Bitcoin Analyse 28 Juli

Zojuist is weer de dagelijkse Bitcoin analyse verstuurd naar de mensen die zich daarvoor hebben aangemeld. Om u een beeld te geven van hoe zo’n update eruit ziet, staat hij hieronder voor iedereen zichtbaar.

Verdere stijging wenselijk voor handelskans

Verdere stijging eerst zou handelskans kunnen opleveren

De koers van de BTC is volgens mijn telling bezig met een grote witte ABC correctie, die in april van start is gegaan. De witte A fase vormde een rode 5-wave, wat aangeeft dat een zogenaamde zigzag correctie wordt gevormd. Daarbij is na de witte B opleving een volgende rode 5-wave daling te verwachten, die de witte C moet vormen.

In dit geval zou die daling de koers fors lager kunnen brengen; een aanval op de $25.000 regio is zeer kansrijk met een grote kans ook op een verdere daling. Een daling naar de $15.000 (!) is daarbij in een extremer geval ook mogelijk. Het eindpunt van de huidige witte B fase is dan ook interessant om te gebruiken als instappunt voor die verwachte witte C daling.

De witte B vormt een rode abc flat correctie. Daarbij (bij een flat) vormen de rode a en b geen 5-wave patroon, maar de huidige rode c stijging zou wel een (blauwe) 5-wave moeten vormen. En daar is het helaas zo dat de duidelijkheid te wensen overlaat. In een wat geforceerd geval KAN een zo goed als voltooide blauwe 5-wave stijging gezien worden, wat betekent dat de draai al wel snel KAN komen.

Echter, om het duidelijker te krijgen en mooier qua verhoudingen, zou het koersverloop meer moeten gaan zoals schematisch op de afbeelding is weergegeven. Daarbij lijkt nu de blauwe 3 stijgingsfase bezig, die de koers nog hoger moet zetten eerst, waarna een kleine blauwe 4 correctie moet volgen met daarna een een blauwe 5 als laatste stijging van de opwaartse witte B.

Mocht dit allemaal inderdaad zo gaan, dan is DAT een kans om neerwaartse posities in te nemen voor de verwachte witte C daling.

Zojuist las u de dagelijkse Bitcoin analyse. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor een maand uitproberen en ontvang voor maar €10 een maand lang ALLE analyses, waaronder dus de dagelijkse Bitcoin berichten. MEER INFO & AANMELDEN KAN HIER

beursbeschouwing

Top geplaatst?

De beurzen hebben eerder deze maand hoge standen bereikt, waarna de koers terugviel. In het voorgaande marktbericht werd hier al aandacht aan geschonken. De AEX verloor tientallen punten vanaf de hoogste stand, maar momenteel wordt een deel van dat verlies weer goedgemaakt zoals hieronder is weergegeven.

AEX 21 juli

Wat opvalt is dat de daling een duidelijke gap had veroorzaakt. Deze is nu weer gedicht en het kan zeer goed dat een lagere top gevormd gaat worden een dezer dagen. De kans op een grotere periode van meer druk op de koersen is namelijk te verwachten en het is nu kijken of dit inderdaad de start is van die periode. Uiteraard hou ik dat in de gaten voor de leden.

Bitcoin vecht met $30.000

De koers van de Bitcoin is ruim gehalveerd in slechts 3 maanden tijd! Werd in de lente nog de $60.000 grens overschreden, nu is de $30.000 grens alweer even doorbroken geweest. Toch blijft het zaak om alles in het juiste perspectief te zien. De Elliott wave methode helpt daarbij. Zo is het momenteel namelijk aan te raden om de daling eens op logaritmische schaal te zien, zoals onderstaande afbeelding duidelijk maakt.

Alles is relatief..

De ”crash” was er dus wel, met 50% verlies vanaf de hoogste stand. Echter, op de logaritmische schaal is te zien dat het niet zeer extreem is! In 2019/2020 werd ook een zeer grote correctie gevormd, wat normaal is in een opwaartse trend. Ook hier geldt uiteraard dat ik dit voor de leden (van de Bitcoin updates) in de gaten hou. Zo was enkele weken terug onderstaande titel gegeven aan de Bitcoin analyse van die dag:

Tijdig gewaarschuwd voor daling naar $30.000

Dit laat zien wat de meerwaarde van de analyses is. De echte kracht ligt niet zozeer in de zeer korte termijn verwachtingen van dag op dag, maar de grotere bewegingen.

De enige manier om voor u zelf er achter te komen of de analyses ook een meerwaarde van u kunnen zijn, is door eens een maand lang alle updates te proberen. Dat kan al voor slechts 10 Euro! KLIK HIER VOOR MEER INFO EN AANMELDEN.

beursbeschouwing

16 Juli

De beurzen zitten in een topvormingsproces.

Situatie AEX

De beurzen zitten in een topvormingsproces. Dat gaf ik in de voorgaande marktcommentaren ook al aan. Nu kan natuurlijk gezegd worden dat je altijd wel een keer gelijk krijgt en dat je er dus niet veel aan hebt om te horen dat er een topvormingsproces gaande is. Toch is dat te simpel gedacht. Want de betalende leden die langer lid zijn, weten dat ik bijvoorbeeld enkele maanden terug nog een aanzienlijk verdere stijging aangaf! Er was destijds nergens sprake van een mogelijk topvormingsproces. Dat maakt de huidige situatie dus totaal anders en dat mag niet worden onderschat. Onderstaande afbeelding laat bijvoorbeeld de analyse van 28 januari jongstleden zien.

28 januari: ”Stijging naar minimaal 700 verwacht”


De boodschap was dat de koers klaar was voor een verdere stijging. Uit die analyse: ”Deze zou de AEX uiteindelijk naar de hoogste stand ooit kunnen brengen, wat een doorbraak van de 700 zone zou betekenen. Tevens is er volop ruimte aan de bovenzijde binnen het getekende Elliott trendkanaal zoals op de afbeelding hierboven is te zien. ” Duidelijk is dat de 700 RUIM is doorbroken. Daarmee is al aan de verwachting voldaan en zodoende is de kans op topvorming dus duidelijk aanwezig momenteel.

Bitcoin


De koers van de Bitcoin staat onder druk, maar na vorig marktcommentaar is mijn verwachting iets aangepast. Er zijn nu namelijk twee scenario’s die kans maken. Duidelijk is dat de situatie er in ieder geval niet positief uit ziet voor de Bitcoinkoers.

Zilver


Daarnaast zijn er signalen bij de zilverprijs dat de kans op een substantiële stijging aanzienlijk is. Dit zou dan hoogstwaarschijnlijk ook wel plaatsvinden bij de goudprijs, waarvan de koers de laatste dagen inderdaad ook al duidelijk is opgeveerd.

Morgen worden weer de nieuwe analyses verzonden naar de leden, met daarin meer info over bovenstaande verhalen, de belangrijke grenzen en de verwachte koersen voor verschillende markten. Zorg dat u dit ook ontvangt, meld u aan voor de 1 maand proefperiode en kijk of de analyses ook een meerwaarde voor u kunnen betekenen. Voor maar 10 Euro ontvangt u een maand lang ALLE analyses, waaronder de DAGELIJKSE Bitcoin berichten! MEER INFO EN AANMELDEN KAN HIER

beursbeschouwing

14 Juli

AEX en andere beurzen

De situatie op de beurzen doet mij denken aan die van ongeveer anderhalf jaar terug. Begin 2020 waren alle benodigde fases van de opwaartse beweging al geplaatst, maar de draai had nog niet plaatsgevonden. Het was een situatie van weken waarin de boodschap was dat de stijging aan de minimale eis had voldaan en dat de NOODZAAK van verder stijgen er niet meer was. Opwaartse posities werden extra risicovol. Een goede analyse is die van 15 februari 2020, waarin dit sentiment goed naar voren kwam. Merk ook op dat destijds een nieuwe hoogste stand in 19 jaar werd bereikt! Enkele weken later zou de koers tientallen procenten lager staan.

Het verschil is wel dat ik destijds inderdaad een zware daling voorzag: een daling van ruim 20% minimaal was de verwachting en die kwam ruimschoots uit. Een kwestie van geduld is het nu dus, want niemand kan natuurlijk op een dag nauwkeurig een grote draai aangeven. Af en toe is het mogelijk om het concreter te doen dan nu, maar ik moet het doen met de grafieken van dit moment. Maar belangrijk is het in ieder geval dus al om te weten dat de stijging eerder richting zijn einde loopt, dan dat een enorm vervolg verwacht mag worden.

Bitcoin

De koers van de Bitcoin is de laatste dagen wat weggezakt. De kans op een verdere daling is nog steeds zeer aanwezig. Let wel: dat is niet altijd het geval binnen de Elliott methode! Op dit moment is het dus risicovoller om opwaartse posities in te nemen hier dan neerwaartse. De verwachte doelen en belangrijke grenzen zijn bekend bij de leden.

Om daarvan op de hoogte te blijven kunt u 1 maand voor maar 10 euro alles uitproberen (waaronder een DAGELIJKSE Bitcoin analyse!), daarna kijkt u geheel vrijblijvend of u verder wilt met de analyses waarvan u denkt dat het een meerwaarde kan betekenen. KLIK HIER VOOR MEER INFO & AANMELDEN.

beursbeschouwing

Marks Marktcommentaar

De Beurzen

De aandelenbeurzen zitten feitelijk in een neutraal gebied. Gebaseerd op de leidende langere termijn analyse, begint de kans op topvorming voor langere tijd duidelijk toe te nemen. Toen de stijging eind vorig jaar op gang kwam, moest de opleving aan bepaalde minimale eisen voldoen. Inmiddels is het zo dat sinds enkele weken aan die minimale eisen is voldaan. Al het extra stijgen is dus als het ware ”bonus”. Het zekerste deel van de stijging is voorbij. Dat betekent niet gelijk dat de koers nu per se MOET zakken. De trend is nog opwaarts, want belangrijke signalen van een geplaatste top zijn er nog niet. Voor de leden hou ik deze grenzen uiteraard goed in de gaten. Een correctiefase van tientallen punten die meerdere maanden kan aanhouden

Overige Markten

De goud- en zilverprijs stonden de voorgaande weken fors onder druk. Gebaseerd op mijn analyse hou ik echter rekening met een optimistische fase. De metalen kunnen de komende tijd wel eens aanzienlijk op gaan lopen. Mogelijk dat er vorige week al een hogere bodem is geplaatst waarna een opwaartse fase van start is gegaan.

De Bitcoin staat momenteel weer ruim in de min, met een verlies van ruim 2%. Hier is de KANS reëel dat duidelijk lagere niveaus opgezocht kunnen gaan worden de komende tijd.

Voor meer details van de belangrijke grenzen en verwachtingen, kunt u zich aanmelden om eens een maand lang de analyses te proberen. Dit voor maar €10,- , met onder andere een DAGELIJKSE Bitcoin analyse.

AANMELDEN KAN HIER

Bitcoin Bezig Met Top

Lees hier waarom ik ervan uitga dat de koers van de Bitcoin binnenkort lijkt te gaan dalen.

Onderstaande grafiek laat het recente koersverloop van de koers zien.

Een opwaartse correctie wordt gevormd vanaf de bodem eerder deze maand. Deze correctie moet uit 3 fases bestaan: de witte A,B en C. Te zien is dat de laatste fase, de witte C stijging, al enige tijd bezig is. Deze stijging moet bij voorkeur een top zetten rond het niveau van de witte A top en dat is waar de koers nu inderdaad staat. Daarbij moet de interne structuur van de witte C bestaan uit een groene 5-wave stijging. Ook dat is waarneembaar zoals ik in de afbeelding laat zien. En daarbij komt ook nog eens de negatieve divergentie die waarneembaar is op de RSI, wat ook een signaal van topvorming is. Op basis van dit patroon, verwacht ik dan ook een aanstaande draai ergens deze dag(en) waarna een volgende dalingsfase de koers onder de $30.000 kan gaan brengen.

aex16jun2021

AEX Verwachting 16 Juni

Lees hier een nieuwe AEX analyse.
De AEX heeft volgens mijn analyse eind januari een belangrijke bodem geplaatst. Vanaf die bodem is een nieuwe stijgingsfase aangebroken. De bijbehorende Elliott theorie stelt dat een beweging met 5 fases verwacht mocht worden vanaf de bodem. De afbeelding hieronder laat zien dat dit inmiddels het geval is.

5 Fases waarneembaar


De 5 fases moesten worden: fase 1, de eerste stijging. Fase 2, de correctie op de eerste stijging. Fase 3, hervatting van de stijging naar een nieuwe hogere top en duidelijk hoger. Fase 4, een correctie op de fase 3 stijging. En tot slot fase 5, de finale fase, die de beweging vanaf eind januari moet completeren. Dit alles is zoals is waar te nemen zoals op de afbeelding hierboven is weergegeven met de witte 1 t/m 5.

600 Mogelijk

De kans op topvorming neemt daarmee dus toe. In mei bijvoorbeeld ontbrak nog de witte 5 stijging en kon ik dit aan de leden van mijn analyses aangeven (zie dit artikel). De situatie is momenteel dus duidelijk anders! Daarnaast heb ik de trendlijnen getrokken volgens de Elliott methode. Te zien is dat de koers richting de bovenzijde van het krapste kanaal is gestegen. De kans op topvorming is hier uiteraard ook door vergroot. Al met al houdt ik de situatie momenteel goed in de gaten, want de kans op een langdurige terugval is substantieel. In een extreem geval kan zelfs de 600 regio worden opgezocht!

Zorg dat u op de hoogte blijft van de situatie en ontvang de analyses. Probeer eerst eens een maand alles uit en kijk daarna of en met welke analyses u verder wilt gaan. Ga voor meer info en aanmelden naar deze link.

olie crash 2020

Olie Crash 2020

De olieprijs zakte in 2020 naar een dieptepunt. Lees en zie in dit artikel hoe de ontvangers van de Elliott Wave updates al in 2018(!) werden gewaarschuwd voor deze gebeurtenis.

Het begon eigenlijk met de analyse van 3 oktober 2018. Deze staat hieronder afgebeeld.

Daling richting $25 al aangekondigd bij koers van $76


Daar kwamen dus 2 zaken samen. Allereerst gaf het Elliott patroon aan dat de opleving (de rode 4 fase) ieder moment kon zijn afgerond en dat een daling tot onder de rode 3 bodem nog nodig was voor het patroon.

Daarnaast was de koers aangekomen bij de lange termijn dalende weerstandslijn, wat voor een vergrote kans op topvorming zorgde.

”Kan nog halveren”

Uiteindelijk zou de top inderdaad op deze dag (3 oktober 2018) worden geplaatst. De koers zakte de weken en maanden daarna aanzienlijk weg. Toch denk ik dat er in de zomer van 2019 weinig mensen waren die zeiden dat de olieprijs nog kon halveren, vanaf de stand van toen: $55. Hieronder staat de olieanalyse van 17 augustus 2019 zoals deze naar de ontvangers werd verstuurd.

elliottwave olie 2020
”Kan nog halveren”


Te zien is dat de koers dus zoals gezegd al behoorlijk was gezakt sinds de update van 3 oktober 2018. Toch moest de daling nog onder de rode 3 bodem zakken om het patroon af te maken. En daarvoor was dus een halvering van de olieprijs nodig. Die is gekomen, met de wel bekende olie crash. De afbeelding hieronder laat de grafiek van dit moment (juli 2020) zien.

In deze grafiek heb ik de boodschap van de hierboven eerder behandelde 2 analyses geplaatst om te laten zien hoe deze uit zijn gekomen. Wederom een mooi voorbeeld van wat de Elliott Wave methode kan doen!

Wilt u ook kijken of de analyses een meerwaarde voor u kunnen hebben? Meld u dan aan voor de analyses via deze link.

Meerwaarde AEX Analyses

Bekijk hier de analyse van afgelopen dinsdag. Daarin werd aangegeven dat een aanstaande dip gebruikt kon worden om opwaartse posities in te nemen. De dag erna zou de AEX 1,6% zakken en tegen het eind van de week zouden 20-25 AEX winstpunten behaald kunnen worden, wanneer die daling inderdaad werd gebruikt voor opwaartse posities.

AEX ANALYSE DINSDAG 18 MEI

En zojuist is weer een nieuwe analyse naar de leden verstuurd. Zorg dat u ook op de hoogte blijft en laat u navigeren door de analyses zoals hierboven is weergegeven.

ONTVANG NU 1 MAAND ALLE ANALYSES VOOR MAAR €10

AANMELDEN KAN VIA DEZE LINK

Nieuwe Dienst: FLITS Berichten

Sinds begin dit jaar heb ik voor Elliottwaves.nl een nieuwe dienst in de aanbieding. De zogenaamde FLITS berichten.

Er zijn mensen die gewoon volledig op de hoogte willen blijven van mijn visie en zo een vinger aan de pols houden. Is de opwaartse trend nog bezig? Is er een draai aanstaande? Is er kans op een crash? Is er kans op een versnelling? Daarvoor zijn de reguliere analyses. Vooral langere termijn speculanten / swingtraders en beleggers hebben baat bij deze analyses.

Er is echter ook een groep die juist alleen bij concrete belangrijke handelskansen op de hoogte willen worden gehouden. En daarvoor heb ik dus de FLITS berichten bedacht. En ondanks dat de markten eigenlijk volledig de verwachtingen volgen, waren er helaas niet zoveel van deze FLITS berichten om te versturen.

Daarnaast merk ik dat ik zelf nog scherper moet zijn daarin, waar dus een verbetering ligt waar ik aan moet en ga werken. Echter, het enige AEX FLITS bericht dat werd verstuurd was wel direct een ZEER fraaie al zeg ik het zelf.

Onderstaande afbeelding laat het FLITS bericht zien van 23 februari alweer, over dus de AEX.

Eenvoudig & Beknopt: voorbeeld FLITS bericht

Het laat mijn globale verwachting zien in de grafiek, gebaseerd op de bijbehorende Elliott theorie. Maar verder is het de bedoeling dat iedereen, met of zonder ervaring, dit moet snappen.

De tekst is verder zeer beknopt en daarmee als het goed is zeer duidelijk. Er wordt een duidelijk doel van minimaal 700 benoemd, wat geldig blijft zolang de 633.6 niet neerwaarts wordt doorbroken. Onderstaande afbeelding laat de huidige situatie zien.

De stijging naar 700 is inderdaad gekomen

De AEX heeft inderdaad de verwachte stijging naar minimaal 700 gevormd zoals u uiteraard wel heeft meegekregen. Maar het is dus mooi om te zien hoe juist die terugval in februari gebruikt kon worden om in te spelen op deze verwachte hervatting van de stijging. Dit is dus een voorbeeld van hoe ik graag de FLITS berichten in wil zetten.

SMS Alert & Eerlijke Prijs

En omdat er dus geen regel in zit wanneer een handelskans zich voordoet, is het mogelijk (en aan te raden) om ook een SMS-alert te laten ontvangen zodra een FLITS bericht is verstuurd. Zo weet u wanneer u uw mail moet bekijken en komt u niet bijvoorbeeld ‘s avonds tot de ontdekking dat er die ochtend een fraaie instapkans was, die inmiddels weer is verkeken.

Het enige nadeel is dat het mogelijk is dat er enige tijd geen FLITS berichten te versturen zijn. Daarom heb ik besloten om geen vaste prijs per periode te vragen, maar om een tegoed aan FLITS berichten aan te kunnen schaffen.

Ga voor meer voorbeelden, info en aanmelden naar deze pagina.

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar info@elliottwaves.nl