AEX Analyse 1 Februari

Na tijden van weinig beweging is de AEX de afgelopen dagen fors gezakt. Lees hier wat dit betekent.

In voorgaande analyses gaf ik al aan dat de AEX bezig was met TOPVORMING, in plaats van dat er een goede langdurige opwaartse stijging verder verwacht mocht worden. Helaas werd het toppatroon enigszins complex uitgevoerd, maar gesteld kan worden dat de analyse van 4 januari juist was. Onderstaande afbeelding stond daarbij afgebeeld.

elliott wave aex 4 jan 2020
AEX 4 JANUARI

Een kenmerkend toppatroon uit de Elliott Wave theorie leek te worden gevormd. Zoals gezegd werd het patroon helaas niet zo duidelijk gevormd zoals gebruikelijk, maar onderstaande grafiek van de AEX nu laat zien dat het patroon er wel degelijk in terug te vinden is.

Elliott wave aex 1 februari 2020
AEX NU

Na afronding van zo’n patroon is een relatief felle beweging te verwachte naar het niveau waar het patroon begon. In dit geval gaat dat om de 580 regio, waar het patroon in december begon. De koers is dat gebied al genaderd.

Handelskansen voor SMS Signalen

En wat interessant is: de daling vanaf de top ziet eruit als een 5-wave en dat zou een extra aanwijzing zijn dat de trend inderdaad is gedraaid naar neerwaarts. Een extra aanwijzing, na het afgeronde toppatroon. De AEX zit mogelijk een een golf 5 fase van de daling zoals op de grafiek is ingetekend. Er is een nog negatievere versie te bedenken, maar voor nu ga ik uit van deze telling.

En ook hierbij lijkt de koers nog verder te kunnen zakken voordat een grotere tussentijdse opwaartse correctie start. Mogelijk wordt de onderkant van het getekende Elliott kanaal nog opgezocht.

Mogelijk geeft dat nog kansen waar ik met de SMS signalen iets mee kan. Anders zal waarschijnlijk de grotere verwachte tussentijdse opleving afgewacht worden. Hoe dan ook, de markt begint nu weer duidelijker te worden en kan daarmee weer kansen geven, wellicht een goed moment nu om eens de SMS signalen te proberen.

Daarvoor is ook het Voordeel Abonnement gemaakt, waarbij u zowel 3x per week analyses ontvangt EN de SMS signalen.

Meer info daarover vindt u via deze link.

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment