu eerst de 15.000 regionen. Daar is er dus extra kans op bodemvorming. Gebeurt dat niet dan is er wel meer neerwaartse ruimte, maar het zit dus in de nuance, dat vooraf de kans kleiner is dat de daling echt aanzienlijk doorzet. Dit zal de komende handelsdag(en) dus in de gaten gehouden moeten worden.


AEX verwachting 13 september

Vanaf vandaag zal ik zo goed als dagelijks een analyse plaatsen hier op de site. Op de maandag zal ik de ene week de AEX doen, een week later de DAX en de week erna weer de AEX. En zo voor iedere dag 2 markten en voor vrijdag zal er ruimte zijn voor een verzoek. Daarvoor kunt u mailen naar: info@elliottwaves.nl.

Korte theorie

Nu dus de AEX. Daarvoor begin ik met een klein stukje Elliott theorie dat van toepassing is op mijn verwachting. De basis vorm van een beweging is de zogenaamde 5-wave figuur. Dit is een beweging die is opgebouwd uit 5 fases, zoals de afbeelding hieronder laat zien.

 

5-wave figuur met trendkanaal als hulpmiddel

Volgens mijn analyse heeft de AEX vorige week een golf 3 top geplaatst en is sindsdien een golf 4 fase bezig. En daarvoor komt bovenstaande afbeelding van pas: om in te schatten hoe ver de golf 4 zou kunnen gaan, is er een hulpmiddel in de vorm van het Elliott trendkanaal. Vanaf de toppen van de 1 en 3 stijgingen is een lijn getrokken. Deze is gekopieerd en ook getrokken vanaf de golf 2 bodem. Zo ontstaat een trendkanaal. De oplopende lijn geeft aan waar globaal genomen de golf 4 extra kans heeft om ten einde te komen, waarna de verwachte golf 5 vervolgstijging van start kan gaan.

De AEX

Hieronder is de situatie in de praktijk weergegeven op de AEX van dit moment.

 

De 5-wave zoals ik deze op de AEX verwacht

De fase 4 is volgens mijn dus bezig en lijkt voor meer neerwaartse druk te kunnen zorgen. Met rode lijnen heb ik het patroon zoals ik het zie eruit gelicht. Let wel; het gaat niet exact om dat de koers naar 780 gaat zakken eind deze maand; de afbeelding is schematisch.

Het geeft aan dat een correctie/consolidatiefase golf 4 nu bezig is, nog niet afgerond oogt en dat daarna nog een nieuwe stijging verwacht wordt.

Het is mogelijk dat in een extremer geval de daling nog behoorlijk wordt ingezet binnen de golf 4; een aanval op de 750 regio is in een extremer maar nog steeds realistisch scenario goed mogelijk.

Eur/Usd & Olie

Verwachting Eur/Usd & Olie

Iedere ma t/m vr, o.a.: AEX, Olie, Goud, Bitcoin

Verwachting Olieprijs 16 november

Zomer Deja-vu

Lees hier de nieuwe verwachting voor de olieprijs.
In de zomer vormde de olieprijs een neergaande correctie binnen de opwaartse trend. Eind augustus werd deze voltooid en sindsdien is de opwaartse trend duidelijk weer hervat. Volgens mijn analyse zit de olieprijs wederom in een neergaande correctiefase. Onderstaande afbeelding laat dit zien.

In correctie

Tijdelijke Correctie

Globaal zou de huidige correctie min of meer vergelijkbaar moeten zijn qua omvang met de correctie van afgelopen zomer. Dat is in mijn ogen nu nog niet het geval. Ik ga dan ook uit van een verder gaande correctie. Interessant is dat de interne structuur op dit moment in ieder geval nog wel overeenkomsten heeft met de structuur van de zomercorrectie.

Een eerste daling met 3 fases (zakken, stijgen en zakken) werd gevormd. Daarna volgde een tussenstijging ”x”, waarna opnieuw een daling in 3 fases plaatsvond. Mogelijk dat dit nu ook gaat gebeuren. Een eerste daling is vanaf de X top waarneembaar en de huidige opleving is dan ook mogelijk de fase 2, waarna een nieuwe dalingsgolf verwacht mag worden.

Conclusie:

Het belangrijkst / duidelijkst is echter de grotere termijn boodschap die uit dit koersverloop naar voren komt: de grotere trend is opwaarts en de beweging vanaf de oktober top mag als tijdelijke correctie worden gezien, die nog niet lijkt te zijn voltooid.

Bovenstaande analyse is gemaakt op basis van de grafieken van dit moment en zal hier op de pagina blijven staan tot de volgende analyse, ongeveer over 2 weken, wordt geplaatst.

Door voortschrijdend inzicht kan het echter gebeuren dat de verwachting tussentijds al wijzigt (zoals momenteel bij de Eur/Usd het geval is). Om daarvan op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden om meerdere keren per week een e-mail met verwachtingen te ontvangen van alle markten die ik hier ook behandel.

Zo blijft u maximaal op de hoogte van de ontwikkelingen, wat natuurlijk het verschil kan maken: Er kan veel gebeuren binnen 2 weken. Ervaar zelf of het een meerwaarde voor u betekent.

U kunt kiezen tussen 2 probeer perioden: 2 weken lang of 4 weken lang alles ontvangen, zo is er voor ieder wat wils om kennis te maken met de analyses van beursverwachting.nl.

KLIK HIER VOOR MEER INFO & AANMELDEN


Verwachting Euro 3 November

Waarom de Eur/Usd klaar kan zijn voor een grote opwaartse periode, behandel ik in de verwachting van vandaag.
Bekijk onderstaande twee afbeeldingen eens en zie hoe deze koersverlopen duidelijke overeenkomsten laten zien.

eur/usd en olie dubbele zigzag beursverwachting.nl
2 Markten; 1 Patroon

Eur/Usd & Olieprijs

Het interessante is dat dit ten eerste niet dezelfde markt is, maar het zijn twee verschillende markten. De ene is de Eur/Usd en de andere laat het koersverloop van de olieprijs zien!

Daarnaast is het zo dat de ene afbeelding gaat om een week-grafiek en de andere is een dag-grafiek. Het punt dat ik wil maken is dat de linke afbeelding van de Eur/Usd is van dit moment.

Hieronder staat deze nog eens weergegeven, nu met de bijbehorende data.

eurusd 3 november beursverwachting
Bodemvormingsproces

Volgens mijn analyse is een daling waar te nemen vanaf de januari top, die hetzelfde patroon heeft gevormd als recentelijk bij de olieprijs werd gevormd.

Dit patroon is een correctieve beweging en gaat dus tegen de trend in. Na afronding ervan wordt de grotere trend weer hervat; in dit geval de stijging. Onderstaande afbeelding laat het patroon zien zoals dit bij de olieprijs werd gevormd.

olieprijs beursverwachting zigzag
De ‘routeplanner’ voor Eur/Usd?

En zie hoe de koers daarna dus aanzienlijk wist op te lopen, zoals verwacht mag worden na voltooiing van dit patroon!

Goedkope Euro

De koers van de Eur/Usd bevindt zich nog rond de onderzijde van het patroon. Het plaatje laat zien dat de olieprijs een bodem wist te plaatsen rond dat niveau, wat kenmerkend is ook voor dit patroon.

Dit houdt voor mij in dat de koers van de Eur/Usd op dit moment laag lijkt te staan en dat er opwaarts gekeken kan worden voor de komende tijd.

Hiervoor hou ik op dit moment wel de recente bodem van 1.15245 in de gaten; zolang de koers zich daarboven bevindt, maakt bovenstaand verhaal veel kans en ziet het er dus positief uit.

Uiteraard zal ik dit verder blijven volgen. Weet het koersverloop inderdaad op te lopen de komende tijd, dan kan dat ook weer voor kortere termijn handelskansen gaan zorgen.

Om daar maximaal van op de hoogte te blijven, kunt u zich ook aanmelden voor de update die 3x per week verschijnt. Daarnaast worden ook andere markten daarin behandeld, waaronder de AEX en Goudprijs.

Voor slechts €10 kunt u 4 weken lang alles ontvangen en kijken of het een meerwaarde voor u is of probeer het 2 weken lang voor maar €5.

KLIK HIER VOOR MEER INFO & AANMELDEN.


Verwachting Olieprijs 19 Oktober

Twee weken terug behandelde ik hier de Eur/Usd, die momenteel voorzichtig begint op de lopen, zoals toen werd aangegeven. Dit is nog terug te vinden op deze pagina, maar vandaag leest u hier ook de nieuwe verwachting voor de olieprijs.
In augustus zette de olieprijs een bodem neer rond de $60. Sindsdien is de koers fors opgelopen en staat het meer dan een derde hoger. Een forse opleving dus.

Onderstaande afbeelding laat zien hoe ik daar naar kijk, met behulp van de Elliott wave methode.

Verwachting Olieprijs 19 oktober
Kans op terugval is groot

Complexe Structuur

Het is geen simpele stijging qua patroon. Dat geeft gelijk aan dat het wat lastiger is om het te analyseren. Toch is er nu wel een 5-wave structuur in te vinden en zoals in voorgaande verwachtingen ook werd vermeld, is dat in principe de bedoeling van een beweging: er moeten 5 fases worden voltooid.

Daarna is een beweging klaar en mag een tegenreactie worden verwacht. Omdat de fases van de olieprijs zelf ook weer verlengd zijn, is het wat minder betrouwbaar en kan het zijn dat net een fase te snel of te laat de beweging als afgerond wordt gezien.

Toenemende Kans Op Terugval

De in mijn ogen beste manier om het koersverloop te tellen, is echter zoals hierboven. Daarbij is vorige week de fase 4 voltooid en is sindsdien de fase 5 stijging bezig. Deze zou de beweging vanaf de augustusbodem dan moeten gaan voltooien.

Het getekende Elliott trendkanaal geeft een indicatie waar de top dan verwacht mag worden: rond de bovenzijde van dit kanaal. En te zien is dat de koers daar gisteren al zeer dicht bij is gekomen! Al met al is de conclusie dus dat de stijging vanaf de augustusbodem zo goed als voltooid gezien kan worden.

Conclusie?

De kans op een terugval is dus zeker aanwezig.

Het is denk ik aan te raden om te wachten op deze terugval. Daar zullen weer handelskansen in kunnen ontstaan; zowel in de daling, als ook voor het hervatten van de opwaartse trend erna.

Daarvan zal ik jullie hier wel op de hoogte houden met een nieuwe verwachting over 2 weken. Vindt u bovenstaand verhaal echter interessant en wilt u maximaal op de hoogte blijven om niks te missen? Probeer dan eens een periode de verwachtingen via e-mail, die meerdere keren per week worden verstuurd. Daarin aandacht voor onder andere de AEX, DAX, goud en dus ook de olieprijs.

KLIK HIER VOOR MEER INFO.


Wall Street

Verwachting Wall Street

Iedere ma t/m vr, o.a.: AEX, Olie, Goud, Bitcoin

Dow Jones verwachting 10 november

Duimen voor daling

Waarom een daling bij de Dow Jones wenselijk is de komende tijd leest u in de nieuwe verwachting.

Voor de zeer korte termijn zijn er verschillende patronen die gevormd kunnen worden bij de Amerikaanse beurzen.

Dit betekent dat er zowel scenario’s zijn voor een aanstaande daling, maar ook voor een nog voortzettende stijging. Daardoor is het momenteel 50-50 kans op stijgen en dalen.

Een verhouding welke aangeeft om uit te markt te blijven. Echter, wanneer de koers gaat zakken de komende tijd, dan komt er 1 scenario naar voren als duidelijk meest kansrijke.

En dit is een heel interessant patroon! Het gaat om een groot toppatroon. Hieronder is deze afgebeeld zoals het er theoretisch ongeveer uit moet zien.

Dow Jones bezig met dit patroon?

Naar 35.000 zone

Het patroon bestaat uit 5 fases. Deze worden gevormd binnen een stijgend en samenkomend trendkanaal. Na afronding van de 5e fase, is een vaak felle beweging te verwachten richting het punt waar het patroon begon.

Dit eindpunt van de fase 5 is dan ook HET punt waar het om gaat bij het patroon.

Hieronder is te zien hoe dit patroon de komende tijd mogelijk gevormd kan gaan worden bij de Dow Jones.

Witte 4 daling nodig

Als het patroon wordt gevormd, dan is nu de fase 3 stijging bezig of recent afgerond. Een fase 4 daling is in ieder geval nodig binnenkort om het patroon mogelijk te houden.

Deze zou de koers richting de 35.000 regio kunnen brengen, maar het gaat er dan vooral om dat het trendkanaal moet blijven vernauwen.

De handelskansen

Hoe dan ook, zo’n daling zou de kans enorm vergroten dat dit toppatroon inderdaad gevormd wordt. Het eindpunt van de fase 4 daling kan dan ook al gebruikt worden om in te spelen op de dan te verwachten fase 5 stijging. Maar zoals gezegd komt DE kans pas na die fase 5 stijging.


Al met al heeft dit dus zeker potentie om kansen te gaan geven. Allereerst met het eindpunt van de witte 4 daling en daarna een mooie short kans voor een daling van duizenden punten.

Voor wie maximaal op de hoogte wil blijven van de situatie, over of het patroon goed wordt opgevolgd en/of wanneer het ongeldig is geworden en de belangrijke grenzen, stuur ik meerdere keren per week een e-mail.

Zo wordt u bijgepraat over de situatie van de financiële markten. Voor slechts 10 euro kunt u een maand dit proberen, zonder verdere verplichtingen.

En wie 10 euro teveel vindt, kan ook kiezen om het 2 weken te proberen voor maar 5 euro.

Aanmelden kan via deze link.


Dow Jones verwachting 20 oktober

De handelskans van het jaar kan zich gaan voordoen bij de Dow Jones. Grote woorden. In dit artikel leg ik uit waarom.
Wie de verwachtingen volgt en ook de vorige verwachting van 3 weken terug van de Dow Jones heeft bekeken, weet dat er een groot patroon gevormd lijkt te gaan worden. Dit patroon was toen nog ongeveer halverwege het vormingsproces. Hieronder is het betreffende patroon, de driehoek consolidatie, weergegeven zoals het er in de theorie uit ziet.

De Driehoek Consolidatie

De fase 5 daling

Het bestaat uit 5 fases, die worden gevormd binnen een samenkomend trendkanaal. Na afronding ervan is een vaak felle beweging te verwachten als hervatting van de trend, waar het patroon een consolidatie binnen is. In dit geval mag dus na de fase 5 daling een opwaartse uitbraak worden verwacht. De laatste fase 5 daling geeft dan ook DE kans om opwaartse posities in te nemen voor die verwachte vervolgstijging. En omdat het patroon dan zo lang al volgens plan wordt opgevolgd, is het qua betrouwbaarheid een zeer interessante handelskans. Een betrouwbaardere situatie bestaat niet. Niets is zeker op de beurzen, maar dit komt het meest in de buurt daarvan. Voor de duidelijkheid: dit geldt pas zodra de fase 5 daling OOK volgens plan gaat. Hieronder is te zien hoe de situatie er 3 weken geleden nog uit zag.

dow jones 29 september
Situatie 29 september

De opwaartse fase 4 stijging was nog volop bezig en moest nog een aanzienlijke stijging inzetten. Per abuis stond daar een verkeerde kritische rood gemarkeerde grens, maar de stijging moest een top gaan zetten onder de witte 2 top uit augustus. Onderstaande afbeelding laat de situatie zien zoals deze na gisteren (voor opening vandaag) het geval is.

dow jones 19 oktober
Dow Jones nu

DE handelskans van het jaar?

Te zien is dat de witte 4 stijging inderdaad is gekomen. De rode lijn is niet ver weg meer. Het begint dus wat spannender te worden. Om het patroon valide te houden, is dus snel een daling nodig. Deze zou de koers in 3 fases, de rode abc, neerwaarts moeten brengen. De rode c dalingsfase is uiteindelijk waar het om draait: als het patroon zich tot daar blijft vormen, is DAT dus het moment dat DE handelskans van het jaar zich voor gaat doen.

Blijf op de hoogte

Zeer spannend dus nu eerst of de golf 5 daling inderdaad van start gaat een dezer dag(en). Als dat zo is dan zal ik uiteraard goed in de gaten houden of de fase 5 daling richting het eindpunt gaat.

Om daar ook maximaal van op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor de verwachtingen die ik 3x per week (dinsdag, donderdag en in het weekend) naar de leden verstuurd. Voor een zeer lage prijs kunt u dit proberen; gezien deze mogelijke kans op de Dow Jones is dit wel een moment denk ik om dit te overwegen!

KLIK HIER VOOR MEER INFO.


Dow Jones Deja Vu 2019

Mocht de Dow Jones het patroon voltooien dat ik vandaag hier behandel, dan geeft dat een zeer interessante handelsmogelijkheid. Lees hieronder de details.

Driehoek consolidatie

In de vorige verwachting van de Dow Jones van twee weken geleden die hieronder nog is terug te zien, gaf ik aan dat deze beurs in een correctieve fase was aangekomen. Meer neerwaartse druk werd verwacht en een aanval op de 33.000 zone was realistisch. Nu heeft de koers inderdaad de daling ingezet na die analyse, maar de 33.000 is ook weer net niet bereikt. Wel heeft het koersverloop nu potentie om uit te groeien tot een zeer bruikbaar patroon: de driehoek consolidatie. Onderstaande afbeelding laat de theoretische weergave ervan zien.

Driehoek consolidatiepatroon

Dit patroon bestaat uit 5 fases, die gevormd worden binnen een samenkomend trendkanaal. Idealiter bestaan al deze 5 fases zelf uit een correctievorm; meestal een abc zoals hierboven is weergegeven. Het patroon zelf is meer ter controle; handelen tijdens de vorming ervan is riskant. Het gaat erom wat na afronding van de 5e en laatste fase verwacht wordt: een mogelijk felle stijging, die de koers minimaal boven het hoogste punt van het patroon uit moet brengen.

Dow Jones 2019

In 2019 gebeurde dit bij de Dow Jones. Een driehoek consolidatie patroon werd succesvol gevormd en na afronding wist de koers zoals verwacht mooi op te lopen. Hieronder staat het patroon uit 2019 weergegeven.

Het patroon; 2 jaar geleden succesvol


De 5 fases werden in de zomer gevormd en na afronding van het patroon volgde een fraaie opleving, die ruim voorbij het minimaal verwachte doel (top van witte 2) ging.

Nog even geduld

En nu dan naar de huidige situatie van de Dow Jones. Onderstaande afbeelding laat zien hoe het patroon zich dan de komende tijd globaal zou moeten gaan vormen.

Patroon is nog niet voltooid

Er zijn 3 correctieve fases gevormd. Nu wordt dan gewerkt aan de witte fase 4 stijging, die ook een rode abc moet gaan vormen. Om dat voor elkaar te krijgen is nog een rode c stijging nodig; een stijging die de koers minimaal boven de recente rode a top brengt, maar onder de rode lijn moet blijven. Voor de duidelijkheid: dit is dus nog niet het moment om daar al posities op in te nemen. Als die rode c stijging komt, is de witte fase 4 klaar en daarna moet een witte fase 5 daling op gang komen. En wanneer die in de rode c daling zit, komt daar de kans om opwaartse posities in te nemen voor de DAN te verwachten opwaartse uitbraak.

De situatie is dus voor de korte termijn even meer van afstand houden en geduld hebben en kijken of het patroon zich inderdaad gaat vormen. Dit zal ik uiteraard goed in de gaten blijven houden. Dat gebeurt met name in de reguliere analyses die ik 3x per week naar de ontvangers ervan stuur. Iedere dinsdag, donderdag en in het weekend worden ze zo op de hoogte gehouden van de situatie van verschillende financiële markten, waaronder dus de Dow Jones situatie zoals hierboven beschreven. Als u ook op de hoogte wilt blijven kunt u een maand lang (!) de verwachtingen ontvangen, voor een zeer schappelijke prijs van maar €10.

Ga naar deze pagina voor meer info en aanmelden.


Verwachting Dow Jones 15 september

Vandaag is het de beurt voor een analyse van een Wall Street markt. Het duidelijkst lijkt hier de Dow Jones, vandaar dat deze wordt behandeld.

Correctiefase

Het ziet ernaar uit dat een correctiefase bezig is, die nog niet voltooid oogt. Om even te laten zien waar ik de verwachting vandaan haal, laat ik hieronder een voorbeeld van de AEX uit 2019 zien.

AEX 2019: zelfde patroon nu bij Dow Jones?

Daar werd namelijk het patroon gevormd wat nu dus mogelijk ook op de Dow Jones gevormd gaat worden. Het gaat om een witte ABC patroon, met dus 3 fases. De witte A, B en C. De witte A was een eerste daling, daarna volgde een witte B die een hogere top zette, maar toch onderdeel was van de correctie. Dat blijkt met de witte C daling, die dan volgt en weer een bodem moet zetten vaak rond het niveau waar de witte A ook ten einde kwam. Te zien is dat dit bij de AEX destijds fraai zo werd uitgevoerd. En dan hieronder de Dow Jones van dit moment.

Aanhoudende druk

Verdere daling verwacht

De witte B top zou dan zijn geplaatst en de witte C daling is wat de laatste handelsdagen voor aanhoudende druk op de koers zorgt. En als het patroon juist is, zal de witte C daling dus nog een stuk verder zakken; een aanval op de 33.000 regio is zeer goed denkbaar. Dit blijft in mijn ogen het meest kansrijke scenario, zolang de koers zich onder de recente top (rode lijn op 35.510) weet te blijven.

Goud & Zilver

Verwachting Goud & Zilver

Iedere ma t/m vr, o.a.: AEX, Olie, Goud, Bitcoin

Verwachting Goudprijs 14 oktober

Een opwaartse uitbraak was vorige week vastgesteld in de analyse van de goudprijs. Bekijk hier de nieuwe verwachting.

Opwaartse Versnelling

In principe is het idee om afwisselend om de week de zilverprijs en de goudprijs te behandelen. Echter, de zilverprijs laat momenteel geen duidelijk patroon zien. Een verwachting daarvan afgeven is in mijn optiek dan ook niet wenselijk en bijna onmogelijk. Daarom ook deze week weer de goudprijs. In de verwachting van vorige week werd aangegeven dat een dalende weerstandlijn was doorbroken en dat dit zou kunnen resulteren in een opwaartse versnelling. Een opwaartse fase was sowieso wat uiteindelijk de verwachting was en de doorbraak was daarvoor dus een belangrijke stap. Gisteren wist de koers dan ook inderdaad echt verder op te veren, wat op onderstaande afbeelding goed is terug te zien.

Opwaartse versnelling gaande

De Belangrijke Niveaus

Een eerste stijgingsfase is in september ten einde gekomen en daarna volgde een fase 2 correctiegolf. Deze lijkt dus ten einde te zijn gekomen en de fase 3 vervolgstijging is nu dan bezig. Met deze stijging zou minimaal de witte 1 top doorbroken moeten gaan worden, wat een richtpunt aangeeft van ongeveer $1840 voor de komende tijd. Dit blijft de verwachting zolang de koers onder de recente kleine bodem van $1749,2 blijft. Wie posities heeft ingenomen op de recente verwachting, zou die grens als stop loss aan kunnen houden. Verlies is dan niet of nauwelijks meer mogelijk als het goed is.

Blijf Maximaal Op De Hoogte

Bovenstaande analyse is gemaakt op basis van de grafieken van dit moment en zal hier op de pagina blijven staan tot de volgende analyse, ongeveer over 2 weken, wordt geplaatst. Door voortschrijdend inzicht kan het echter gebeuren dat de verwachting tussentijds al wijzigt. Om daarvan op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden om meerdere keren per week (ipv eens per 2 weken hier) een e-mail met verwachtingen te ontvangen van alle markten die ik hier ook behandel. Zo blijft u maximaal op de hoogte van de ontwikkelingen, wat natuurlijk het verschil kan maken: Er kan veel gebeuren binnen 2 weken. Ervaar zelf of het een meerwaarde voor u betekent. U kunt kiezen tussen 2 probeer perioden: 2 weken lang of 4 weken lang alles ontvangen, zo is er voor ieder wat wils om kennis te maken met de analyses van beursverwachting.nl. KLIK HIER VOOR AANMELDEN PROEFPERIODE


Verwachting Goudprijs 7 oktober

Opwaartse uitbraak een feit?

Waarom de goudprijs klaar lijkt voor een opwaartse versnelling leest u in dit artikel.
In de vorige verwachting van de goudprijs (die u onderaan deze pagina kunt terugvinden) was de boodschap dat er gekeken moest worden naar bodemvorming en dat een vervolgstijging verwacht werd. De koers zakte na deze analyse nog duidelijk verder, maar bleef boven de belangrijke bodem van $1680. Daardoor is de opwaartse trend intact en zie ik de recente terugval nog steeds als niet meer dan normale correctiefase (witte 2) nadat een eerste stijgingsfase (witte 1) was voltooid. En nu is de kans groot dat de correctie inmiddels ten einde is gekomen en dat de verwachte vervolgstijging (witte 3) actueel is. Onderstaande afbeelding laat dit zien

Klaar voor opwaartse rit

Stijging richting $1840 kansrijk

Interessant is dat de koers de laatste dagen in gevecht was met de dalende weerstandlijn. Inmiddels heeft de koers een doorbraak weten te realiseren en de kans op een opwaarts vervolg is dan ook groot. En daarbij is er door de doorbraak ook kans op een opwaartse versnelling. Om dit direct bullishe scenario intact te houden, zou de koers liefst niet onder de $1720 moeten zakken. Mocht dat onverhoopt toch gebeuren dan is het van belang dat een bodem boven $1680 wordt geplaatst. Maar op dit moment ga ik er dus vanuit dat die bodem er al staat en dat de opwaartse trend is hervat. De stijging daarmee zou minimaal de witte 1 top moeten doorbreken, wat een richtpunt naar de $1840 zone betekent.

Wilt u hiervan verder op de hoogte blijven en daarnaast ook verwachtingen van andere markten ontvangen? Meld u dan aan voor een maand lang voor minimaal tarief meerdere keren per week een e-mail te krijgen met daarin verwachtingen van o.a. de AEX, Dow Jones en dagelijks de Bitcoin. Meer info en aanmelden kan via deze link.


Verwachting Zilver

Vandaag kijk ik naar de zilverprijs.
Het is een wat rommelig verhaal als ik naar de grafiek kijk. Toch lijkt het erop dat er een eerste opwaartse fase is gevormd van een grotere stijging, vanaf de bodem van 20 september. Onderstaande afbeelding laat de situatie zien.

Dip en dan verder stijgen?


Er is namelijk een rode 5-wave structuur waar te nemen, wat een eerste stijgingsfase (witte 1) lijkt te zijn geweest van een grotere opleving. Daarna is een correctiefase gestart, de witte 2. Deze zou bij voorkeur een mooie rode abc structuur vormen, waarvoor nog een rode c daling nodig is. Dit zou het patroon helemaal mooi maken. Deze daling moet een bodem zette boven de $22 bodem en een nieuwe stijgingsfase met de witte 3 is dan te verwachten. Deze moet de koers minimaal dan boven de witte 1 top gaan brengen. Mocht die rode c dip dus komen, dan geeft dat qua risk/reward een interessante handelskans voor opwaartse posities voor de witte 3 stijgingsfase.


Verwachting Goudkoers

Vandaag kijk ik naar de koersontwikkeling van de goudprijs en geef daar de verwachting over.

Weer de 5-wave

In de analyse van afgelopen maandag gaf ik aan dat een beweging wordt gevormd uit 5 fases en dat daarna een tegenbeweging (correctie) verwacht mag worden. Bij de goudprijs is dit ook weer van toepassing. Onderstaande afbeelding laat zien hoe ik tegen het koersverloop aankijk.

Rond onderzijde trendkanaal

Volgens mijn analyse is vanaf de bodem uit augustus een rode 5-wave stijging gevormd. Dit was dan een eerste stijging van een grotere opwaartse fase. Nadat de rode fase 5 was voltooid, begon de correctiefase; de golf 2. Deze moet bestaan uit 3 fases; de rode a,b en c.

Kijken naar bodemvorming

Te zien is dat het nu mogelijk is dat de koers al in de rode c fase zit; de fase die de correctie zou moeten voltooien. Dit moet gebeuren boven de rode lijn. Een hogere bodem boven $1680 moet dus sowieso gevorm worden. Echter, ik heb ook een dalend trendkanaal ingetekend. De onderzijde van het trendkanaal is altijd het gebied waarop de kans op een draai extra groot is. Al met al is de boodschap dat de neerwaartse correctie in het gebied zit waar de kans op een draai duidelijk begint toe te nemen. De verwachte vervolgstijging kan dan ook snel van start gaan. Deze stijging zou de koers in ieder geval boven de witte 1 top rond $1840 moeten gaan brengen. In een optimistischer scenario is een grotere stijging gestart met meer opwaarts potentieel. Maar voor eerst is het nu kijken of er een draai plaats gaat vinden een deze dag(en).

Bitcoin Analyse 28 Juli

Zojuist is weer de dagelijkse Bitcoin analyse verstuurd naar de mensen die zich daarvoor hebben aangemeld. Om u een beeld te geven van hoe zo’n update eruit ziet, staat hij hieronder voor iedereen zichtbaar.

Verdere stijging wenselijk voor handelskans

Verdere stijging eerst zou handelskans kunnen opleveren

De koers van de BTC is volgens mijn telling bezig met een grote witte ABC correctie, die in april van start is gegaan. De witte A fase vormde een rode 5-wave, wat aangeeft dat een zogenaamde zigzag correctie wordt gevormd. Daarbij is na de witte B opleving een volgende rode 5-wave daling te verwachten, die de witte C moet vormen.

In dit geval zou die daling de koers fors lager kunnen brengen; een aanval op de $25.000 regio is zeer kansrijk met een grote kans ook op een verdere daling. Een daling naar de $15.000 (!) is daarbij in een extremer geval ook mogelijk. Het eindpunt van de huidige witte B fase is dan ook interessant om te gebruiken als instappunt voor die verwachte witte C daling.

De witte B vormt een rode abc flat correctie. Daarbij (bij een flat) vormen de rode a en b geen 5-wave patroon, maar de huidige rode c stijging zou wel een (blauwe) 5-wave moeten vormen. En daar is het helaas zo dat de duidelijkheid te wensen overlaat. In een wat geforceerd geval KAN een zo goed als voltooide blauwe 5-wave stijging gezien worden, wat betekent dat de draai al wel snel KAN komen.

Echter, om het duidelijker te krijgen en mooier qua verhoudingen, zou het koersverloop meer moeten gaan zoals schematisch op de afbeelding is weergegeven. Daarbij lijkt nu de blauwe 3 stijgingsfase bezig, die de koers nog hoger moet zetten eerst, waarna een kleine blauwe 4 correctie moet volgen met daarna een een blauwe 5 als laatste stijging van de opwaartse witte B.

Mocht dit allemaal inderdaad zo gaan, dan is DAT een kans om neerwaartse posities in te nemen voor de verwachte witte C daling.

Zojuist las u de dagelijkse Bitcoin analyse. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor een maand uitproberen en ontvang voor maar €10 een maand lang ALLE analyses, waaronder dus de dagelijkse Bitcoin berichten. MEER INFO & AANMELDEN KAN HIER

beursbeschouwing

Top geplaatst?

De beurzen hebben eerder deze maand hoge standen bereikt, waarna de koers terugviel. In het voorgaande marktbericht werd hier al aandacht aan geschonken. De AEX verloor tientallen punten vanaf de hoogste stand, maar momenteel wordt een deel van dat verlies weer goedgemaakt zoals hieronder is weergegeven.

AEX 21 juli

Wat opvalt is dat de daling een duidelijke gap had veroorzaakt. Deze is nu weer gedicht en het kan zeer goed dat een lagere top gevormd gaat worden een dezer dagen. De kans op een grotere periode van meer druk op de koersen is namelijk te verwachten en het is nu kijken of dit inderdaad de start is van die periode. Uiteraard hou ik dat in de gaten voor de leden.

Bitcoin vecht met $30.000

De koers van de Bitcoin is ruim gehalveerd in slechts 3 maanden tijd! Werd in de lente nog de $60.000 grens overschreden, nu is de $30.000 grens alweer even doorbroken geweest. Toch blijft het zaak om alles in het juiste perspectief te zien. De Elliott wave methode helpt daarbij. Zo is het momenteel namelijk aan te raden om de daling eens op logaritmische schaal te zien, zoals onderstaande afbeelding duidelijk maakt.

Alles is relatief..

De ”crash” was er dus wel, met 50% verlies vanaf de hoogste stand. Echter, op de logaritmische schaal is te zien dat het niet zeer extreem is! In 2019/2020 werd ook een zeer grote correctie gevormd, wat normaal is in een opwaartse trend. Ook hier geldt uiteraard dat ik dit voor de leden (van de Bitcoin updates) in de gaten hou. Zo was enkele weken terug onderstaande titel gegeven aan de Bitcoin analyse van die dag:

Tijdig gewaarschuwd voor daling naar $30.000

Dit laat zien wat de meerwaarde van de analyses is. De echte kracht ligt niet zozeer in de zeer korte termijn verwachtingen van dag op dag, maar de grotere bewegingen.

De enige manier om voor u zelf er achter te komen of de analyses ook een meerwaarde van u kunnen zijn, is door eens een maand lang alle updates te proberen. Dat kan al voor slechts 10 Euro! KLIK HIER VOOR MEER INFO EN AANMELDEN.