gas

Special: Verwachting Gasprijs

Iedere ma t/m vr, o.a.: AEX, Olie, Goud, Bitcoin

Verwachting Gasprijs 3 December

Gasprijs fors onderuit

U was het misschien niet opgevallen, maar: de gasprijs daalt momenteel fors. Dit past bij de verwachting die ik 2 maanden terug plaatste. Lees hier de nieuwe verwachting.
Twee maanden geleden was de stijging van de gasprijs plots in het nieuws. Dit gaf mij het idee om daar eens een analyse op los te laten.

Normaal hou ik deze markt namelijk niet echt in de gaten. Deze verwachting kunt u onderaan deze pagina nog terugzien.

De conclusie was dat een grotere opwaartse fase bezig was en nog niet leek te zijn afgerond. Maar: een tussentijdse terugval mocht wel worden verwacht!

Onderstaande afbeelding stond erbij afgebeeld.

gasprijs beursverwachting.nl
Kans op terugval

25% daling

En de koers is inderdaad fors aan het terugvallen: deze week is een verlies van ongeveer 25%(!) waar te nemen. Dit past bij het scenario zoals hierboven, waarbij een rode fase 4 terugval was ingetekend.

Hieronder is de situatie zoals ik er nu naar kijk weergegeven.

Aangekomen bij onderkant trendkanaal

Zoals gezegd is nu dan een rode 4 fase bezig. De Elliott methode geeft door het tekenen van een Elliott trendkanaal een indicatie van waar deze fase heen gaat: de onderzijde van het trendkanaal is de ZONE waar de KANS op bodemvorming zeer groot is.

Te zien is dat de koers zelfs onder de steunlijn is aangekomen.

En dus?

De koers is aangekomen in exact het gebied waar de kans op bodemvorming groot is en een draai verwacht kan worden.

Mocht dit inderdaad plaatsvinden de komende tijd, dan mag ervan uit worden gegaan dat de rode 4 terugval is voltooid.

Een rode 5 stijgingsfase mag daarna worden verwacht.

Deze stijging heeft als doel om minimaal boven de rode 3 top van begin oktober uit te gaan komen.


Verwachting Gasprijs 6 Oktober

De laatste tijd is de gasprijs nogal opgelopen en in het nieuws wordt er veel over gesproken. Daarom besloot ik om een verwachting voor het verdere verloop van de gasprijs te geven. Bekijk hieronder de analyse.

Het grote plaatje

De gasprijs is enorm gestegen de laatste maanden. Bij de media wordt dit uitvoerig belicht. Gegevens zoals dit kunnen op meerdere manieren worden weergegeven. Veel mensen zijn zich daar niet van bewust, wat in dit geval kan zorgen voor mogelijk onterechte paniekzaaierij. Onderstaande afbeelding is namelijk door de NOS gebruikt, om te laten zien hoeveel de gasprijs is opgelopen.

NOS kiest voor extreme weergave


Dit is natuurlijk waar; de hierboven getoonde gegevens kloppen. Echter, wanneer het langere termijn verloop wordt bekeken, valt op dat de koers al eens aanzienlijk HOGER heeft gestaan. Zie onderstaande afbeelding.

Koers was al eens aanzienlijk hoger

Sowieso is het gebruikelijk om bij zulke bewegingen op lange termijn de schaal aan te passen, zodat de verhoudingen eerlijker / accurater zijn.

Verdere stijging gasprijs verwacht

Wat opvalt is dat het koersverloop vanaf de top in december 2005 een correctief karakter had. De fases binnen de daling waren overlappend en vormden hoogstwaarschijnlijk een dubbele zigzag correctiepatroon. Deze correctiefase kwam in juni vorig jaar ten einde, waarna een nieuwe opwaartse beweging van start is gegaan. Een opwaartse trendbeweging als dit zou in ieder geval uit 5 fases moeten worden opgebouwd en te zien is dat de recente stijging zich dan laat labelen als een 3e (rode) fase, na een rode 1 stijging en een rode 2 correctie op die stijging. Na de huidige rode 3 stijging mag een rode 4 terugval worden verwacht, vergelijkbaar met de orde van grootte van de rode 2 correctiefase. En daarna zou een rode 5 stijging voor wederom nieuwe hogere koersen moeten gaan zorgen.

Kans op tussentijdse terugval

Onderstaande afbeelding zoomt in op het koersverloop van stijgingsfase tot nu toe.

Opwaartse trend kan nog maanden doorzetten

Ten eerste is daar te zien dat de eerste stijgingsfase, de rode 1, zelf ook netjes uit 5 (blauwe) fases was opgebouwd. Daarna volgde de rode 2 terugval. Vanaf de 2020 bodem kan een lijn naar de rode 2 bodem worden getrokken; de onderzijde van het Elliott trendkanaal. En evenwijdig daaraan vanaf de rode 1 top een andere lijn. Dit is om in te schatten waar de huidige rode 3 stijging extra kans heeft om ten einde te komen. Te zien is dat de koers zich momenteel bevindt rond de bovenzijde van dit trendkanaal. De kans op een draai neemt dus toe nu. Mocht de koers de komende tijd gaan terugvallen, dan zou dat de rode 4 fase moeten worden. Let wel; de rode 3 MAG nog wel doorstijgen eerst. Het is zelfs mogelijk dat de bovenste lijn wordt doorbroken. De conclusie is vooral dat de grote opwaartse trend nog niet voltooid oogt en dat de komende maanden per saldo hogere koersen verwacht mogen worden; een tussentijdse rode 4 terugval zou daar dus helemaal bij passen.

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment