Bitcoin & Verzoeken

Verwachting Bitcoin & Verzoeken

Iedere ma t/m vr, o.a.: AEX, Olie, Goud, Bitcoin

Verwachting Bitcoin 4 december

Verkeerde been

De koers van de Bitcoin is een kleine 40% teruggezakt vanaf de top in november. Lees hier de verdere verwachting.
Eerst wil ik even aangeven dat de koers van de Bitcoin mij helaas op het verkeerde been heeft gezet.

Het vervelende is dat ik in de verwachting van 22 oktober, die hieronder is terug te zien, nog wèl op het juiste pad zat. Ik schreef destijds:

”Verwachting Bitcoin 22 oktober: De kans op topvorming is momenteel groot bij de Bitcoin. Waarom dat zo is, leg ik uit in deze verwachting.”

De koers leek namelijk bezig te zijn met het voltooien van een 5-wave stijging. Onderstaande afbeelding werd daarbij getoond waarop dit is te zien.

De ingetekende correctie is nu volop gaande

Op 20 oktober heeft de koers naar nu blijkt inderdaad de betreffende top geplaatst. Het lastige was dat er ook nog een andere telling mogelijk was. Deze schatte ik zelf in als kansrijker en was optimistischer.

Dit scenario is met de huidige daling niet meer mogelijk en daarmee is het scenario zoals ik tot eind oktober had weer naar voren als meest waarschijnlijke.

Hieronder is te zien hoe ik tegen de situatie aankijk.

Correctie lijkt verder te kunnen
Daling oogt onvoltooid

Wat dan opvalt, is dat de correctiefase er iets anders uitziet dan in de eerste afbeelding. Het principe is echter hetzelfde: er is na de golf 5 top een correctie gestart, die hoogstwaarschijnlijk uit 3 fases wordt opgebouwd.

Een eerste daling a, tussentijdse opleving b en een vervolgdaling c. De golf b stijging was relatief sterk en wist boven de golf 5 top uit te komen.

Maar was dus onderdeel van de correctie!

De huidige daling zou dan de golf c en daarmee laatste fase van de correctie moeten zijn. Deze zou zelf uit 5 kleinere rode fases moeten gaan bestaan. En daarvan uitgaande oogt de daling nog niet voltooid.

De rode fase 3 lijkt voltooid, waarna een rode 4 opleving en een rode 5 vervolgdaling worden verwacht. Mocht dit inderdaad zo gaan, dan is de betrouwbaarheid van de verwachting aan het groeien en is een belangrijke bodem te verwachten.

Een hervatting van de opwaartse trend is dan aannemelijk.

En dus?

En dus ziet de situatie er ondanks de felle daling / crash uit als een correctie, nadat een 5-wave stijging vanaf juni werd voltooid.

Na afronding van deze correctie kan de opwaartse trend weer worden hervat, maar op dit moment lijkt de correctie nog niet te zijn voltooid.


Verwachting Bitcoin 26 november

Positieve of negatieve situatie?

Deze dag zakt de koers van de Bitcoin fors weg. Wat dit betekent voor de verwachting leest u hieronder.


In de vorige verwachting voor de Bitcoin, die u onder deze verwachting kunt teruglezen, werd gemeld dat:

”Al met al is dus de conclusie dat de koers nu nog even onder druk kan blijven. De 28 oktober bodem is van belang: zolang daarboven kan de koers vooral zijwaarts gaan en als dat gebeurt, geeft dat een mooie kans om opwaartse posities in te nemen richting het eind van de driehoek consolidatie. Zakt de koers onder de 28 oktober bodem, geeft dat rond de $50.000-$55.000 een instapkans.”

De afbeelding hieronder laat de huidige situatie zien.

Bitcoin Elliott wave 26 november
Oogt als bodemvorming
Bodemvorming?

De koers is inderdaad verder gezakt. De genoemde zone $50.000-$55.000 is vandaag bereikt.

De daling vanaf de top oogt als mogelijk voltooide rode c daling, van een grotere rode abc correctie. Een bodempatroon kan in het koersverloop worden teruggevonden, wat is aangeduid met de blauwe samenkomende trendlijnen.

Als de bodem hier wordt gezet voor langere tijd, dan zou dit een voorbeeld kunnen worden voor in ”het boekje”.

Conclusie:

Een stijging boven de top van gisteren (witte horizontale lijn) is een sterk signaal dat de bodem inderdaad is geplaatst.

Een stijging naar een nieuw record is dan te verwachten.


Verwachting Bitcoin 12 November

De opwaartse trend van de Bitcoin staat even op pauze. Lees hier de verwachting wanneer deze ten einde gaat komen.
De kern van mijn verwachting is de belangrijke bodem die in juni werd geplaatst. Sindsdien is een opwaartse golf bezig, die uit 5 rode fases moet gaan bestaan: 1 stijgen, 2 zakken/zijwaarts, 3 stijgen, 4 zakken/zijwaarts en nog een keer stijgen (5).

Het lijkt erop dat de rode fase 4, zakken/zijwaarts, bezig is. Na afronding hiervan is dus nog een rode 5 stijging te verwachten.

Driehoek consolidatiepatroon

De vraag is wat voor patroon de rode 4 gaat vormen. Op dit moment zijn er 2 scenario’s die naar voren komen als kansrijk. Hieronder staat de variant waarbij de rode 4 een driehoek consolidatiepatroon vormt.

Bitcoin driehoek 12 november 2021
Een driehoek consolidatie

Bij dit patroon moet de rode fase 4 worden opgebouwd uit 5 blauwe fases; a t/m e. Binnen een samenkomend trendkanaal.

De daling van nu zou dan de blauwe c moeten gaan vormen; lagere koersen zijn daarvoor nog te verwachten, maar de bodem moet boven de blauwe a bodem van 28 oktober blijven. Interessant is dat dit patroon heel goed ten einde kan komen rond de onderzijde van het oplopende Elliott trendkanaal.

Dat zou zeer mooi passen. Zakt de koers echter onder de bodem van 28 oktober, dan vervalt de mogelijkheid van de driehoek consolidatie. Onderstaande optie komt dan naar voren als meest waarschijnlijke scenario.

De platte abc correctie

Of dieper zakken eerst?

Voor de duidelijkheid: op dit moment maken beide scenario’s even veel kans.
Bij deze uitvoering van de rode 4, wordt een platte abc gevormd. Daarbij is de huidige daling ook de blauwe fase c, maar moet juist wel onder de blauwe a bodem ten einde komen. Heel veel lager dan dat is niet per se te verwachten.

Mogelijk dat het gebied waar de rode 1 top van begin september opgezocht kan worden. Globaal rond de $50.000-$55.000 zou dan de bodem geplaatst moeten worden en kan de rode 5 stijging van start gaan. Deze stijging zou dan weer een nieuwe hoogste stand ooit neer moeten gaan zetten.

Conclusie:

Al met al is dus de conclusie dat de koers nu nog even onder druk kan blijven.

De 28 oktober bodem is van belang: zolang daarboven kan de koers vooral zijwaarts gaan en als dat gebeurt, geeft dat een mooie kans om opwaartse posities in te nemen richting het eind van de driehoek consolidatie. Zakt de koers onder de 28 oktober bodem, geeft dat rond de $50.000-$55.000 een instapkans.

Om maximaal daarvan op de hoogte te blijven, kunt u DAGELIJKS een update krijgen van de situatie. Wekelijks kan ook, voor de meer grote lijnen.

KLIK HIER VOOR MEER INFO OVER DE WEKELIJKSE / DAGELIJKSE BITCOIN VERWACHTINGEN.


Verwachting Russische Beurs RTS 29 oktober

Vandaag wordt op verzoek de Russische RTS index behandeld.
Normaal zit deze markt niet in mijn assortiment om het maar zo te noemen. Sterker; in de 15 jaar dat ik bezig ben met de Elliott wave methode, heb ik nog nooit deze markt onder de loep genomen! Ik vraag mezelf wel af waarom eigenlijk niet. Wellicht dat ik deze vaker blijf behandelen.

Duidelijke patronen

Wat opvalt is dat de beurs in principe een vergelijkbaar patroon vormt met de overige grote beurzen. Of anders gezegd: daar is juist niets opvallends aan te ontdekken. Onderstaande afbeelding laat de situatie zien met in de tekst eigenlijk de belangrijkste kern van het koersverloop.

Top van dinsdag is belangrijk

Wat mij opvalt, is dat de patronen wel duidelijk worden gevormd. Er is een schoolvoorbeeld van een opwaartse trend binnen de Elliott wave methode.

De neerwaartse beweging van juni / juli bestond namelijk uit 3 fases; a,b en c. Correctieve bewegingen bestaan uit 3 fases. Dit gaf dus destijds aan dat de grotere trend opwaarts was. Dit is daarna bevestigd door de stijging.

En dat klinkt als een open deur, maar het gaat dan ook vooral om de structuur van die stijging: dit was namelijk een beweging die uit 5 fases is opgebouwd. Te zien is dat de koers momenteel terugval vanaf de top die dinsdag werd gevormd.

De terugval is groot genoeg om ervan uit te gaan dat de witte fase 5 en daarmee de opwaartse beweging vanaf de julibodem klaar zou kunnen zijn. In dit geval is een correctie op die 5-wave te verwachten. Inderdaad; wederom een beweging in 3 fases krijgt de voorkeur. Er zijn wat afwijkende varianten mogelijk, maar qua hoofdverwachting is dit schematisch de verwachting.

9 fases

Echter, nu komt de nuance: er is ook een mogelijkheid dat de opwaartse beweging vanaf de julibodem uit 9 fases wordt opgebouwd. In dit geval is de huidige terugval de 6e fase en zijn nog verdere stijgingen te verwachten. De opwaartse trend zou dan de komende handelsdagen weer hervat moeten worden.

Een stijging boven de dinsdagtop lijkt aan te geven dat dit scenario het wordt en de opwaartse trend kan dan nog weken doorzetten om de 9 fases te gaan vormen.

Concluderend

Als conclusie kan ik stellen dat er geen concrete korte termijn verwachting mogelijk is.

Daarom behandel ik de geldende overwegingen voor opwaartse (long) of neerwaartse (short) posities op dit moment. LONG: Omdat een 5-wave stijging kan zijn voltooid, is de kans op een abc terugval altijd erg groot. Deze kan worden gevormd de komende tijd zoals schematisch is weergegeven. Lagere koersen horen daarbij. Opwaartse posities zijn dus riskant.

SHORT: De mogelijkheid bestaat dat een correctie bezig is, maar zoals gezegd kan er ook een 9-wave stijging gevormd worden vanaf de julibodem. In dit geval kan de terugval vanaf dinsdag ieder moment voorbij zijn en zijn nieuwe records te verwachten. Short gaan is dus ook erg riskant.

De Elliott wave methode helpt bij het vaststellen van de kans op een richting. Handelskansen komen natuurlijk voor bij situaties waar een duidelijke voorkeur voor een richting naar voren komt. Duidelijk is dat dit hier niet het geval is.

Wilt u op de hoogte blijven van de verwachtingen voor andere markten en tijdig meekrijgen wanneer er WEL een handelskans ontstaat? Probeer dan eens de e-mail update dienst, waarbij u meerdere keren per week op de hoogte wordt gebracht. Aanmelden kan al vanaf eenmalig €5 voor 2 weken! KLIK HIER VOOR MEER INFO.


Verwachting Bitcoin 22 oktober

De kans op topvorming is momenteel groot bij de Bitcoin. Waarom dat zo is, leg ik uit in deze verwachting.
In de vorige verwachting van de Bitcoin, die hieronder nog is terug te vinden, was de boodschap dat:

”De stijging lijkt nu nog door te kunnen zetten, maar dit dient wel altijd in de gaten gehouden te worden. ”

Een fase 5 stijging, wat de laatste fase van een beweging is, was namelijk waarneembaar. Onderstaande afbeelding laat de situatie van toen zien.

bitcoin 8 oktober
Vorige keer was er nog opwaartse ruimte

Er was nog ruimte naar de bovenzijde van het bijbehorende Elliott trendkanaal.

Aritmisch of Logaritmisch?

Dit trendkanaal geldt niet als harde regel, maar is een indicatie van waar de kans op een eindpunt van de stijging het grootst is. Bij de Bitcoin zijn de uitslagen zeer heftig. Meer dan 100% stijging is in enkele maanden gerealiseerd. De vraag is dan, voor mij als Elliott analist, welke schaal de grafiek moet krijgen.

In principe is normaal de aritmische schaal de juiste, wanneer de dag-grafiek wordt bekeken. In de vorige analyse deed ik dat. Echter; de golf 5 stijging is daarmee duidelijk BOVEN het trendkanaal uitgestegen.

En dan wordt het dus interessant: op de logaritmische schaal is dat niet het geval. Dat is hieronder weergegeven.

Bitcoin 22 oktober
Aangekomen bij bovenzijde Elliott kanaal

De logaritmische schaal is door Elliott aangeraden wanneer grote procentuele verschillen van toepassing zijn. Als een koers op 100 staat, is een 5 punten stijging maarliefst 5%.

Op 1000, is het maar 0,5%. En om dat meer in verhouding met elkaar te vergelijken, is de logaritmische schaal aan te raden wanneer die grote verschillen spelen.

En er kan zeker bij de Bitcoin worden beargumenteerd dat de uitslagen zo uiteenlopen ten opzichte van enkele maanden terug waardoor deze logaritmische schaal serieus genomen dient te worden.

Topvorming

En wat daar dus zichtbaar is, is dat de koers is aangekomen bij de bovenzijde van het trendkanaal en er voorlopig in ieder geval op is afgeketst. In een mooie theoretische uitvoering, zou dit een voorbeeld zijn van hoe een top het liefst gezet moet worden.

De kans is daarom groot dat dit ook daadwerkelijk het geval is, of dat de top dichtbij gezet gaat worden (rond de bovenzijde van dit Elliott trendkanaal).

De kans op een terugval is nu dan ook zeer duidelijk aanwezig. Mocht de koers deze handelsdag(en) verder zakken, dan lijkt een top te zijn geplaatst en kan de koers voor weken of zelfs maanden voornamelijk neerwaarts / zijwaarts gaan koersen.

Bovenstaande analyse is gemaakt op basis van de grafieken van dit moment en zal hier op de pagina blijven staan tot de volgende analyse, ongeveer over 2 weken, wordt geplaatst.

Door voortschrijdend inzicht kan het echter gebeuren dat de verwachting tussentijds al wijzigt. Daarnaast zijn de meer gedetailleerde verwachtingen qua belangrijke koersen voorbehouden aan de betalende leden.

Om ook vaker en meer gedetailleerd op de hoogte te worden gebracht kunt u zich ook daarvoor aanmelden. U ontvangt dan meerdere keren per week (i.p.v. eens per 2 weken hier) een e-mail met verwachtingen van alle markten die ik hier ook behandel.

Zo blijft u maximaal op de hoogte van de ontwikkelingen, wat natuurlijk het verschil kan maken: Er kan veel gebeuren binnen 2 weken. Ervaar zelf of het een meerwaarde voor u betekent.

KLIK HIER VOOR MEER INFO


Verwachting Bitcoin 8 oktober

Lange tijd was er de kans dat de Bitcoin een forse daling in zou gaan zetten. Afgelopen week is een streep door dat scenario getrokken, waardoor de kans daarop nu zeer klein is. Een grotere opwaartse trend is bezig zo lijkt het, maar waarom er toch rekening gehouden moet worden met een terugval zal ik vandaag behandelen.
Ik begin dan even met de kern van de Elliott methode, die ik gebruik voor het maken van de verwachtingen. De kern is dat bewegingen bestaan uit 5 fases. Zodra deze zijn voltooid, is een tegenbeweging / correctie te verwachten. Hieronder is schematisch ingetekend hoe dit er uitziet.

Het Elliott trendkanaal


Er zijn 3 bewegingen met de trend mee; fase 1, 3 en 5. Daartussen worden 2 correcties gevormd; fases 2 en 4. Zodra de 4e fase is voltooid, kan een oplopende steunlijn worden getrokken vanaf de fase 2 bodem naar de fase 4 bodem.

Indicatie eindpunt stijging

Evenwijdig aan de dan ontstane lijn, moet een andere lijn getrokken worden vanaf de fase 3 top. Dit geeft dan een bovenzijde van het Elliott trendkanaal en dat is het globale richtpunt voor de fase 5 stijging; het is een inschatting tot waar deze stijging en daarmee de complete stijging door kan gaan zetten. Vanaf daar is de kans op een terugval altijd behoorlijk groot.

Situatie Bitcoin

En u raadt het wellicht al; de koers van de Bitcoin lijkt nu met een 5e fase richting de bovenzijde van het Elliott trendkanaal te gaan. Onderstaande afbeelding laat dit zien.

Bovenzijde kanaal niet ver weg

Er is nog zeker wat opwaartse ruimte voor de rode 5 stijging. Toch is de boodschap dat de kans op een gezonde correctie wel toe aan het nemen is. Mocht die daling komen, dan is het voor mij zeker van belang om het eindpunt daarvan in te schatten. Dit zou namelijk een goede instapkans moeten geven voor de daarna te verwachten vervolgstijging.

Signalen van topvorming

In de dagelijkse Bitcoin analyses die ik naar de leden verstuur die zich daarvoor hebben aangemeld, zal ik de komende tijd dus vooral kijken naar tekenen van topvorming. De stijging lijkt nu nog door te kunnen zetten, maar dit dient wel altijd in de gaten gehouden te worden. Wilt u ook maximaal op de hoogte blijven en de dagelijkse Bitcoin analyses ontvangen? Probeer dan eens het uitprobeer abonnement voor 1 maand waar ook nog andere markten aan bod komen. Meer info en aanmelden kan via deze link.


Op Verzoek: ASML

Helaas is vanwege een technisch probleem de Bitcoin verwachting van vorige week niet meer zichtbaar. Volgende week zal deze weer hier verschijnen.

Eens per twee weken op de vrijdag zal ik een markt op verzoek gaan behandelen. Vandaag ga ik voor een wat uitzonderlijke analyse; namelijk een individueel aandeel: ASML.

Aandelen & Elliott Wave

Nu vraag u zich wellicht af waarom dit uitzonderlijk is. Dat komt omdat de Elliott methode, die ik gebruik om de verwachtingen te maken, gebaseerd is op de emotie van zo veel mogelijk handelaren / personen. Hoe groter de markt is, hoe beter het een beeld geeft van deze emotie. Een individueel aandeel wordt vaak door aanzienlijk minder mensen verhandeld, waardoor het een minder representatief beeld geeft van de spelende emotie. En daaruit komt voort dat de Elliott methode MINDER BETROUWBAAR is bij toepassing op individuele aandelen. Toch kan ik kijken in hoeverre er iets over valt te zeggen. En daarvoor begin ik met een klein stukje theorie. Want de vraag die men als belegger / trader eigenlijk altijd stelt, is welke richting de trend momenteel gaat. Er zijn dan natuurlijk verschillende tijdsframes waardoor er altijd wel een opwaartse en neerwaartse trend is, maar voor een tijdsframe moet dat dus wel worden vastgesteld. En de Elliott methode helpt bij het vaststellen van de trend. Een correctie is namelijk altijd tegen de trend in. Vaststellen dat er een neerwaartse correctie is gevormd, betekent dus dat de grotere trend opwaarts is. Hieronder is weergegeven hoe een neerwaartse correctie vastgesteld kan worden.

ABC Correctiepatroon


Wanneer er een eerste dalingsfase A plaatsvindt, gevolgd door een opleving B en daarna een daling C is het van belang wat er daarna gaat gebeuren. Stijgt de koers daarna boven de eerder geplaatste B top, zoals is afgebeeld, dan is er sprake van een correctieve daling. Dus wanneer de complete C dalingsfase volledig wordt teruggedraaid.

Trendrichting ASML

En dit is recent gebeurd bij de koers van ASML. Onderstaande afbeelding laat dit zien.

ABC Correctie gevormd

De koers vormde vanaf de top een ABC daling. En daarna volgde een opleving en te zien is dat deze de complete golf C daling wist goed te maken. De koers is boven de witte B top uitgekomen, waardoor de daling vanaf de top correctief kan worden bestempeld.

De conclusie is dus dat de grotere trend opwaarts is en dat een hogere top op termijn nog verwacht mag worden voordat een echt grote correctie van start gaat. Echter; het is niet te zeggen of de witte ABC daling al de complete correctie was en dat de stijging naar een nieuwe top nu al bezig is, of dat de witte ABC pas een eerste fase was van een wat grotere correctie. In dit geval kan de koers nog terugvallen eerst richting bijvoorbeeld de 700 zone, voordat de opwaartse trend nog wordt hervat. De conclusie is dus dat er in ieder geval geen duidelijke set up is waar te nemen voor een betrouwbare korte termijn handelskans. De grotere trend is hoogstwaarschijnlijk opwaarts en een hogere top mag worden verwacht, maar dat kan dus via een omweg. Concreter kan het niet worden gemaakt, maar ik denk dat er toch wat interessante conclusies naar voren zijn gekomen zo.

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment