beursbeschouwing

16 Juli

De beurzen zitten in een topvormingsproces.

Situatie AEX

De beurzen zitten in een topvormingsproces. Dat gaf ik in de voorgaande marktcommentaren ook al aan. Nu kan natuurlijk gezegd worden dat je altijd wel een keer gelijk krijgt en dat je er dus niet veel aan hebt om te horen dat er een topvormingsproces gaande is. Toch is dat te simpel gedacht. Want de betalende leden die langer lid zijn, weten dat ik bijvoorbeeld enkele maanden terug nog een aanzienlijk verdere stijging aangaf! Er was destijds nergens sprake van een mogelijk topvormingsproces. Dat maakt de huidige situatie dus totaal anders en dat mag niet worden onderschat. Onderstaande afbeelding laat bijvoorbeeld de analyse van 28 januari jongstleden zien.

28 januari: ”Stijging naar minimaal 700 verwacht”


De boodschap was dat de koers klaar was voor een verdere stijging. Uit die analyse: ”Deze zou de AEX uiteindelijk naar de hoogste stand ooit kunnen brengen, wat een doorbraak van de 700 zone zou betekenen. Tevens is er volop ruimte aan de bovenzijde binnen het getekende Elliott trendkanaal zoals op de afbeelding hierboven is te zien. ” Duidelijk is dat de 700 RUIM is doorbroken. Daarmee is al aan de verwachting voldaan en zodoende is de kans op topvorming dus duidelijk aanwezig momenteel.

Bitcoin


De koers van de Bitcoin staat onder druk, maar na vorig marktcommentaar is mijn verwachting iets aangepast. Er zijn nu namelijk twee scenario’s die kans maken. Duidelijk is dat de situatie er in ieder geval niet positief uit ziet voor de Bitcoinkoers.

Zilver


Daarnaast zijn er signalen bij de zilverprijs dat de kans op een substantiële stijging aanzienlijk is. Dit zou dan hoogstwaarschijnlijk ook wel plaatsvinden bij de goudprijs, waarvan de koers de laatste dagen inderdaad ook al duidelijk is opgeveerd.

Morgen worden weer de nieuwe analyses verzonden naar de leden, met daarin meer info over bovenstaande verhalen, de belangrijke grenzen en de verwachte koersen voor verschillende markten. Zorg dat u dit ook ontvangt, meld u aan voor de 1 maand proefperiode en kijk of de analyses ook een meerwaarde voor u kunnen betekenen. Voor maar 10 Euro ontvangt u een maand lang ALLE analyses, waaronder de DAGELIJKSE Bitcoin berichten! MEER INFO EN AANMELDEN KAN HIER

aex16jun2021

AEX Verwachting 16 Juni

Lees hier een nieuwe AEX analyse.
De AEX heeft volgens mijn analyse eind januari een belangrijke bodem geplaatst. Vanaf die bodem is een nieuwe stijgingsfase aangebroken. De bijbehorende Elliott theorie stelt dat een beweging met 5 fases verwacht mocht worden vanaf de bodem. De afbeelding hieronder laat zien dat dit inmiddels het geval is.

5 Fases waarneembaar


De 5 fases moesten worden: fase 1, de eerste stijging. Fase 2, de correctie op de eerste stijging. Fase 3, hervatting van de stijging naar een nieuwe hogere top en duidelijk hoger. Fase 4, een correctie op de fase 3 stijging. En tot slot fase 5, de finale fase, die de beweging vanaf eind januari moet completeren. Dit alles is zoals is waar te nemen zoals op de afbeelding hierboven is weergegeven met de witte 1 t/m 5.

600 Mogelijk

De kans op topvorming neemt daarmee dus toe. In mei bijvoorbeeld ontbrak nog de witte 5 stijging en kon ik dit aan de leden van mijn analyses aangeven (zie dit artikel). De situatie is momenteel dus duidelijk anders! Daarnaast heb ik de trendlijnen getrokken volgens de Elliott methode. Te zien is dat de koers richting de bovenzijde van het krapste kanaal is gestegen. De kans op topvorming is hier uiteraard ook door vergroot. Al met al houdt ik de situatie momenteel goed in de gaten, want de kans op een langdurige terugval is substantieel. In een extreem geval kan zelfs de 600 regio worden opgezocht!

Zorg dat u op de hoogte blijft van de situatie en ontvang de analyses. Probeer eerst eens een maand alles uit en kijk daarna of en met welke analyses u verder wilt gaan. Ga voor meer info en aanmelden naar deze link.

bodem aex 2018

AEX 2018: Een Van Mijn Favoriete Voorspellingen

Een van de sterke aspecten van de Elliott wave methode is dat een trend-ommekeer vooraf kan worden waargenomen. Dit geeft de kans om posities in de richting van de trend af te bouwen en om aan het eind van de trend in te spelen op die ommekeer. Een van de beste voorbeelden vond, zoals zo vaak, plaats op de AEX. Het gebeurde eind 2018 / begin 2019. Lees mee en zie opnieuw een bewijs dat beurzen wel degelijk voorspeld kunnen worden, mits het juiste patroon op tijd wordt herkend.

De Achterliggende Theorie

Allereerst begin ik met een stukje van de theorie die bij deze situatie van toepassing was. Het gaat om een patroon, dat het eind van een trend aangeeft en kan zowel aan het eind van een opwaartse als een neerwaartse trend voorkomen. In dit specifieke geval ging het om het eind van een neerwaartse trend. Hieronder staat de theoretische weergave van dit patroon.

De kenmerken zijn dat het patroon uit 5 fases moet zijn opgebouwd. Deze fases worden gevormd binnen een samenkomend trendkanaal en de fases overlappen elkaar duidelijk.

Vaak zakt de koers aan het eind van de fase 5 even onder het trendkanaal. En waar dit bij de ‘normale’ technische analyse vaak als een uitbraak gezien zou worden, is dat binnen de Elliott methode hier juist het punt om posities in te nemen voor de verwachte ommekeer! Een duidelijk voorbeeld waar de kracht van de Elliott methode naar voren komt ten opzichte van de normale technische analyse. Na afronding van het patroon mag een beweging in de andere richting worden verwacht, die relatief fel is en naar het punt gaat waar het patroon begon.

Of anders gezegd: na afronding van het patroon wordt het vaak in relatief korte tijd weer volledig teruggedraaid. Dankzij mijn toen ruim 12 jaren ervaring met de Elliott wave methode, was ik er op tijd bij om het patroon te herkennen in het koersverloop van de AEX. In de analyse van 12 december 2018 behandelde ik deze mogelijkheid voor het eerst. Onderstaande afbeelding laat die analyse zien.

Eerste analyse waarin het patroon werd benoemd

De boodschap was dus dat er MOGELIJK een ending diagonal bodempatroon in de maak was, maar dat daarvoor eerst nog een dalingsfase op gang moest komen. ALS die zou komen, gaf dat een mooie instapkans voor opwaartse posities. Enkele dagen later, op 16 december, werd onderstaande analyse verstuurd.

De dalingsfase was in ieder geval al ingezet, maar was nog duidelijk niet bij de onderzijde van het trendkanaal.

Koersdoel Van 535 Benoemd

Onderstaande analyse is van een dag later.

”Stijging naar 535 mag uiteindelijk verwacht worden”

De daling zette door en het begon steeds kansrijker te worden dat het patroon inderdaad uit zou komen. Daarom werd het tijd om verder te kijken en in te gaan op het koersdoel dat voor later bepaald kon worden. Zoals aangegeven in het korte stukje theorie, is na afronding van het patroon een beweging naar het startpunt van het patroon te verwachten. In dit geval was dat de 535 regio voor de AEX. Op 18 december zoomde ik even mooi in op het bodempatroon.

Verdere daling zou instapkans opwaartse posities geven

Daar gaf ik aan dat het nog steeds verder leek te gaan zakken, omdat dit kenmerkend is voor het patroon.

Instapgebied Opwaartse Posities Bereikt

Twee dagen later gaf ik voor het eerst aan dat de koers was aangekomen in het gewenste gebied om opwaartse posities in te nemen voor de verwachte aanstaande stijging naar 535. Onderstaande afbeelding laat dit zien met de analyse van 20 december.

De bodem zou uiteindelijk geplaatst worden op 27 december. Hieronder is de analyse van die dag afgebeeld.

Analyse van de dag waarop de bodem werd gezet


Het was nog wachten op de draai, maar die was er dus eigenlijk al wel, omdat de koers niet meer onder de bodem van die dag zou zakken. In de analyse van 2 januari ging ik ervan uit dat de bodem inderdaad was geplaatst.


Hier werd nogmaals benadrukt dat de situatie er ”zeer positief” uitzag voor de komende weken. Het duurde niet lang voordat de opwaartse uitbraak daadwerkelijk was waar te nemen. Op 5 januari liet ik onderstaande analyse zien.

”Koersen ruim boven 530” werden verwacht, zolang de rode lijn maar niet werd doorbroken. Dat zou namelijk niet passen bij het patroon en kon daarmee ook als stop loss grens worden gezien voor wie opwaartse posities had ingenomen. En ondanks het feit dat de stijging niet direct buitensporig op gang kwam, bleef de situatie onverminderd positief, zie de analyse van 8 januari.

Koersdoel Bereikt

Het zou uiteindelijk nog een kleine maand duren voordat de AEX de koersdoelzone 530-535 wist te bereiken. Op 5 februari was het zover, wat resulteerde in onderstaande analyse voor die dag.

Analyse van de dag waarop koersdoel werd behaald

De afbeelding laat zien hoe de stijging uiteindelijk toch relatief fel ging en zo volledig voldeed aan de verwachting die werd aangegeven op basis van het voltooide patroon.

Beurzen Soms Voorspelbaar

Wederom is dit een voorbeeld waar de verwachting in mijn ogen te specifiek was, om het als ”toeval” te kunnen wegzetten dat het zo is uitgekomen. Allereerst werd de laatste daling juist aangekondigd, met daarbij de zone waar deze ten einde zou moeten komen. En dat daarna een mogelijk felle stijging (klopt) naar minimaal 530 (klopt ook) kwam, was ook specifiek vooraf aangegeven.

Uiteraard is de situatie niet altijd zo duidelijk of kansrijk om posities op in te nemen. Toch laat het zien wat mogelijk is en uiteindelijk zorgen de analyses ervoor dat u als belegger voor zo goed als geen verrassingen komt te staan.

Zo werden zowel de crash van 2020 als ook de stijging daarna naar recordstanden, ook vooraf ‘voorspeld’ met de analyses. De ontvangers daarvan zijn dus ongetwijfeld niet verrast door de extreme beursomslagen van de laatste maanden.

Zorg dat u ook minder wordt verrast en laat u navigeren door de analyses van Beursverwachting. 

KLIK HIER VOOR MEER INFO EN AANMELDEN!

terugblik maart 2021

TERUGBLIK MAART

Het was mijn bedoeling om een terugblik te maken over de maand maart en daarin de meest interessante zaken van uit Elliott Wave oogpunt te behandelen. De grootste gebeurtenis was echter de doorbraak van de recordstand uit 2000 voor de AEX, waar ik een apart artikel aan heb gewijd. Hier volgt nu alsnog de terugblik meer specifiek over de afgelopen maand.

AEX

In de analyse van 2 maart liet ik zien dat de AEX klaar leek te zijn voor een nieuwe stijgingsfase. De koers moest een hogere bodem boven 633.6 plaatsen en aangegeven werd dat de weg naar 703 ingezet kon worden. Duidelijk mag zijn dat dit ruimschoots is bereikt.

BITCOIN

De koers van de Bitcoin zat in maart in een onduidelijke periode. Eigenlijk was alleen begin maart iets duidelijks over de koers te melden. Er leek een opwaartse fase aanstaande te zijn zoals bovenstaande afbeelding laat zien. Onderstaande afbeelding laat de situatie van enkele dagen later zien.

De koers is inderdaad opgelopen, maar in de titel van de analyse van deze dag gaf ik al aan dat de onzekerheid weer toenam.

EUR/USD

Begin maart stond bovenstaande analyse van de Eur/Usd in de update. De boodschap was dat een daling naar 1.195 verwacht mocht worden. Het was alleen de vraag of er eerst nog een opleving zou komen of dat de koers gelijk al weg zou zakken. Dit laatste is het geworden, zoals onderstaande afbeelding laat zien.

De 1.195 is ruimschoots doorbroken.

GOUD

Op 20 maart stond bovenstaande goudanalyse in de update. Dankzij de Elliott wave methode, kon ik aangeven dat de stijging vanaf de bodem eruit zag als een correctieve beweging. Dat betekent dat deze stijging uiteindelijk weer teruggedraaid zou worden. Een daling tot onder de $1680 gaf ik daarbij als realistisch punt. Hieronder is te zien hoe de situatie er nu bij staat.

De koers zakte dus inderdaad behoorlijk weg de dagen erna. Het laagste punt werd uiteindelijk $1677.7, net onder de $1680.

Al met al zijn er dus toch meerdere verwachtingen goed uitgekomen. Zorg dat u de volgende analyses niet mist:

Meer info en aanmelden kan via deze link.

AEX record 2021 beursverwachting

Maart 2021: Record Voor AEX

Maart 2021: Record voor AEX

In dit artikel wilde ik terugkijken op enkele opvallende zaken qua uitgekomen verwachtingen van de afgelopen maand. 

Gedurende de maand had ik al een selectie gemaakt. Dit alles verbleekt echter bij wat er de laatste handelsdagen van maart gebeurde: de AEX bereikte een nieuw record.

En inderdaad, dit was al geruime tijd de verwachting en al maanden terug kenbaar gemaakt aan de ontvangers van de analyses. Sterker: al in 2019 werd deze stijgingsfase aangekondigd, met daarvoor eerst nog de CRASH die in 2020 inderdaad kwam. Zie onderstaande afbeelding uit de analyse van 12 december 2019(!)

Reeds in 2019 werd de stijging van nu ingetekend, na eerst de ”coronacrash”

En op 1 maart 2020, tijdens de crash, was onderstaande afbeelding de boodschap.

1 maart 2020: Na bodem, grote stijging te verwachten.


De bodem werd uiteindelijk rond 390 gezet. De opwaartse trend is inmiddels ruim een jaar hervat. En op 4 april had ik het voor het eerst concreet over de nieuwe ALL TIME HIGHS op de beurzen. Zie onderstaande afbeelding.

Al op 4 april 2020 ging ik uit van nieuwe RECORDS op de beurzen


En tot slot wil ik nog even naar de maand analyse van de AEX voor oktober gaan. Zie onderstaande afbeelding:

Begin oktober 2020: Nog iets zakken en dan fors omhoog naar 700


Een daling volgde inderdaad en de bodem werd uiteindelijk gezet rond 528, wat midden in deze analyse genoemde 525-532 zone was. Een lange termijn bodem kwam daar dus, en te zien is hoe de stijging naar 700 hier duidelijk werd ingetekend.

Het is wederom een bewijs dat beurzen soms wel degelijk voorspelbare periodes kennen. Hoe toevallig kan het zijn dat zowel de crash van begin 2020 juist werd voorspeld, maar ook dat daarna een forse stijging op gang zou komen naar nieuwe records? En niet bijvoorbeeld een lagere top onder de 2020 top werd voorspeld?

Over Beursverwachting.nl

Ik heb jaren geleden zelf de keuze gemaakt om deze kant op te gaan. Met relatief beperkte middelen is het echter moeilijk om op te vallen. Het zijn in de media altijd dezelfde analisten, al jaren lang. En ik wil daarmee niet teveel afgeven op hun, maar soms is het voor mij lastig te verkroppen dat ik weet dat mijn analyses op zijn minst niet voor de analyses van anderen onderdoen.

Er was destijds bijvoorbeeld in oktober slechts 1 PERSOON geabonneerd op deze maandelijkse analyses. Dat had ik natuurlijk graag anders gezien, puur omdat beleggers dat verdienen!

Bij hoeveel analisten was de 700 grens toen al het richtpunt? En daarbij geef ik niet mijzelf de lof, maar het was R.N. Elliott die deze golven heeft ontdekt.

En tot slot: niemand kan altijd de beurzen goed voorspellen. Bovenstaand verhaal is dan ook geen garantie, maar laat zien wat er mogelijk is en waarom de verwachtingen onmisbaar zijn voor beleggers. 

KLIK HIER VOOR MEER INFO EN AANMELDEN

Elliott Wave AEX 16 november

AEX Analyse 23 November

Een nieuwe AEX analyse leest u hier.
De afgelopen week wist de AEX dan eindelijk de 600 grens te doorbreken. Lang duurde het echter niet en uiteindelijk sloot de AEX de week zelfs af onder de 595.

Voordat ik verder ga naar wat dat voor de komende tijd betekent, ga ik nog even terug naar de analyse van vorige week. Onderstaande afbeelding stond daarbij afgebeeld.

Elliott Wave AEX 16 november
AEX VORIGE WEEK

De boodschap was dat de (rode 4) correctiefase afgerond leek te zijn en dat een nieuwe stijgingsgolf aanstaande was. In een zeer optimistisch geval zou die zelfs de 610 zone op kunnen zoeken schreef ik. Zover is het niet gekomen, met een hoogste stand dinsdag van net boven de 602. Onderstaande grafiek laat de huidige situatie van de AEX zien.

Elliott Wave aex 23 november
AEX NU

De telling is iets aangepast ten opzichte van vorige week. Het lijkt erop dat de rode 4 correctie al iets eerder werd afgerond en dat de rode 5 stijgingsfase ook al eerder was gestart en een meer zijwaarts/oplopend toppatroon vormde.

AEX moet nog naar 500 en lager

De kans is zeker aanwezig dat de stijging die in oktober begon, nu is afgerond. Er is namelijk een zwarte 5-wave stijging gevormd, waarvan de golf 5 fase werd verlengd. Dat betekent dat deze zelf ook uit een (rode) 5-wave bestaat. Daarvan zijn nu na dinsdag alle benodigde fases afgerond. Zolang de top van dinsdag niet opwaarts wordt doorbroken, ga ik er ook niet zomaar vanuit dat dit nog gaat gebeuren.

De kans is te groot nu dat een belangrijke top is geplaatst. Een verdere daling onder de bodem van afgelopen week rond 587.5 is een sterke nieuwe aanwijzing dat de weg neerwaarts voor langere tijd is ingezet.

Voor de duidelijkheid: volgens mijn lange termijn telling zit er nog een daling tot ruim onder de 500 aan te komen en het kan zomaar dat die daling nu dus is gestart.

Uiteraard hou ik dat goed in de gaten en om daarvan op de hoogte te blijven kunt u lid worden van de e-mail analyses.

Zo krijgt u iedere dinsdag, donderdag en in het weekend een e-mail met daarin een update van de stand van zaken van onder andere de AEX en de Euro/Usd.

Dit kost slechts €14,95 per maand en nu de eerste maand maar €9,95! Aanmelden kan via deze link.

Elliott Wave aex 2 november

AEX Analyse 9 November

De AEX kende een zeer sterke week. Of er nog meer stijging verwacht mag worden, leest u in deze weekend-analyse.

Vorige week sloot de AEX nog rond de 580. In de vorige weekend-analyse stond onderstaande grafiek afgebeeld.

Elliott Wave aex 2 november
AEX VORIGE WEEK

Ik schreef:

,,De stijging die daarna begon, is dan hoogstwaarschijnlijk de start van de rode 3 fase, die de AEX richting de 590 en wellicht hoger moet gaan brengen.”

Dat is in ieder geval helemaal juist gebleken zoals onderstaande grafiek laat zien met de huidige situatie van de AEX.

Elliott Wave AEX 9 november
AEX NU

Eigenlijk wist de AEX in 1 streep door te stijgen. Wel is vanaf de top donderdag een meer zijwaartse fase waar te nemen en het lijkt erop dat dit de start is van de rode 4 fase. Deze correctie/consolidatie kan vele gedaanten aannemen.

Omcirkeld heb ik de vorige vergelijkbare golf 4 correctiefase, welke vorige maand werd gevormd. Te zien is dat na die golf 3 top, de koers binnen de golf 4 correctie nog boven de golf 3 top uitkwam!

Dat is de reden dat het af te raden is om neerwaartse posities in te nemen op een golf 4 correctie, zoals ik ook nu verwacht. Het is meer zo dat het koersverloop nu even als controlemoment gezien moet worden van het patroon.

Komt er een daling/consolidatie, dan is dat inderdaad de rode 4 en dan is het voor mij zaak om het eindpunt van de correctie in te kunnen schatten. Dat kan dan gebruikt worden om daar weer posities in te nemen voor de hervatting van de trend; in dit geval de rode 5 stijging.

En aangezien de rode 4 correctie nu nog erg in de kinderschoenen staat, kan er nog niet heel veel over worden gemeld. Alleen dat globaal gezien verwacht mag worden dat de koers rond de onderzijde van het stijgende Elliott trendkanaal het eind van de rode 4 plaatst. Dat is een richtlijn, geen harde regel.

Al met al is de conclusie: even langs de zijlijn tot de rode 4 duidelijk wordt gevormd en het eindpunt ervan kan worden ingeschat. Dit zal ik uiteraard goed in de gaten houden voor de leden, die iedere dinsdag, donderdag en in het weekend een e-mail ontvangen met analyes van verschillende markten.

Zorg dus dat u daar ook lid van wordt, het kost maar €14,95 per maand en de eerste 2 weken zijn zelfs gratis!

Aanmelden kan via deze link.

Elliott Wave AEX 26 oktober

AEX Analyse 2 November

De opwaartse trend van de AEX is nog actueel, zoals in deze analyse is te zien.

In de weekend-analyse van vorige week gaf ik aan dat de AEX mogelijk een nieuwe (rode) 5-wave stijging was gestart. Onderstaande grafiek stond daarbij afgebeeld.

Elliott Wave AEX 26 oktober
AEX VORIGE WEEK

De rode 1 fase leek zo goed als afgerond en een rode 2 dip mocht worden verwacht. Ik schreef:

,, Daarvan lijkt de rode 1 nu richting het eind te lopen. Na een kleine rode 2 zou dan een nieuwe stijging moeten volgen, met fase 3.”

Onderstaande grafiek laat de huidige situatie zien.

Elliott Wave AEX 2 november
AEX NU

Duidelijk is dat er een terugval is geweest, wat ik zie als de rode 2 fase. Wat dit versterkt, is dat de structuur daarvan eruit ziet als een duidelijke (blauwe) abc correctie.

De stijging die daarna begon, is dan hoogstwaarschijnlijk de start van de rode 3 fase, die de AEX richting de 590 en wellicht hoger moet gaan brengen.

Ik zeg hoogstwaarschijnlijk, omdat het niet uit te sluiten is dat de rode 2 correctiefase toch nog niet helemaal is afgerond. Maar belangrijk is in ieder geval de rode lijn; zolang de koers daarboven blijft, is deze telling geldig en zijn hogere koersen te verwachten.

Wilt u ook doordeweeks op de hoogte blijven van de AEX en ook andere markten? Meld u dan aan bij de Elliott Wave updates en ontvang iedere dinsdag, donderdag en in het weekend een e-mail met analyses van verschillende markten.

Probeer het 2 weken gratis, daarna betaalt u slechts €14,95 per maand!

Aanmelden kan hier.

Elliott Wave AEX 19 oktober

AEX Analyse 26 Oktober

Vorige week gaf ik aan dat de kans groot was op een stijgingsfase. En met een winst van 10 punten is dat dus duidelijk uitgekomen. Lees hier waarom er meer opwaartse ruimte is.

Eerst ga ik even terug naar de analyse van vorige week. Onderstaande afbeelding stond daarin.

Elliott Wave AEX 19 oktober
AEX VORIGE WEEK

De belangrijkste boodschap was:

,,Maar als ik naar het koersverloop kijk ook in de VS, lijkt daar nog een stijging aanstaande te zijn. Dit zou bij de AEX de golf 5 stijging moeten vormen, zoals hierboven op de grafiek is ingetekend.”

Onderstaande afbeelding laat zien hoe die golf 5 stijging inderdaad is gekomen.

AEX Elliott Wave 26 oktober
AEX NU

Vanaf de bodem van begin oktober werd een eerste stijging gevormd, fase 1. Daarna volgde een fase 2 correctie, die een hogere bodem zette. Toen kwam een nieuwe stijging, fase 3 tot ongeveer 578, waarna een golf 4 correctiefase aanbrak.

Dat was dus de situatie van vorig weekend. Voor het patroon mistte nog een laatste fase: de golf 5 stijging. Deze zou een hogere top moeten zetten boven de golf 3 top en dat is inmiddels gebeurd. Aan de minimale eis en daarmee het meest ”zekere” deel van de stijging is daarmee voldaan.

AEX Naar 600?

Maar.. en hier wordt het interessant en mogelijk iets technischer: binnen een 5-wave patroon, zijn er 3 golven/fases die met de trend mee gaan: fase 1, 3 en 5. In het huidige AEX geval zijn dit stijgingen. Wat opvalt, is dat zowel de fase 1 als fase 3 stijging ongeveer 17 punten lang was. En vaak is het zo, dat van de fases 1,3 en 5 er een fase is die duidelijk de grootste is. En aangezien 1 en 3 dus even groot waren, mag verwacht worden dat de huidige fase 5 verlengd gaat worden.

Dat betekent dat deze op zijn beurt ook een 5-wave structuur gaat vormen, zoals hierboven op de grafiek ingetekend met de rode 5-wave telling. Daarvan lijkt de rode 1 nu richting het eind te lopen. Na een kleine rode 2 zou dan een nieuwe stijging moeten volgen, met fase 3.

Tevens is er het Elliott trendkanaal dat helpt bij het inschatten van het eindpunt van de golven en te zien is dat er nog veel opwaartse ruimte is. Wanneer alles in de mix wordt gegooid, kom ik uit bij de mogelijk optimistisch klinkende verwachting dat de AEX zomaar op weg kan zijn naar de 600 zone.

Het is kijken of de rode 2 terugval duidelijk gaat zijn en groot genoeg, dat zou eventueel een kans geven om opwaartse posities in te nemen op die verwachte vervolgstijging. Meer daarover uiteraard in de ledenupdates van aanstaande week.

Een daling onder de golf 4 bodem (rode lijn) zou een streep zetten door dit opwaartse scenario en zou dus als stop loss gezien moeten worden voor eventuele opwaartse posities.

Blijf op de hoogte van de AEX en ook andere markten door lid te worden van de e-mail analyses, voor slechts €14,95 per maand en de eerste 2 weken gratis.

Aanmelden kan hier.

Elliott Wave AEX 12 Oktober

AEX Analyse 19 Oktober

De AEX verloor afgelopen week iets terrein. Toch is er nog een aanzienlijke kans op een aanstaande stijging richting 580 en wellicht hoger.

In de analyse van vorige week stond onderstaande afbeelding.

Elliott Wave AEX 12 Oktober
AEX VORIGE WEEK

De belangrijkste zin van de analyse was echter:

”…maar het belangrijkst is dus dat er vanuit Elliott oogpunt momenteel geen duidelijke / betrouwbare kortere termijn verwachting over de AEX gegeven kan worden.”

Gelukkig is dat deze week iets anders. Onderstaande grafiek laat dit zien.

Elliott Wave AEX 19 oktober
AEX NU

Het koersverloop vanaf de bodem van begin deze maand heeft namelijk potentie om een 5-wave stijging te worden. Daar zit wel gelijk het addertje onder het gras: er is geen groter patroon in de maak dat zegt dat er een 5-wave stijging gevormd MOET worden nu.

Maar als ik naar het koersverloop kijk ook in de VS, lijkt daar nog een stijging aanstaande te zijn. Dit zou bij de AEX de golf 5 stijging moeten vormen, zoals hierboven op de grafiek is ingetekend.

De golf 4 correctie is aangekomen bij de oplopende steunlijn van het getekende Elliott trendkanaal. Rond dit punt is de kans op bodemvorming extra groot.

Wie dus extra risico durft te nemen, zou in kunnen spelen op een mogelijke golf 5 stijgingsfase.

Wie minder risico wil nemen en alleen de echte ”zekerheden” wil afwachten, kan beter opnieuw geen positie innemen.

Ik zal dit scenario de komende handelsdagen uiteraard in de gaten blijven houden voor de leden ook. Nog geen lid? Dan kunt u gratis 2 weken proberen of het iets voor u is, daarna betaalt u slechts €14,95 per maand.

U krijgt dan iedere dinsdag, donderdag en ieder weekend een e-mail met analyses van verschillende markten zoals dus de AEX, maar ook de VS beurzen en de Euro/Usd.

Aanmelden kan hier.